u centru podgorice

Aparat za kokice može samo uz amin Rakočevića

Dvojni aršini za male preduzetnike u glavnom gradu

24571 pregleda 136 reakcija 16 komentar(a)
Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, Marko Rakočević, Foto: podgorica.me
Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, Marko Rakočević, Foto: podgorica.me
Ažurirano: 30.05.2020. 21:05h

Preduzetniku koji godinama u centru Podgorice prodaje kokice i kestenje službe Glavnog grada nisu odobrile postavljanje aparata, uz obrazloženje da takvi montažni objekti ne mogu biti postavljani u prvoj zoni građevinskog zemljišta. Isti preduzetnik, dva mjeseca kasnije, aparat je mogao da nesmetano postavi kao dio ponude tokom Podgoričkog prazničkog pazara, za šta je, prema ugovoru u koji su “Vijesti” imale uvid, privatnoj firmi “Brca”, a ne Glavnom gradu, platio 150 eura.

Iz Glavnog grada i Sekretarijata za komunalne poslove, u čijoj je nadležnosti izdavanje dozvola za privremene objekte, nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” prema kojem planu se trenutno izdaju dozvole, ali ni u kojoj je fazi donošenje Programa privremenih objekata, za čije donošenje je zakonski rok istekao prije skoro dvije godine. U međuvremenu, istekli su i planovi na osnovu kojih se u Glavnom gradu postavljaju privremeni objekti.

Preduzetnik iz Podgorice, čiji je identitet poznat redakciji, u oktobru prošle godine uputio je Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada zahtjev da mu se odobri da u centru grada postavi aparat za kokice i kestenje. Zahtjev je odbijen početkom novembra, a u obrazloženju rješenja, koje potpisuje sekretar Marko Rakočević, pozivajući se na Odluku o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera, navodi da je Odlukom pripisano da se privremeni objekti postavljanju na lokacijama koje su predviđene Planom postavljanja privremenih objekata.

Naveo je i da je Planom postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada propisano da se montažni objekti privremenog karaktera koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo, ne mogu postavljati u prvoj zoni građevinskog zemljišta.

“A kako je aparat za kestenje i kokice vrsta objekta koja se može izmještati sa jednog mjesta na drugo, a podnosilac zahtjeva je tražio postavljanje iste na lokaciji koje se nalaze u prvoj zoni građevinskog zemljišta, ovaj organ je utvrdio da je zahtjev valjalo odbiti”, piše u obrazloženju rješenja koje potpisuje Rakočević.

Kako propisi vide aparat za kokice

Prema tekstu Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na koju se poziva Glavni grad, aparat za kestenje i kokice jeste montažni objekat koji se može izmještati sa jednog mjesta na drugo. Takvi privremeni objekti postavljaju se na građevinskom zemljištu, radi samostalnog obavljanja djelatnosti ili ispred objekta, radi obavljanja djelatnosti koja se vrši u objektu. U konkretnom slučaju, u pitanju je samostalna djelatnost. Privremeni objekti, prema Odluci, postavljaju se na lokacijama koje su predviđene Planom postavljanja privremenih objekata, a lokacije za postavljanje objekata koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo opisane se u grafičkom dijelu tog plana.

Montažni objekti kao aparati za kokice, kako piše u Odluci, spadaju u one privremeni objekte koji se mogu postavljati na parcelama koje su privedene namjeni. Aparati za kokice, međutim, nisu na listi montažnih objekata za koje se ne može izdati odobrenje na parcelama u Ia, I i II zonama građevinskog zemljišta. Pa ipak, Sekretarijat za komunalne poslove odbio je (makar) jedan takav zahtjev, tvrdeći upravo da se u zoni I ne mogu prodavati kokice.

Istekli planovi diktiraju pravila

Privremeni objekti, među kojima i aparati za kokice i kestenje, postavljaju se na lokacijama koje su predviđene Planom postavljanja privremenih objekata. Planovi se, kako je takođe predviđeno Odlukom, donose na tri godine.

Posljednji takav za Glavni grad, donijet je 2015, a godinu kasnije, Skupština Glavnog grada usvojila je i dopune tog plana. Skupština Glavnog grada, iako su po zakonu bili u obavezi da to, kao i druge opštine, učine do oktobra 2018, u međuvremenu nije usvojila ni Program privremenih objekata. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) “Vijestima” su kazali je Glavni grad tom resoru dostavio Program, a da je procedura davanja saglasnosti u toku.

“Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata propisana je obaveza za jedinicu lokalne samouprave da donese Program privremenih objekata koji, pored ostalog, sadrži i zone, vrstu, oblik i dimenzije privremenih objekata. Program je trebalo da bude donesen u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do donošenja Programa primjenjivaće se propisi jedinice lokalne samouprave o privremenim objektima donijeti do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno propisi jedinice lokalne samouprave o privremenim objektima koji se donesu do 31.12.2019... Rok za donošenje Programa istekao je 14. oktobra 2018.”, piše u odgovoru MORT-a.

Kad je za Pazar - može

Dvadesetak dana pošto je Sekretarijat za komunalne poslove odbio zahtjev vlasnika da aparat za kokice postavi u centru, on je potpisao ugovor sa privatnom firmom “Brca”, čiji su vlasnici Zoran i Sava Rakočević, da aparat za kokice postavi kao dio ponude Podgoričkog prazničnog pazara. Pazar se u izvještajima o radu gradonačelnika već dvije godine pominje kao jedna od manifestacija koje organizuje Glavni grad, ali novac od zakupa kućica uplaćuje se na račun privatne firme. Da je tako, potvrđuje i ugovor dostavljen “Vijestima”, a koji je vlasnik aparata za kestenje i kokice, kojem prethodno nije dopušteno da samostalno prodaje kokice u centru, potpisao sa firmom “Brca”. TO Podgorica bila zahvalna za doprinos gradu

Isti preduzetnik kojem Sekretarijat nije odobrio da postavi aparat, ranije je dobio preporuke Turističke organizacije upravo za - prodaju kestenja i kokica:

“TO želi da istakne izuzetnu profesionalnu saradnju sa... samostalnim preduzetnikom iz Podgorice... koji je, bez novčane nadoknade, aktivno učestvovao pripremajući koštanje i kokice za sugrađane, na svojim visoko standardizovanim, namjenskim aparatima. Mišljenja smo da ovakav vid usluge - prodaja pečenih koštanja i kokica, treba da bude zastupljen i u glavnoj pješačkoj zoni, u centru grada, kao što je to praksa u svim svjetskim metropolama”.

Preporučujemo za Vas