presuda evropskog suda za ljudska prava

KIPS-u uskoro 4,5 miliona eura, na to ne utiče ni korona

Prva presuda protiv Crne Gore donijeta je na proljeće 2009. godine. Sve presude koje su do sada izrečene protiv Crne Gore, a postale pravosnažne, koštale se poreske obveznike oko 1,3 miliona eura

11494 pregleda 35 reakcija 7 komentar(a)
Sjedište Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Foto: Shutterstock
Sjedište Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Foto: Shutterstock

Finansijske posljedice koronavirusa neće uticati na obaveze koje proističu iz presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Crne Gore, rečeno je “Vijestima” iz Ministarstva finansija.

“Posljedice pandemije COVID-19 neće uticati na finansijske obaveze Crne Gore, koje proističu iz presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. S tim u vezi i presuda u predmetu ‘KIPS DOO’ i Drekalović protiv Crne Gore, biće izvršena na način i u roku kako je naložio Evropski sud za ljudska prava,” saopšteno je iz resora Darka Radunovića.

Država će kompaniji “KIPS” Rista Drekalovića morati da isplati 4,5 miliona eura, s obzirom da je presuda koja se odnosi na pravično zadovoljenje postala pravosnažna 15. aprila.

To je ujedno i najveća novačana kazna koju je Sud sa sjedištem u Strazburu do sada izrekao u nekom slučaju protiv Crne Gore.

Prva presuda protiv Crne Gore donijeta je na proljeće 2009. godine. Sve presude koje su do sada izrečene protiv Crne Gore, a postale pravosnažne, koštale se poreske obveznike oko 1,3 miliona eura.

Ovaj slučaj je pokrenut prije četrnaest godina, kada je uprava tadašnjeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše stopirala gradnju tržnog centra kompaniji na Starom aerodromu.

S obzirom na odgovornost Glavnog grada u ovom slučaju, “Vijesti” su pitale Ministarstvo da li će u isplati odštete učestvovati i gradske vlasti.

“O učešću Glavnog grada u izvršenju obaveze utvrđene presudom, javnost će biti naknadno obaviještena,” kazali su iz Ministarstva.

Sud je obavezao državu da plati iznos u roku od tri mjeseca od pravosnažnosti presude.

Evropski sud je donio dvije presude u predmetu “KIPS” i Drekalović protiv Crne Gore. U glavnoj presudi od 26. juna 2018. godine, Evropski sud je utvrdio povrede prava na pravično suđenje i prava na djelotvorni pravni lijek Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i povredu koja se tiče zaštite imovine iz Protokola.

U presudi o pravičnom zadovoljenju od 22. oktobra 2019. godine, Evropski sud je obavezao državu Crnu Goru da plati preduzeću “KIPS” ukupan iznos od 4.535.595,20 eura na ime izgubljene dobiti zbog povrede člana Protokola uz Konvenciju.

Nakon donošenja presude o pravičnom zadovoljenju, “KIPS” je 17. februara podnio zahtjev za revizijom presude. U zahtjevu je u bitnom istakao da se ne može prihvatiti stanovište Evropskog suda da su trpili izgubljenu dobit samo za period od dvije godine - 2006. i 2007. godine, te da je presuda zasnovana na netačno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju. Iz kompanije su smatrali da je šteta koja im je nanijeta više desetina miliona eura.

Međutim, kako se navodi u pravosnažnoj presudi od sredine aprila, država treba da plati prvom podnosiocu predstavke u roku od tri mjeseca 4.535.595,20 eura na ime materijalne štete, uvećan za bilo koje poreze koji se mogu naplatiti.

Dodaje se da će se od dana isteka ta “tri mjeseca do dana isplate na gore navedeni iznos obračunavati kamata koja je jednaka najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke uz dodatak od tri procentna poena”.