izvještaj vraćen na doradu

Komunalno “zapaprilo“ račun Opštini

Za održavanje javnih i zelenih površina potrošili 451 hiljadu, umjesto 220 hiljada eura

2669 pregleda 0 komentar(a)
Ulcinj, Foto: Vijesti
Ulcinj, Foto: Vijesti

Ulcinjsko Komunalno preduzeće prekoračilo je za 270 hiljada eura iznos sredstava za komunalnu infrastrukturu koji je bio predviđen usvojenim budžetom za 2019.

To piše u mišljenju Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta na izvještaj o realizaciji godišnjeg programa Komunalnog, koji je dostavljen predsjedniku Opštine Ljoru Nrekiću.

Izvještaj je bio na sjednici lokalne Skupštine u ponedjeljak, ali ga je Nrekić nakon kraće rasprave povukao sa dnevnog reda.

U mišljenju nadležnog sekretarijata, navodi se da izvještaj nije u skladu sa budžetom te da ga treba vratiti na doradu, odnosno usaglasiti finansijski dio. Ističe se da je budžetom za 2019, bilo predviđeno 220 hiljada eura za održavanje čistoće i zelenila, 37 hiljada eura za održavanje javne rasvjete i 50 hiljada eura za održavanje azila.

“Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu armbijenta dostavljeni su računi za usluge održavanja čistoće i zelenila na osnovu prograrma rada za 2019 za svaki mjesec koji drastično premašuju sredstva planirana budžetom za tu godinu. Sekretarijat je račune vratio jer nijesu dostavljeni shodno usvojenom budžetu“, piše u mišljenju koje je potpisao sekretar Mustafa Gorana.

U analitičkom prikazu izvještaja, naveo je Gorana, vidi se da je Komunalno umjesto planiranih 220 hiljada eura, za održavanje javnih i zelenih površina potrošilo 451 hiljadu, umjesto 37 hiljada eura, u stavci za održavanje javne rasvjete stoji cifra od 55 hiljada a u stavci za održavanje hana u Štoju i azila u Bijeloj gori, umjesto 50 hiljada eura, naveden je iznos od skoro 71 hiljadu eura.

“Uzimajući u obzir sve to, smatramo da Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i finansijske iskaze D.O.O. Komunalne djelatnosti Ulcinj za 2019, treba usaglasiti sa usvojenim budžetom“, napisao je Gorana Nrekiću.

Direktor Komunalnog Skender Kalezić nije odgovarao na pozive i poruke Vijesti na redakciji dostupne brojeve. Odbornici su na istoj sjednici jednoglasno usvojili Izvještaj o radu JP Parking servis.