"zabranom vojnim licima da prisustvuju litijama"

Ombudsman: Vojska povrijedila pravo na slobodu mirnog okupljanja

Zaštitnik u mišljenju, objavljenom na sajtu te institucije, podsjeća da je sloboda okupljanja osnovno demokratsko pravo i poput prava na slobodu misli, savjesti i vjere, jedan od temelja društva.

12653 pregleda 643 reakcija 6 komentar(a)
Siniša Bjeković, Foto: Vlada Crne Gore
Siniša Bjeković, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 03.06.2020. 13:00h

Vojska Crne Gore se arbitražno umiješala i povrijedila pravo na slobodu mirnog okupljanja usmenim naređenjem o zabrani učešća na litijama, u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, (SPC) profesionalnom vojnom licu, ocijenio je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Ombudsman naglašava da usmeno naređenje o zabrani učešća na litijama i radnje u vezi sa tim nemaju jasno uporište u zakonu.

Profesionalno vojno lice, u službi u VCG, podnijelo je pritužbu Ombudsmanu na postupanje zamjenika komandanta Pješadijskog bataljona navodeći da je usmenim naređenjem, o zabrani učešća pripadnika tog bataljona na litijama, u organizaciji SPC, izvršen akt diskriminacije.

Zaštitnik je radi utvrđivanuja pravno relevatnih činjenica i okolnosti pokrenuo postupak i tražio izjašnjenje na navode iznijete u pritužbi.

U izjašnjenju Ministarstva odbrane (MO) – Generalštaba VCG navodi se da vojnik mora, bez obzira na politička uvjerenja, da bude neutralan i nepristrasan.

Ističe se da je vojna organizacija u konkretnom slučaju morala da reaguje pravovremeno i spriječi manipulaciju njenih pripadnika kako se ne bi dešavale ubuduće i za račun drugih političkih ciljeva.

„Svaki zakon, pa i Zakon o slobodi vjeroispovijesti, izraz je političke volje, pa bi učešće pripadnika Vojske na ovakvim skupovima na kojima se iskazuje protest zbog usvojenog zakona bilo jasno ispoljavanje svojih političkih uvjerenja, što je u konkretnom bio slučaj sa podnosiocem pritužbe“, kažu iz MO.

Navodi se da se ova tvrdnja zasniva na činjenici da je podnosilac pritužbe javno i pristrasno učestvovao na protestima koji su bili organizovani od vjerske zajednice - SPC.

„Na protestima je bilo vidljivih primjesa politike, pozivanja „ratnih drugova na postrojavanje“ - od političke partije i na njima su se javno vrijeđali ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci i država Crna Gora“, kaže se u izjašnjenju MO - Generalštaba.

Oni su poručili da se neće dozvoliti manipulacija pripadnika VCG po bilo kom osnovu i da će zahtijevati od svakog pripadnika da službu vrše časno, dostojanstveno, nepristrasno i politički neutralno.

Zaštitnik u mišljenju, objavljenom na sajtu te institucije, podsjeća da je sloboda okupljanja osnovno demokratsko pravo i poput prava na slobodu misli, savjesti i vjere, jedan od temelja društva.

Sloboda okupljanja, kako se navodi, ne može se usko tumačiti, pa ona saglasno dosljednim stavovima Evropskog suda za ljudska prava obuhvata skupove različite po obliku, povodu i sadržini poruke koja se sa njih upućuje.

„Sloboda okupljanja, zajemčena Evropskom konvencijom, može biti ograničena na način da je to propisano zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne ili javne bezbjednosti, radi sprječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih“, podsjeća Ombudsman.

Zaštitnik zapaža da je Zakonom o VCG propisano da je “vojnom licu zabranjeno nošenje vojne uniforme ili djelova vojne uniforme prilikom prisustvovanja protestnim ili političkim skupovima i drugim aktivnostima koje nijesu u vezi sa vršenjem službe u Vojsci, kao i prilikom učestvovanja u štrajku van vojnog objekta.”

Kako se ističe, u kontekstu ove zakonske odredbe, jasno proizilazi da vojnim licima nije zabranjeno prisustvovanje protestnim i političkim skupovima pod uslovom da ne nose vojnu uniformu ili njene djelove.

"Pod pretpostavkom da su na litijama iznošeni i određeni politički zahtjevi i stavovi, učešće na njima, prema ovoj zakonskoj odredbi, podliježe zabrani isključivo u slučaju da vojno lice tom prilikom nosi vojnu uniformu odnosno djelove vojne uniforme”, kaže se u mišljenju Zaštitnika.

Kako se objašnjava, Zakon ne zabranjuje vojnim licima da učestvuju na protestnim i političkim skupovima pod uslovom da ne nose vojnu uniformu ili njene djelove.

“To proizilazi da mjera ograničenja prava na slobodu okupljanja nije zasnovana na zakonu u smislu kvaliteta zakona koji proizilazi iz zahtjeva pravne sigurnosti”, navode iz institucije Ombudsmana.

Zaštitnik je, poređujući sa drugim službama koje imaju poseban značaj za bezbjednost i stabilnost države, u analognoj situaciji konstatovao da policija nije primijenila disciplinske ili bilo koje druge mjere prema njihovom službeniku koji je učestvovao na litijama, što je u nedostatku eksplicitne i jasne norme po ovom pitanju pravilan rezon.

"Međutim, saglasni smo da bi svako javno ispoljavanje političkih stavova moglo da dovede u pitanje povjerenje jednog dijela javnosti u ove organe zbog čega je potrebno, doduše manje restriktivnim sredstvima, kao što su dodatni rad na edukaciji i podizanju svijesti, psihološka priprema, bliže upoznavanje sa standardima etike profesije i postići cilj do kojeg se željelo doći, a to je potpuna depolitizacija Vojske ", navodi Ombudsman.

Iz te institucije naglašavaju da su zahtjevi sa ovih skupova jednim dijelom političke prirode jer su na njima istaknuti i zahtjevi za promjenu stava političkog organa kakav je Vlada po pitanju "povlačenja zakona", odnosno za ostavkama nosilaca pojedinih političkih funkcija.

"Zaštitnik ne može ulaziti u provjeru okolnosti da li su ovi događaji političkog ili građanskog karaktera, ali je sasvim sigurno da osim karaktera javnog okupljanja ne mogu biti drugačije tretirani", kaže se u mišljenju.

Zaštitnik naglašava da usmeno naređenje o zabrani učešća na litijama u organizaciji SPC i radnje u vezi sa tim nemaju jasno uporište u zakonu.

"Zbog čega nalazi da se VCG tim činom arbitrerno umiješala i povrijedila pravo na slobodu mirnog okupljanja podnosioca pritužbe zajemčenog Ustavom Crne Gore, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima”, kaže se u mišljenju.

Zaštitnik je preporučio MO-Generalštabu da se u svim budućim analognim situacijama uzdržava od miješanja u ostvarivanje prava na slobodu mirnog okupljanja podnosioca pritužbe i drugih lica u službi u VCG, osim kada to ima jasno uporište u zakonu.

“To uključuje i uzdržavanje od zabrane njihovog učešća na javnim okupljanjima, kada se to čini na način koji isključuje nošenje “vojne uniforme” ili “djelova vojne uniforme””, kaže se u preporukama.

Ombudsman je zatražio da predlože konkretnije i preciznije uređenje dužnosti lica u službi u Vojsci da vrše službu “politički neutralno i nepristrasno” i da se “uzdržavaju od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja".

MO i Generalštab VCG su dužni, u roku od 30 dana od prijema mišljenja, da dostave izjašnjenje o radnjama i mjerama koje će preduzeti u vezi sa preporukama Zaštitnika.

Preporučujemo za Vas