pokrenuti prekršajni postupci

Gotovo 200 funkcionera nije predalo imovinski karton

Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, javni funkcioner dužan je da do kraja marta dostavi redovan godišnji imovinski karton za prethodnu godinu. Za koga se utvrdi da to nije uradio u zakonskom roku, zaprijećena je novčana kazna od 500 do 2.000 eura

2011 pregleda 6 komentar(a)
ASK, Foto: Screenshot
ASK, Foto: Screenshot

Zbog nedostavljanja godišnjih imovinskih kartona, Agencija za sprečavanje korupcije podnijela je gotovo 200 zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv javnih funkcionera pred nadležnim sudovima.

Od 194 zahtjeva, 65 je protiv javnih funkcionera na državnom, a 128 prema na lokalnom nivou. Agencija je takođe podnijela zahtjev za pokretanje postupka protiv jednog državnog službenika koji ima obavezu predavanja kartona.

Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, javni funkcioner dužan je da do kraja marta dostavi redovan godišnji imovinski karton za prethodnu godinu. Za koga se utvrdi da to nije uradio u zakonskom roku, zaprijećena je novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

Agenciji je od početka godine do 22. juna podnijeto 6.476 imovinskih kartona javnih funkcionera i državnih službenika.

“Agencija će (kao i u prethodnim godinama) do kraja godine sprovesti kontrolu potpunosti i tačnosti dostavljenih podataka, u skladu sa Godišnjim planom provjera javnih funkcionera i državnih službenika za 2020. godinu, upoređivanjem podataka iz izvješta sa bazama organa i pravnih lica koja posjeduju podatke o imovini i prihodima javnih funkcionera”, stoji u saopštenju. Dodaje se da će u drugoj polovini godine izvršiti i dodatnu provjeru, kao treću fazu kontrole predatih kartona, kojom će biti obuhvaćeno 20 javnih funkcionera na osnovu procijenjenog rizika na korupciju.