Glavni grad: Objavljen javni poziv za rekonstrukciju Bokeške ulice

"Ulica će biti popločana granitnim kockama, dok će trotoari biti prekriveni kamenim pločama sa postojećim drvećem koje se nalazi u trotoaru sa obije strane ulice. Takođe, projektovane su rampe za lica sa invaliditetom", kaže se u saopštenju

3554 pregleda 3 komentar(a)
Bokeška, Foto: Glavni grad Podgorica
Bokeška, Foto: Glavni grad Podgorica

Javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji Bokeške ulice, u dijelu od Ulice Stanka Dragojevića do Njegoševe ulice, objavljen je danas, kazali mu iz Glavnog grada.

"Javnim pozivom je obuhvaćeno izvođenje pripremnih i zemljanih radova, saobraćajne signalizacije, hidrotehničkih instalacija, atmosferske kanalizacije, elektro-tehničkih radova. Ulica će biti popločana granitnim kockama, dok će trotoari biti prekriveni kamenim pločama sa postojećim drvećem koje se nalazi u trotoaru sa obije strane ulice. Takođe, projektovane su rampe za lica sa invaliditetom", kaže se u saopštenju.

Oni su podsjetili da je Bokeška ulica od kraja prošle godine zatvorena za saobraćaj u skladu sa namjerom Glavnog grada da se uži centar postepeno pretvori u pješačku zonu.

"Realizacijom ovog projekta jedna od najpoznatijih i najposjećenijih ulica u Podgorici, imaće adekvatnu namjenu tako što će dobiti potpuno novi izgled kao dio zone koji će koristiti isključivo pješaci", tvrde oni.

"Rok izvođenja radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 17.08.2020. godine do 13 sati", pojasnili su iz Glavnog grada.

"Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17.08.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A", kaže se u saopštenju.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda, zaključili su oni.

Bonus video: