na tajnom glasanju

Upravni odbor UCG: Danilo Nikolić reizabran jednoglasno za rektora

U narednom periodu, akcenat u Programu reizabranog Rektora će biti, kaže se u saopštenju, na inoviranju, interdisciplinarnosti i internacionalizaciji studijskih programa; modernizaciji i digitalizaciji univerzitetske infrastrukture, naučnoistraživačkoj izvrsnosti i projektnoj uspješnosti; međunarodnoj saradnji i mobilnosti; unapređenju kadrovske srukture i organizacionih resursa; unapređenju znanja, kompetencija i zapošljivosti studenata, kao i promociji društveno odgovornog ponašanja, identitetskih vrijednosti i održivog razvoja crnogorske privrede i države.

2914 pregleda 46 reakcija 8 komentar(a)
Danilo Nikolić, Foto: UCG
Danilo Nikolić, Foto: UCG
Ažurirano: 03.06.2020. 13:05h

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore danas je, tajnim glasanjem, jednoglasno reizabrao rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića, za mandatni period od 2020. do 2023. godine, saopšteno je iz UCG-a

Na danas održanoj sjednici, rektor Nikolić je predstavio rezultate rada u dosadašnjem mandatu i svoj Program razvoja Univerziteta Crne Gore za naredni period, koji je prethodno jednoglasno podržao Senat Univerziteta Crne Gore, kaže se u saopoštenju.

"Članovi Upravnog odbora UCG su pozdravili pozitivne i vidljive rezultate u pogledu strateško-razvojnog aspekta Univerziteta Crne Gore, postignute u dosadašnjem mandatu", kaže se u saopštenju.

Program rada rektora Nikolića baziraće se, kako je pojašnjeno na kontinuiranoj implementaciji prioriteta i ciljeva Startegije razvoja Unverziteta Crne Gore 2019-2024.

U narednom periodu, akcenat u Programu reizabranog Rektora će biti, kaže se u saopštenju, na inoviranju, interdisciplinarnosti i internacionalizaciji studijskih programa; modernizaciji i digitalizaciji univerzitetske infrastrukture, naučnoistraživačkoj izvrsnosti i projektnoj uspješnosti; međunarodnoj saradnji i mobilnosti; unapređenju kadrovske srukture i organizacionih resursa; unapređenju znanja, kompetencija i zapošljivosti studenata, kao i promociji društveno odgovornog ponašanja, identitetskih vrijednosti i održivog razvoja crnogorske privrede i države.

Rektor Nikolić je, prema izvještaju Izborne komisije za sprovođenje izbora rektora Univerziteta Crne Gore, za mandatni period 2020-2023. godine, bio jedini kandidat po raspisanom Konkursu. Komisija je konstatovala da sa blagovremenom i potpunom prijavom, rektor Nikolić ima pravo na reizbor u skladu sa članom 52 Stav 2, Statuta Univerziteta Crne Gore. Uz pozitivno mišljenje Senata o programu kandidata, Komisija je prethodno dostavila svu dokumentaciju Upravnom odboru, koji je danas donio konačnu odluku o reizboru Nikolića, tajnim glasanjem.

Predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica kazao je da su na današnjoj sjednici, između ostalog, utvrđeni i rokovi za sprovođenje izbornih radnji za izbor dekana Arhitektonskog fakulteta.

„Konkurs za izbor dekana objavljuje se u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori. Prijave se podnose u roku od 15 dana od objavljivanja Konkursa“, saopštio je Bjelica.