HRA: VLADA NIJE ODGOVORILA U ROKU OD 6O DANA

"Specijalni izvjestioci UN zabrinuti zbog spiska osoba kojima su izdata rješenja o samoizolaciji"

"Pitanja izvjestilaca upućena Vladi odnose se na: pojašnjenje pravnog osnova u domaćem pravu za objavljivanje ličnih podataka osoba u samoizolaciji, neophodnost i proporcionalnost preduzetih mjera, mjere koje su preduzete da se spriječi širenje objavljenih podataka od strane privatnih aktera, mjere koje su preduzete da se spriječi stigmatizacija osoba čiji podaci su objavljeni i prijetnje koje bi te osobe mogle da prime, mjere koje su preduzete da se razmotri mišljenja osoba oboljelih od koronavirusa o objavljivanju spornih ličnih podataka, kao i mjere koje su preduzete da se obezbijede efikasni pravni ljekovi osobama čija je privatnost povrijeđena"

15245 pregleda 1 komentar(a)
Sa jedne od sjednica Vlade Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore
Sa jedne od sjednica Vlade Crne Gore, Foto: Vlada Crne Gore

Specijalni izvjestioci Ujedinjenih nacija o pravu na fizičko i mentalno zdravlje, pravu na privatnost i pravu na slobodu mišljenja i izražavanja poslali su 8. maja 2020. godine pismo Vladi Crne Gore, i izrazili zabrinutost zbog javnog objavljivanja na internet stranici Vlade spiska imena, prezimena i adresa osoba kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana zbog korona virusa, saopšteno je danas iz Akcije za ljudska prava (HRA).

"Uprkos tome što su specijalni izvjestioci zatražili dodatno izjašnjenje Vlade na određena sporna pitanja, Vlada nije odgovorila u predviđenom roku od 60 dana, koji je istekao juče. Pitanja izvjestilaca upućena Vladi odnose se na: pojašnjenje pravnog osnova u domaćem pravu za objavljivanje ličnih podataka osoba u samoizolaciji, neophodnost i proporcionalnost preduzetih mjera, mjere koje su preduzete da se spriječi širenje objavljenih podataka od strane privatnih aktera, mjere koje su preduzete da se spriječi stigmatizacija osoba čiji podaci su objavljeni i prijetnje koje bi te osobe mogle da prime, mjere koje su preduzete da se razmotri mišljenja osoba oboljelih od koronavirusa o objavljivanju spornih ličnih podataka, kao i mjere koje su preduzete da se obezbijede efikasni pravni ljekovi osobama čija je privatnost povrijeđena", ističe se u saopštenju HRA.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su dodali da su specijalni izvjestioci u pismu Vladi izrazili zabrinutost da postupak Vlade predstavlja kršenje prava na privatnost i prava na zdravlje, suprotan međunarodnim obavezama Crne Gore koje proističu iz Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropske konvencije o ljudskim pravima.

"Takođe je izražena zabrinutost da je povrijeđen i koncept "informisane saglasnosti" pacijenta, koji podrazumijeva da pacijent mora da bude informisan i uključen u proces donošenja odluka o svojoj zdravstvenoj zaštiti. Specijalni izvjestioci su ukazali da im se čini da čl. 10 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ne pruža odgovarajuće opravdanje da se odstupi od zahtjeva iz čl. 10 stava 1 istog zakona, koji propisuje da se obrada ličnih podataka može vršiti po prethodno dobijenoj saglasnosti osoba čiji se lični podaci obrađuju. Takođe, izrazili su i zabrinutost da Vlada nije pružila odgovarajuće opravdanje da je sporna mjera bila pogodna za postizanje utvrđene svrhe zaštite života i zdravlja i da manje restriktivne mjere, kojima bi se zaštitili životi i zdravlje građana, nisu bile dostupne. Na kraju, izražena je zabrinutost zbog stigmatizacije kojoj su na ovaj način izloženi ljudi i djeca čiji su identitet i adresa objavljeni, a koja je mogla da dovede do prijetnji njihovoj bezbjednosti", rekli su iz HRA.

U saopštenju se dodaje da je HRA danas poslala dodatne informacije specijalnim izvjestiocima i upitala ih da li će objaviti i svoj dodatni komentar, i bez izjašnjenja Vlade.

"HRA je, prethodno, 24.3.2020. godine obavijestila specijalne izvjestioce o mjeri javnog objavljivanja ličnih podataka osoba kojima je izdato rješenje o samoizolaciji i pozvala ih da se obrate Vladi Crne Gore i posavjetuju je da odmah prekine s ovom praksom kršenja ljudskih prava", zaključuje se u saopštenju HRA.

Pismo specijalnih izvjestilaca je dostupno na linku:

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25215

Preporučujemo za Vas