Akvalija: Dogovor sa Opštinom Pljevlja je nemoguć

Iz španske kompanije tvrde da su primorani da raskinu ugovor. Nakon odlaska Španaca, postrojenje za tretman otpadnih voda prestalo je da radi i voda iz gradskih kolektora netretirana ponovo ide u rijeku Ćehotinu

3347 pregleda 0 komentar(a)
Postrojenje u Židovićima, Foto: Goran Malidžan
Postrojenje u Židovićima, Foto: Goran Malidžan

Španska kompanija Akvalia napustila je postrojenje za tretman otpadnih voda u Pljevljima nakon što je iscrpila svaku mogućnost dogovora sa Opštinom Pljevlja o daljem načinu rada tog postrojenja.

To se navodi u saopštenju “Akvalije” koja je minulog vikenda napustila postrojenje skoro godinu prije nego što je istekao ugovor.

“Aqualia je od početka projekta zadržala snažnu volju i spremnost da osigura realizaciju ovog projekta na način i u rokovima koji su navedeni u ugovoru. Aqualia je na zadovoljavajući način završila izgradnju postrojenja u Pljevljima u decembru 2018. godine i uspješno izvršila ispitivanje funkcionalnosti na liniji vode u periodu od decembra 2018. do decembra 2019. godine. Ispitivanje funkcionalnosti drugog velikog bloka ovog postrojenja, linije mulja, koje Opština Pljevlja (u svojstvu ugovarača u projektu) zahtijeva radi dostavljanja zapisnika o primpopredaji radova, nije izvršeno zbog toga što dolazni protok nema potrebni kvalitet, odnosno parametri vode, što ne čini dio odgovornosti Aqualije, nisu usklađeni sa parametrima kvaliteta vode iz ugovora prema kome je ovo postrojenje izgrađeno. Pomenuta nepredviđena okolnost ni na koji način ne može da se pripiše Aqualiji i predstavlja jedan od uslova koji nisu predviđeni ugovorom”, navodi se u saopštenju Akvalije.

Tvrde da su u decembru 2019. zahtijevali da, nakon što je savjesno izvršila svoje ugovorne obaveze, Opština Pljevlja objavi zapisnik o primopredaji radova, na način na koji je to predviđeno odredbama ugovora koje su potpisale obje strane.

“Nakon što je Aqualia uputila pomenuti zahtjev, Opština Pljevlja je saopštila da je prije izdavanja potvrde potrebno da se ispita linija mulja, što je dovelo do blokade projekta. Uprkos tome što su i Opština Pljevlja i Aqualia izrazile volju da se postigne dogovor koji će biti zadovoljavajući za obje strane, Aqualia je mišljenja da je mogućnost pregovora iscrpljena. Aqualia je u brojnim situacijama potvrdila da posjeduje dobru volju i spremnost, kako po pitanju ispitivanja linije mulja (onda kada kvalitet vode na ulazu na postrojenje ispuni sve potrebne parametere, koji su utvrđeni ugovorom) tako i po pitanju nalaženja rješenja za svako manje nepredviđeno odstupanje (koje ne utiče na sigurno korišćenje instalacija) tokom perioda za uočavanje nedostataka, na način na koji je to predviđeno ugovorom koji su potpisale obje strane. Ovaj odgovor je moguć samo pod uslovom da nadležni organi izdaju prvo upotrebnu dozvolu, a nakon toga i potvrdu o primopredaji instalacija, čime bi se otklonila ranije opisana blokada. Budući da ni Opština Pljevlja, kao ni Korisnik po ugovoru, nisu dali garanciju za to, kompanija je nažalost bila primorana da pravno raskine ugovor, služeći se mehanizmima koji su predviđeni u tu svrhu”, tvrde u španskoj kompaniji.

Ćehotina ponovo zagađena
Ćehotina ponovo zagađena foto: Goran Malidžan

Nakon odlaska Španaca postrojenje za tretman otpadnih voda u Pljevjima prestalo je da radi i voda iz gradskih kolektora netretirana ponovo ide u rijeku Ćehotinu.

Predsjednik Opštine Igor Golubović kazao je da su dobili zvanično obavještenje da su Španci pošli sa gradilišta u Pljevljima i da su sa sobom ponijeli ključeve i i dokumentaciju koja je pripremljena za upravljanje postrojenjem.

“Razlog zato meni nije poznat iako posljednjih pola godine do devet mjeseci, oni traže način da odu sa postrojenja iz tehnički nepoznatih razloga pravno neutemeljenih. Nažalost, smo došli u situaciju da se otpadne vode iz kolektora izlivaju i rijeku Ćehotinu o čemu smo obavjestili ekološku inspekciju. Mi smo organizovali sastanke sa Prokonom koji je naš konsuultant i MORT-om, kako dalje da projekat dovedemo do kraja. Bitno je da su radovi privedeni kraju i da je počeo tehnički prijem“, rekao je Golubović.

On je kazao da je Akvalija nakon tehničkog prijema postrojenja trebala da bude nadzor nad radnicima Vodovoda, koji će upravljati postrojenjem.

„Mislim da smo spremni da se bavimo postrojenjem kada zakonom predviđene okolnosti budu to dozvolile jer je postrojenje još u vlasništvu Španaca i oni još upravljaju njime kao što su to radili prošle sedmice kada su najavili odlazak i otišli za vikend. Ja očekujem da vidimo kakvo je iskustvo drugih gradova gdje su ove kompanije izvodile radove. Sličan primjer je i u Beranama. U svakom slučaju zaštitićemo novac koji smo dobili 3,5 miliona eura od Evropske komisije i dva i po miliona eura od Evropske investicione banke iz razloga što je taj novac utrošen na tom postrojenju. To postrojenje bi trebalo da radi kako je projektovano“, rekao je Golubović.

Do sada je troškove probnog rada postrojenja snosila Akvalija, a tako je trebalo da bude sve do tehničkog prijema i dobijanja upotrebne dozvole.

U toku je tehnički pregled postrojenja koji obavlja komisija Instituta za tehnička ispitivanja iz Podgorice.

Oni su do sada uradiili dva preliminarna izvještaja. Akvalija se izjasnila po tom preliminarnom izvještaju kao i i nadzor i do sada se radilo na otklanjanju nedostataka.

Radnici su obučeni, unaprijed smo obavijestili Opštinu

Navode i da su radnici preduzeća Vodovod, koje će gazdovati postrojenjem “obučeni i osposobljeni da preuzmu brigu o instalacijama, kada to bude odlučeno”.

“Uprkos odluci na čije je donošenje bila primorana kako bi zaštitila svoje interese, treba istaći i to da je Aqualia, kao dokaz dobre volje, u svakom momentu i unaprijed obavještavala Opštinu Pljevlja o svemu što je potrebno uraditi kako bi se postrojenje ostavilo u savršenom stanju, u uslovima koji omogućavaju puštanje u rad u bilo kom momentu u kome se Korisnik odluči da preuzme kontrolu nad njim. Aqualia zadržava prava da poduzme sve mjere koje bude smatrala primjerenim za zaštitu svojih interesa u skladu sa ugovorom”, navodi se u saopštenju španske kompanije.

Bonus video: