Opština trpi finansijske gubitke

Ulcinj: Cungu traži da tužilaštvo istraži kašnjenje realizacije projekata vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda

„Danas je 22. jun 2020, i možemo konstatovati da su finansijska sredstva obezbijeđena, da su projekti završeni, tenderi zatvoreni, dok radovi još nijesu počeli. Nerealizacija ovih investicija, predstavlja izvanredan trošak za opštinu Ulcinj“

3570 pregleda 32 reakcija 5 komentar(a)
Nazif Cungu, Foto: Savo Prelević
Nazif Cungu, Foto: Savo Prelević

Lider Force Nazif Cungu pozvao je državne institucije da istraže kašnjenje u realizaciji projekata izgradnje fekalne i atmosferske kanalizacione mreže za četiri ulcinjska naselja i vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda, koje opterećuje gradski budžet.

„Danas je 22. jun 2020, i možemo konstatovati da su finansijska sredstva obezbijeđena, da su projekti završeni, tenderi zatvoreni, dok radovi još nijesu počeli. Nerealizacija ovih investicija, predstavlja izvanredan trošak za opštinu Ulcinj“, kazao je Cungu na današnjoj konferenciji za novinare.

Pojasnio je da je riječ o ukupno 25 mililiona eura kredita kod Evropske investicione banke EIB i Njemačke razvojne banke KfW za projekte čijom realizacijom bi bilo poboljšano vodosnabdijevanje pitkom vodom i regulisanje atmosferskih i otpadnih voda.

„To bi bio i stimulans za jak ekonomski razvoj opštine. Zato pozivam i opštinske institucije da što prije ožive ove projekte bitne za našu opštinu. Isto to tražim i od partnera na državnom i međunarodnom nivou koji su bili uključeni“, kazao je Cungu. Forca u Ulcinju vrši vlast u koaliciji sa DPS, DP, DUA, SD i BS dok je sa istim partijama partner i na državnom nivou.

Opština Ulcinj bi u avgustu ove i u aprilu naredne godine trebalo da počne otplatu rata za kredite od EIB-a i KFW-a, budući da je istekao grejs period od tri, odnosno pet godina.

Prvu ratu u iznosu od 107 hiljada eura za projekat izgradnje fekalne i atmosferske kanalizacione mreže za naselja Kodre, Bijela Gora, Totoši i Donja Bratica, Opština Ulcinj trebalo bi da plati u avgustu ove godine. Iz Ministarstva turizma i održivog razvoja, Vijestima su ranije saopštili da je taj projekat vrijedan pet miliona eura, 16. marta, na početku realizacije, suspendovan do daljnjeg zbog epidemije koronavirusa.

Grejs period od pet godina za drugi kredit kod Njemačke razvojne banke (KfW) u iznosu od 20 miliona eura za relaizaiju projekta vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda, ističe u aprilu naredne godine, kada na naplatu Opštini dospijeva prva rata u iznosu od 900 hiljada eura. Za oba kredita, garantovala je Vlada.

Cungu je podsjetio da su članstvom Opštine Ulcinj u "VODACOM", započele i pripreme za kapitalna ulaganja na osnovu studija fizibiliteta za vodovod i kanalizaciju na prostoru cijele opštine Ulcinj, kojom je predviđeno da se kroz tri faze postepeno investira 126 miliona eura.

„Realizacijom ovih investicija obezbijedila bi se stabilnost i snabdijevanje pitkom vodom kao i regulisao sistem atmosferskih i fekalnih voda za nekoliko decenija. Realizacija ovog projekta je važna i za regulisanje kanalizacione mreže u ulcinjkom Polju, poboljšanje stanja Port Milene za preko 50% kao i za životnu sredinu i kvalitet zdravlja naših građana“, kazao je Cungu ocijenivši da ti projekti predtstavljaju najznačajnije investicije u infrastrukturu ikad predviđene za opštinu Ulcinj. Naveo je da bi te investicije poboljšale usluge za građane i svorile preduslove za masovna ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta.

„Samo zahvaljujući ovim investicijama, osigurala bi se odgovarajuća infrastruktura koja bi omogućila optimalno korišćenje izuzetnog turističkog potencijala koji Ulcinj posjeduje. Cijeli projekat urađen je transparentno i profesionalno u uskoj saradnji sa ozbiljnim partnerima kao što su Evropska investiciona banka, Njemačka razvojna banka, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo finasija“, kazao je Cungu.

Ministar finansija Darko Radunović lani je u dopisu upozorio predsjednika Opštine Ljora Nrekića da će Vlada kao garant, ukoliko lokalna vlast u budžet za ovu godinu ne projektuje iznos od 2,6 miliona eura, kao ekvivalent nepovučenih novčanih sredstava od KFW banke, izaći iz kreditnog aranžmana za najjužniju opštinu.

Odlukom o budžetu za ovu godinu, koja je usvojena krajem prošle godine, pod stavkom pozajmice i krediti, planiran je iznos od 3,05 miliona eura ali ne piše da li je to naknada za KfW banku.

Radunović je u dopisu podsjetio i da je država na ime redovne naknade za nepovučena novčana sredstva, do sada platila nešto više od 347 hiljada eura.

„Podsjećamo da je od 17.12.2019, kada je potpisan ugovor o posleđivanju kreditnih i grant sredstava, do sada, od ugovorenih 20 miliona eura, povčeno svega 1,3 miliona eura. Iznos obračunate naknade, uzimajći u obzir vrijednost nepovučenih sredstava, u ovom trenutku iznosi 2,6 miliona eura i za očekivati da će biti takav ili sličan biti i u decembru“, upozorio je Radunović u dopisu dostavljenom „na ruke“ Nrekiću.

Preporučujemo za Vas