Regionalni ronilački centar prikazao dobit,

Planiraju ono što godinama ne realizuju

Vlada je nedavno usvojila odluku kojom se sjedište RCUD-a iz Herceg Novog prebacuje u Podgoricu gdje i živi Mijajlović

1780 pregleda 2 komentar(a)
Sa jedne od akcija RCUD-a, Foto: Vijesti
Sa jedne od akcija RCUD-a, Foto: Vijesti

Vladino preduzeće Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca (RCUD) doo iz Herceg Novog prošlu poslovnu godinu završilo je sa dobiti od 36.162 eura prije oporezivanja. To je značajno bolji rezultat od onog koji je ta firma u isključivom vlasništvu države ostvarila 2018, kada je RCUD imao gubitak od 150.098 eura.

RCUD je, kao javna ustanova osnovan 2002, da bi 2015. bio transformisan u društvo sa ograničenom odgovornošću. Iako je zvanična primarna djelatnost ove firme, kojoj je od osnivanja na čelu bivši policajac Veselin Mijajlović, ostalo obrazovanje koje prvenstveno obuhvata organizaciju i sprovođenje obuke ronilaca, ona se bavi podvodnim deminiranjem i izvođenjem podvodnih radova i istraživanja. RCUD nastoji da se, koristeći svoje veze sa državom, pozicionira kao nezaobilazan i odlučujući faktor u regulisanju i kontrolisanju kompletne oblasti ronilaštva i podvodnih aktivnosti u Crnoj Gori. Vlada je nedavno usvojila odluku kojom se sjedište RCUD-a iz Herceg Novog prebacuje u Podgoricu gdje i živi Mijajlović.

Prema finansijskom i izvještaju o radu koji je usvojen na sjednici Vlade u četvrtak, RCUD je lani ostvario ukupne prihode od 456.814 eura, značajno više nego godinu ranije kada su oni iznosili 379.923 eura. Međutum, oni se najvećim dijelom odnose na redovne dotacije RCUD-u iz budžeta države koja mu je osnivač (418.684 eura), a realni tržišni prihod koji je ta firma lani ostvarila iznosi samo 38.130 eura. Toliko je naime, RCUD lani naplatio kompaniji Adriatic Marinas iz Tivta, po osnovu “izvođenja radova protivminskog pregleda i kontrole prisustva zaostalih eksplozivnih sredstava protivminskog izviđanja kopnenog i podvodnog dijela u naselju Porto Montenegro”.

Ukupni rashodi RCUD-a koji ima 12 zaposlenih lani su iznosili 431.539 eura, značajno manje od 2019. kada je ta firma potrošila ukupno 539.147 eura. Na rashodovnoj strani najviše novca, i to 283.388 eura, potrošeno je za zarade i doprinose zaposlenih.

Zanimljivo je da je RCUD lani potrošio čak 11.507 eura za “naknade troškova na službenom putu“ svog direktora i zaposlenika. Za sudske troškove jer je gotovo stalno predmet tužbi bivših radnika koji ulaze u sukob sa direktorom Mijajlovćiem, RCUD je lani isplatio 18.320 eura i još dodatnih 2.165 eura troškova usluga advokata.

RCUD prema finansijskom izvještaju ima ukupno 599.482 hijada eura neraspoređene dobiti iz ranijih godina, ali i dugoročne obaveze i rezervisanja u iznosu od 259.196 eura koje se najvećim dijelom odnose na otplatu hipotekarnog kredita uzetog za kupovinu poslovnog prostora u Baošićima. Materijal koji je usvojila Vlada sadrži samo finansijske pokazatelje rada RCUD-a u prošloj godini, ali ne i konkretan izvještaj o radu tog državnog preduzeća u kojem bi bilo pobrojano na što je konkretno trošen novac koji je država lani izdvajala za tu firmu i koji su konkretno efekti njenog rada.

Vlada je usvojila i finansijski i plan rada RCUD-a za 2020, a koji se sastoji u najvećem dijelu od ponavljanja stavki koje Mijajlović i Odbor direktora RCUD-a u planovima rada nabrajaju već godinama - trenažnih ronjenja, priprema za podvodna deminiranja u jugoistočnoj Evropi i na Bliskom istoku koja nikako i da se i realizuiju, te brojnih satanaka sa partnerima u zemlji i inostranstvu i obilazaka sajmova ronilačke opreme i ceremonija dodjele raznih nagrada za koje se po pravilu prethodno uplaćuje kotizacija. Novina za ovu godinu je što je RCUD naveo da će u novembru realizovati “ronjenje na potopljene brodove u crnogorskom podmorju na dubinama od 80 do 120 metara u saradnji sa inostranim instruktorima za tehničko ronjenje“, ali nije jasna svrha tih ronjenja jer se RCUD makar zvanično ne bavi podmorskom arheologijom.

Za sve što planiraju da urade, ove godine u svom finansijskom planu predvidjeli su da će od države dobiti budžetsku dotaciju od 464.960 eura, a da će sami na tržištu zaraditi 150 hiljada eura. Jedini izbor komercijalnih prihoda i ove će im godine biti Porto Montenegro, jer Mijajlović računa na zaradu od „protivminskog izviđanja kopenog i podvodnog dijela“ Porto Montenegra od cirka 150.000 eura.

Akvatorijum marine Porto Montenegro koja je napravljena na prostoru nekadašnjeg vojnog brodogradilišta Arsenal u Tivtu, RCUD je inače proteklih desetak godina višestruko pregledao i zvanično očistio od svih zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava. Adriatic Marinas barem u dogledno vrijeme neće širiti aktuelne kapacitete te marine koja ima skoro 500 vezova, ali je za ovu godinu planiran početak izgradnje novog poslovno-rezidencijalnog kompleksa zgrada na sjevernom dijelu nekadašnjeg Arsenala, pa Mijajlović računa da će RCUD opet i tu morati da prethodno pretraži od mina teren na kome su do prije par mjeseci stajali objekti Arsenalovih skladišta i radionica koje je Adriatic Marinas srušio radi izgradnje novog hotela i rezidencijalnih zgrada.