OBJAVLJEN U SLUŽBENOM LISTU

Zakon stupio na snagu: Rigorozne novčane kazne za kršenje naredbi o sprečavanju širenja koronavirusa

Uz kaznu za prekršaj pravnom licu i preduzetniku može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci

156330 pregleda 586 reakcija 117 komentar(a)
Sa sjednice NKT, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice NKT, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 03.07.2020. 01:44h

Uprava za inspekcijske poslove od večeras će nakon što je stupio na snagu Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, rigorozno novčano kažnjavati kršenje naredbi o sprečavanju širenja koronavirusa.

Kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore, Zakon je večeras objavljen u Službenom listu i time je stupio na snagu.

Zakon je juče izglasan u Skupštini Crne Gore.

Iz Vlade je večeras saopšteno da su kazne od 2.000 – 20.000 predviđene za pravno lice i od 200 – 2.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu i od 350 – 6.000 eura za preduzetnika ako:

-Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance

- Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i dr. zaposlenima

- Dozvoli osobi bez zaštitne maske ulazak u trgovine, ugostiteljske, turističke i dr. objekte, kazina, zanatske radnje, gradilišta, sredstva javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organe državne uprave i lok. samouprave itd.

- Ne dezinfikuje objekat ili sredstvo javnog prevoza ili prevoza zaposlenih

Uz kaznu za prekršaj pravnom licu i preduzetniku može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.

U saopštenju se dodaje da su kazne od 500 do 2.000 eura predviđene za odgovorno fizičko lice u državnom organu, organu uprave, lokalne uprave i lokalne samouprave, ako:

- Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance

- Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i dr. zaposlenima

- Ne obezbijedu dezinfekciju objekta

Iz Vlade su rekli i da su kazne od 100 do 2.000 predviđene za svako fizičko lice ako:

- Se ne pridržava fizičke distance

- Ne koristi masku i druga propisana zaštitna sredstva

- Uđe bez zaštitne maske u trgovinu, ugostiteljski, turistički ili dr. objekat, kazino, zanatsku radnju, gradilište, sredstvo javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organ državne uprave i lok. samouprave itd.

Iz Vlade su ranije saopštili da su na snazi ovje mjere koje su ažurirane 1. jula:

OPŠTE MJERE ZAŠTITE – ZAŠTITNE MASKE

1. Obavezno je nošenje zaštitnih maski za:

- zaposlene i pacijente u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama;

- zaposlene u javnim i privatnim ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj djece, odraslih i starih lica;

- zaposlene u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja u kojima se neposredno pružaju usluge građanima;

- zaposlene i korisnike usluga u ustanovama kulture (biblioteke, arhivi, muzeji i galerije);

- lica u vjerskom objektu, osim vjerskih službenika koji učestuju u vršenju vjerskih obreda;

- zaposlene i korisnike usluga u šalter salama državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne uprave, banaka, pošti i drugih pravnih lica u kojima se obavlja rad sa građanima;

- zaposlene i putnike u vozilima javnog prevoza (avion, voz, autobus, kombi, auto-taksi) i tokom boravka u zgradi aerodroma, autobuskih i željezničkih stanica, kao i tokom prevoza zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe;

- vozače i putnike u putničkom motornom vozilu (osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva);

- zaposlene u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i zaposlene koji pružaju ugostiteljske usluge na kupalištima i plažama;

- zaposlene i potrošače/posjetioce u objektima u kojima se obavlja trgovina (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri i sl.), uključujući i prodavce i potrošače na zelenim pijacama i štandovima/tezgama u zatvorenom prostoru;

- zaposlene koji obavljaju građevinske radove, tokom njihovog organizovanog prevoza od i do gradilišta, kao i tokom boravka i rada na gradilištu (osim tokom konzumiranja hrane, u vrijeme određeno za obrok);

- glavnog, odgovornog i druge inženjere tokom izvođenja građevinskih radova u zatvorenom prostoru;

- zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se pružaju zanatske usluge, servisiranje i održavanje opreme, alata, uređaja, motornih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina i tehnički pregled vozila;

- zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se pružaju frizerske i kozmetičke usluge. U slučaju da se korisniku pruža usluga brijanja ili kozmetičkog tretmana na licu, kada korisnik ne nosi masku, zaposleni je dužan da osim zaštitne maske nosi i vizir ili naočare, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

- zaposlene i igrače u objektima u kojima se priređuju igre na sreću (kazina, kladionice i kockarnice);

- zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se vrši iznajmljivanje vozila (rent-a-car);

- zaposlene i korisnike usluga u prostorijama za teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita (auto škole).

Poslodavaci su obavezni da za zaposlene, tokom rada u objektima, prostorijama i vozilima obezbijede korišćenje zaštitne maske.

JAVNA OKUPLJANJA

2. Zabranjeni su politički skupovi na otvorenim javnim mjestima;

3. Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima;

4. Zabranjeni su vjerski skupovi na otvorenim javnim mjestima osim na površinama pripadajućih vjerskih objekata; i

5. Zabranjena su primanja saučešća. Sahrane se obavljaju isključivo u užem krugu porodice.

6. Zabranjeni su privatni skupovi (svadbe, maturske večeri, rođendani i sl.)

7. Javna okupljanja u zatvorenom prostoru obavljaju se tako da na njima može biti najviše 200 lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra i drugih preporuka u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG.

- Uputstvo za javne događaje – okupljanja

- Uputstvo za vjerske objekte – crkve

- Uputstvo za vjerske objekte – džamije

- Uputstvo za svadbe i veselja

- Uputstvo za bioskope

- Uputstvo za dječije igraonice

- Uputstvo za domove za stare

UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ I PUTOVANJA

8. Unutrašnji putni, željeznički i pomorski saobraćaj obavlja se uz primjenu mjera prevencije u skladu sa uputstvima IJZCG.

- Uputstvo za autobuski prevoz

- Uputstvo za taxi prevoz

- Uputstvo za pomorski prevoz: obavezno nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u plovilu.

Zaposleni i putnici u vozilima javnog prevoza (avion, voz, autobus, kombi, taxi) obavezni su da nose zaštitne maske.

MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ I PUTOVANJA I ULAZAK U CRNU GORU

9. Zabranjeno je državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.

10. Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu.

11. Međunarodni putnički željeznički saobraćaj je obustavljen.

12. Međunarodni putni, pomorski i vazdušni saobraćaj obavlja se sa državama i preko teritorije država sa „zelene liste“ koju čine: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Monako, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

13. Vanlinijski saobraćaj sa državama koje nijesu na „zelenoj listi“ obavlja se na način da je unaprijed određena grupa putnika koja se prevozi od polazišta do odredišta. Isključuje se usputni ulazak i izlazak putnika.

ULAZAK U CRNU GORU – DRŽAVLJANI CG I STRANCI SA PREBIVALIŠTEM U CG

14. Ulazak u Crnu Goru omogućen je svakom državljaninu Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i strancu sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori:

- Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Monako, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

- Uz negativan rezultat PCR, ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Žuta lista“: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Turska, Izrael, Ukrajina i Singapur.

- Državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori ako ulazi u Crnu Goru iz neke od država izvan prethodne dvije liste država ili ako je u periodu od 15. dana prije ulaska do dana ulaska boravio u nekoj od država ili putovao kroz neku od država izvan prethodne dvije liste osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument) upućuju se po ulasku u karantin ili samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

ULAZAK U CRNU GORU – STRANCI

16. Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sljedeće uslove:

- Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Monako, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

- Uz negativan rezultat PCR, ili ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Žuta lista“: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Turska, Izrael, Ukrajina i Singapur.

Nije moguć ulazak u Crnu Goru rezidenata država izvan prethodne dvije liste osim ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa „zelene liste“. (Alžir, Andora, Australija, Austrija, Bahami, Barbados, Brunej, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Fidži, Filipini, Finska, Grčka, Grenland, Gruzija, Holandija, Hrvatska, Indonezija, Irska, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kipar, Kostarika, Kuba, Letonija, Liban, Litvanija, Luksemburg, Madagaskar, Mađarska, Malta, Malezija, Maroko, Mauricijus, Monako, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Slovačka, Slovenija, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija) i da u tom periodu nijesu posjećivali države izvan ove liste.

NAPOMENA: Prilikom ulaska posmatra se država čije je lice rezident, a ne država čiji je državljanin ako nije riječ o istoj državi. Na primjer: Državljanin zemlje izvan liste sa urednim boravkom u državi sa liste tretira se kao državljanin države sa liste jer je rezident države sa liste.

ULAZAK U CRNU GORU – IZUZETAK – POSEBNE KATEGORIJE

17. U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes. Posebni uslovi ulaska i kretanja kroz Crnu Goru Institut za javno zdravlje propisuje za:

- Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;

- Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;

- Diplomate, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija

- Određene kategorije putnika u tranzitu;

- Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).

ULAZAK U CRNU GORU – IZUZETAK – GENERALNA AVIJACIJA

18. Omogućen je ulazak stranih državljana koji u Crnu Goru dolaze nekomercijalnim avio saobraćajem bez obzira na to iz koje države dolaze, uz poštovanje sljedećih privremenih mjera:

- Ukoliko vazduhoplov dolazi iz neke od država sa „zelene liste“ nema dodatnih ograničenja prilikom ulaska.

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Monako, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

- Ukoliko vazduhoplov dolazi iz neke od država izvan prethodne liste putnici i posada moraju prilikom ulaska u Crnu Goru posjedovati negativan PCR, ELISA ili ECLIA test na COVID-19 ne stariji od 72 sata. Prema ovim putnicima se nakon ulaska u Crnu Goru preduzimaju mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta javno zdravlje Crne Gore. Za dolazak/odlazak putnika od putničkog terminala do smještaja potrebno je organizovati poseban transport, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Prilikom boravka u hotelskom ili drugom smještaju putnici su u obavezi da primjenjuju preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

TRANZIT REZIDENATA BIH, KOSOVA I ALBANIJE KROZ CRNU GORU

19. Omogućen je tranzit rezidenata država „žute liste“ (Bosna I Hercegovina, Kosovo, Albanija) kroz Crnu Goru između zemalja „žute liste“ bez obaveze posjedovanja PCR, ELISA ili ECLIA testa.

Tranzit se omogućava uz kontrolu vremena ulaska u Crnu Goru, prolaska kontrolnih punktova i izlaska iz Crne Gore, bez zadržavanja u Crnoj Gori.

GRANIČNI PRELAZI

20. Svi granični prelazi za ulazak u Crnu Goru otvoreni su OSIM putnih graničnih prelaza:

- Vraćenovići (Crna Gora) – Deleuša (Bosna i Hercegovina) na putnom pravcu Nikšić – Bileća koji je zatvoren 27. februara zbog gradnje granične infrastrukture; i

- Vuča (Crna Gora) – Godovo (Republika Srbija) na putnom pravcu Rožaje – Tutin, koji je zatvoren 20. juna radi suzbijanja prenošenja koronavirusa iz Republike Srbije.

21. Ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine NIJE MOGUĆ preko graničnih prelaza Šćepan Polje (Crna Gora) – Hum (Bosna i Hercegovina), na putnom pravcu Plužine – Foča i Meteljka (Crna Gora) – Metaljka (Bosna i Hercegovina) na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče.

Omogućen je na ovim prelazima izlazak putnika iz Crne Gore i promet robe u oba smjera.

PROMET I TRANZIT ROBE

22. Promet robe za potrebe Crne Gore kao i tranzit robe ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama IJZCG.

POSJETE LICIMA U BOLNICAMA

23. Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

POSJETE LICIMA LIŠENIM SLOBODE I LICIMA NA IZDRŽAVANJU KAZNE

24. Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda.

SPORT I REKREACIJA

25. Treninzi sportista (sportista amatera, profesionalnih sportista i sportista rekreativaca) i sportska takmičenja i turniri sportista u sportskom objektu (zatvorenom i otvorenom sportskom objektu - tereni i bazeni) organizuju se bez prisustva gledalaca/navijača, na način da su vlasnici i korisnici sportskih objekata i sportske organizacije u obavezi da obezbijede primjenu privremenih mjera, i to:

- Obaveznu dezinfekciju rekvizita za treninge, takmičenja i turnire i predmeta koji se zajednički koriste od strane sportista, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore; i

- Poštovanje mjera lične higijene - redovna higijena ruku, prije i nakon završene sportske aktivnosti.

KUPALIŠTA I PLAŽE

26. Privredna društava, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama obavezni su da poštuju odgovarajuće uputstvo IJZCG.

27. Korisnici neuređenih kupališta obavezni su da poštuju distancu od najmanje 2m, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva.

ZDRAVSTVO

28. U privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama zaposleni i pacijentu su obavezni da nose zaštitne maske.

29. Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent 10m², uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata, da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije, kao i da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i Stomatološke komore Crne Gore.

30. Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da:

- Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata,

- Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom,

- Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

OBRAZOVANJE

31. Prekinut je obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama osim u predškolskim ustanovama koje su obavezne da rad organizuju u skladu sa uputstvom IJZCG za vrtiće i predškolske ustanove.

32. Muzičke škole, škole stranih jezika, ustanove za obrazovanje odraslih i studentski domovi i ostale obrazovne ustanove čiji je rad omogućen dužni su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG.

- Uputstvo za muzičke škole

- Uputstvo za škole stranih jezika

- Uputstvo za ustanove za obrazovanje odraslih

- Uputstvo za studentske domove.

PRIVREDA I PREDUZETNIŠTVO – TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

33. Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka.

34. Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i pružanje ugostiteljskih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG:

- Uputstvo za hotele

- Uputstvo IJZCG za ugostiteljske objekte

- Uputstvo IJZCG za privremene objekte za hranu i kafemate

PRIVREDA I PREDUZETNIŠTVO – TRGOVINA I ZANATI

35. Vlasnici/korisnici i upravljači trgovinskih objekata, preduzetnici koji pružaju zanatske i druge usluge obavezni su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG: - Uputstvo IJZCG za trgovinu na malo

- Uputstvo IJZCG za zelene pijace

- Uputstvo IJZCG za tržne centre

- Uputstvo IJZCG za zatvorene tržnice

- Uputstvo IJZCG za frizerske i kozmetičke salone

- Uputstvo IJZCG za zanatske radnje i druge servise

- Uputstvo za fitnes centre i teretane

PRIVREDA I PREDUZETNIŠTVO – IGRE NA SREĆU

36. Priređivači igara na sreću obavezni su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

POLJOPRIVREDA

37. Lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost obavezna su da se pridržavaju odgovarajućeg upustva IJZCG.

ŠALTERSKE SLUŽBE (DRŽAVNA UPRAVA, BANKE, POŠTA I SL.)

38. Državni organi, organi državne uprave i organa lokalne uprave, banke, pošta i druga pravna lica obavezna su da u šalter salama organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

BIBLIOTEKE, MUZEJI, GALERIJE I SL.

39. Ustanove kulture (biblioteke, arhivi, muzeji i galerije) obavezne su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

AUTO ŠKOLE

40. Pravna lica koja osposobljavaju kandidate za vozače (auto škole) obavezna su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

RENT-A-CAR

41. Pravna lica i preduzetnici koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) obavezna su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

GRAĐEVINARSTVO

42. Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da:

- Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

- Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa;

- Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl;

- Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;

- Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distance.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U OPŠTINAMA ROŽAJE I GUSINJE

43. Zatvara se granični prelaz Vuča – Godovo na putnom pravcu Rožaje (Crna Gora) – Tutin (Srbija);

44. Zabranjeno je svim stanovnicima opština Rožaje i Gusinje napuštanje objekta stanovanja od 18:00 sati do 05:00 sati narednog dana;

Izuzetno, ova zabrana za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opština Rožaje i Gusinje radi obavljanja poljoprivrednih radova na sopstvenom gazdinstvu, primjenjuje se u vremenu od 20:00 do 5:00 narednog dana, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme i obezbjeđivanje njihove fizičke distance, prilikom obavljanja poslova

45. Zabranjen je rad ugostiteljskih objekata.

46. Zabranjen je međuopštinski javni i putnički saobraćaj iz opština Rožaje i Gusinje i ka opštinama Rožaje i Gusinje osim hitnih slučajeva i redovnih radnih aktivnosti.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U OPŠTINAMA BIJELO POLJE I BERANE:

47. Ugostiteljski objekti rade od 06:00 do 22:00.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U OPŠTINAMA BIJELO POLJE, BERANE, ROŽAJE I GUSINJE:

48. Zabranjena su okupljanja u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);

49. Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;

50. Sahrane se obavljaju i saučešća se primaju samo u krugu uže porodice;;

51. Zabranjen je prevoz u putničkom motornom vozilu više od dva odrasla lica u isto vrijeme, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

52. Zabranjeno je kretanje i zadržavanje više od dva lica na otvorenom javnom mjestu, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

53. Obavezno je korišćenje zaštitnih maski u zatvorenom i na otvorenom javnom mjestu. Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja;

54. Zabranjena su okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva; i

55. Prekida se vaspitno-obrazovni rad u ustanovama koje obavljaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Preporučujemo za Vas