čudan način izmjena planskih rješenja

Kotor: Spajaju i šire ulice mimo želja mještana

Po novom viđenju autora PUP-a predvođenih Krekićem, postojeći nekategorisani put više ne bi bio slijepa ulica, već bi bio proširen u dvokolovoznu saobraćajnicu i nastavljao dalje preko parcela u privatnom vlasništvu, od kojih jedna pripada jednom od nezadovoljnih mještana Mečerovog brijega

8944 pregleda 8 komentar(a)
Prvobitni nacrt PUP-a
Prvobitni nacrt PUP-a

Mještani Dobrote, njih deset, koji već duže vrijeme nastoje da u procesu izrade novog Prostorno-urbanističkog plana Kotora (PUP) zaštite svoje interese, od glavnog planera, arhitekte Mladena Krekića iz Podgorice, zatražili su da odustane od ideje da se postojeća saobraćajnica u Dobroti koja prolazi prored njihovih kuča, proširi i nastavi dalje jer za to ne postoji nikakva objektivna potreba.

Tokom procesa izrade novog PUP-a Kotor, koji teče već tri godine, se nakon već izrađenog jednog nacrta tog planskog dokumenta i završetka javne rasprave o njemu, pojavio novi nacrt u kome su drugačije tretirana pojedina ranije predložena i sa građanima u najvećoj mjeri već usaglašena planska rješenja.

Takav je i slučaj sa dijelom Dobrote zvanim Mečerov brijeg, gdje su planeri u najnovijoj verziji PUP-a ucrtali širenje i produžetak aktuelne slijepe ulice sa jednom kolovoznom trakom koja u potpunosti podmiruje sve potrebe nekoliko desetina stanovnika desetak kuća na tom lokalitetu. Sve te kuće građene su legalno sa građevinskim dozvolama i plaćenim komunalijama, a sami mještani su svojevremeno gradili aktuelni slijepi put i njime kažu, zadovoljili sve svoje potrebe za kolskom vezom sa Jadranskom magistralom koja se nalazi niže od njihovog naselja.

Po novom viđenju autora PUP-a predvođenih Krekićem, postojeći nekategorisani put više ne bi bio slijepa ulica, već bi bio proširen u dvokolovoznu saobraćajnicu i nastavljao dalje preko parcela u privatnom vlasništvu, od kojih jedna pripada jednom od nezadovoljnih mještana Mečerovog brijega.

Proširena i spojena ulica u novom nacrtu
Proširena i spojena ulica u novom nacrtu

“Izvođenje ove saobraćajnice, kako je planirano u ovoj verziji nacrta PUP-a, na terenu je neizvodljivo iz više razloga: nemoguće ju je izvesti zbog položaja već postojećih objekata na terenu; ugrožava se privatno vlasništvo gdje je Opština primorana na eksproprijaciju - dio kat.parcela 2153/3, 2270, 2153/1 KO Dobrota I, velika denivelacija terena, nepotrebnost spajanja ove saobraćajnice, jer njen krak koji izlazi na magistralu kat.parc. 2559/2 nije adekvatan za prihvat tranzitnog puta koji bi ovim rješenjem postao; postojeći put su izgradili sami korisnici prostora, a ne opština Kotor, i u njemu se nalazi infrastruktura cijelog naselja (kanalizaciona mreža, vodovodna mreža, kišni odvodi, kablovsko napajanje električnom energijom, PTT instalacije), pa bi planiranje i izgradnja nove saobraćajnice dovelo do novih troškova i uništenja cijele ovo infrastrukture; svi korisnici prostora koji podnose ovu primjedbu su starosjedioci na ovom prostoru, te kao takvi najbolje znaju interese ovog mikro-lokaliteta, planirani put zahvata veliki broj djelova stambenih objekata, djelova pomoćnih objekata, bistijerne, potporne zidove, parkinge, uređena dvorišta i slično, što se može vidjeti iz orto foto snimaka terena u prilogu”, navelo je u primjedbi na najnovije plansko riješenje deset njenih potpisnika koji su vlasnici ukupno 16 katastarskih parcela u neposrednom kontaktu sa sada slijepom ulicom koju planeri žele pretvoriti u ulicu sa dvije trake i nastaviti dalje prema tzv. trećem putu u Dobroti.

Mještani su ove primjedbe dostavili glavnom planeru Krekiću, ali i premijeru Dušku Markoviću koji koordinira radom Ministarstva održivog razvoja i turizma kao naručiocem novog PUP-a Kotora.

Potpisnici zahtjeva ukazuju na u najmanju ruku čudna dešavanja sa izradom nacrta PUP-a koji je jednom već bio napravljen, o njemu završena javna rasprava i očekivalo se da u formi predloga onda bude poslat na usvajanje Vladi.

Međutim, nacrt je nakon okončane javne raprave prepravljan i vraćen na još jedan krug javnog razmatranja, što je procedura koju ne poznaje aktuelni Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Pred taj “drugi krug” u postupak se primjedbama uključila i Opština Kotor, koja je u to vrijeme bila “obezglavljena” jer je voljom opozicionih odbornika DPS, SD, HGI i LP kojima su se priključila i dva od tri odbornika do tada članice vladajuće kotorske koalicije SDP, prvi put bio smijenjen kotorski gradonačelnik Vladimir Jokić (Demokrate).

Jokić koji je inače, u dotadašnjoj javnoj raspravi oko PUP-a podržao stavove mještana Mečerovog brijega da im ne treba nova saobraćajnica, je smijenjen na sjednici SO 24. aprila prošle godine. Na to se on odmah žalio Upravnom sudu koji je kao nezakonitu, poništio takvu odluku SO Kotor i svoju odluku o vraćanju Jokića u fotelju gradonačelnika, objavio 11. juna prošle godine.

Istog tog dana iz Opštine Kotor međutim, obrađivaču nacrta PUP-a dolaze zahtjevi među kojima je i onaj da se slijepa ulica na Mečerovom brijegu nastavi i spoji sa ostatkom saobraćajne infrastrukture sjeverno od nje, iako za to nije bilo nikakve posebne potrebe jer sve okolne parcele već imaju pristup kolskim saobraćajnicama sa drugih strana.

“Ovaj zahtjev upućen je 11. juna 2019. godine i potpisan od više lica, jer u tom trenutku Opština Kotor nije imala ni predsjednika, ni sekretara za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje. Taj akt nije potpisan od lica koja su na to zakonom ovlašćena, ni predsjednika Opštine ni nadležnog sekretara, pa se isti ne može u punom smislu smatratiti primjedbom Opštine Kotor”, objašnjavaju nezadovoljni mještani.

Plan mijenjali zbog Begovića?

Budući da se niko od njihovih komšija iz najbližeg okruženja nije javio sa zahtjevom da traži širenje i spajanje njihove slije ulice sa ostatkom putne mreže sjeverno od nje, nezadovoljni mještani sumnjaju da se radi o političkom uticaju preko sada već nove lokalne uprave Kotora predvođene DPS-om, jednog od zainteresovanih podgoričkih biznismena čija je firma podnijela zathjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za gradnju na jednoj od obližnjih parcela. Riječ je o firmi “Bastion” iz Podgorice iza koje stoji nekadašnji visoki funkcioner MUP-a Crne Gore, direktor Direktorata za vanredne situacije Zoran Begović (DPS).

“Niko drugi nigdje u blizini nema nikakav interes za ovom saobraćajnicom, a i parcela za koju je Begovićeva kompanija tražila UTU se može na putnu mrežu spojiti okolo, onako kako je za nju i bilo predviđeno u nacrtu PUP-a i kako su svi očekivali da bude”, navode nezadovoljni mještani Mečeriovog brijega.