ASK utvrdio da je Opština nezakonito ustupila prostor

Ponovo uzimaju od građana da pomognu Duxu

Iako NVO Dux Croatorum, koju kontroliše HGI, kao korisnik opštinske imovine koja mu je data u besplatno u zakup, po ugovoru isključivo sama ulaže u održavanje Doma kulture, Opština će platiti 20.000 eura za krov

11745 pregleda 29 reakcija 15 komentar(a)
Dom kulture u Donjoj Lastvi, Foto: Siniša Luković
Dom kulture u Donjoj Lastvi, Foto: Siniša Luković

Opština Tivat, iako je ranije Nevladinoj organizaciji “Hrvatska krovna zajednica Dux Croatorum“ dala na besplatno korišćenje opštinsku imovinu - objekat Doma kulture u Donjoj Lastvi, mimo ugovorenih obaveza namjerava da potroši još 20 hiljada eura novca građana Tivta za sanaciju krova te zgrade, čime lokalna DPS-SD-HGI vlast nastavlja da zloupotrebljava javne resurse u korist organizacija pod kontrolom čelnika HGI.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavke manje vrijednosti lokalna uprava Tivta je za sanaciju krova Doma kulture u Donjoj Lastvi po drugi put raspisla 26. juna, jer se na prvi javni poziv tokom maja niko nije javio. Opština traži izvođača koji će zamijeniti kompletnu krovnu konstrukciju površine 366 kvadrata na zgradi koju već skoro deset godina besplatno koristi Dux Croatorum - organizacija pod direktnom kontrolom čelnika HGI Adrijana Vuksanovića i Zvonimira Dekovića. Za to su u lokalnoj upravi Tivta spremni da plate 20 hiljada eura.

NVO “Hrvatska krovna zajednica Dux Croatorum” bliska je članici vladajuće koalicije Hrvatskoj građanskoj inicijativi, a predsjednici ove NVO u proteklom periodu bili su aktuelni predsjednik i poslanik HGI Vuksanović i aktuelni potpredsjednik HGI i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Deković.

Dux Croatorum od 2012, na osnovu ugovora kojeg su tada potpisali bivši gradonačelnik Tivta Dragan Kankaraš (DPS) i tadašnji predsjednik te NVO Deković, besplatno koristi Dom kulture u Donjoj Lastvi. Ugovor je 2017. produžen na još pet godina, pri čemu je za takvu odluku u SO Tivat kao odbornik glasao i Vuksanović, prethodno ne prijavivši očiti konflikt interesa koji ima u toj situaciji kao tadašnji predsednik NVO kojoj se besplatno ustupa opštinska imovina.

U objektu Doma kulture u Donjoj Lastvi smješten je i stranački elektronski medij HGI-ja Dux radio, kao i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, te još nekoliko “udruga sa hrvatskim nacionalnim predznakom“, a koje su sve manje-više, pod direktnom kontrolom i uticajem HGI.

Mimo ugovorenih obaveza Dux Croatoruma da kao korisnik opštinske imovine koja mu je data u besplatno zakup, isključivo ta NVO ulaže u održavanje i uređenje lastovskog Doma kulture, Opština Tivat je proteklih godina u sanaciju i adaptaciju tog objekta već uložila oko 18 hiljada eura novca poreskih obveznika Tivta i tako ta sredstva uštedjela Dux Croatorumu. Sada administracija gradonačenika Siniše Kusovca (DPS), NVO pod kontrolom svojih koakcionih partnera iz HGI, namjerava da časti sa dodatnih 20 hiljada eura novca građana Tivta, što je u direktnoj suprotnosti sa odredbama aktuelnog ugovora po kome Dux Croatorum besplatno koristi taj opštinski objekat u zamjenu za njegivo održavanje i sanaciju.

HGI inače, prema posljednjim javno dostupnim podacima za 2018, je tu godinu okončala sa gotovinom od preko 141 hiljade eura na stranačkom računu, što znači da partija koju vode Vuksanović i Deković ima više nego dovoljno novca da ispuni finansijske obaveze svoje NVO u vezi održavanja i ulaganja u opštinsku imovinu Tivta koja im je data na besplatno korišćenje.

Čitav aranžman između Opštine i Dux Croatoruma je prije nepune dvije godine bio pod lupom Agencije za sprečavanje korupcije koja je zvanično konstatovala da u njemu “postoji ugrožavanje javnog interesa i postupanje instutucije suprotno principu transparentnosti i integriteta koji je propisan članom 72 Zakona o sprečavanju korupcije“.

ASK je tada utvrdila da su Opština Tivat i Dux Croatorum prekršile proceduru predviđenu Zakonom o državnoj imovini i Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, odnosno da je Dux Croatorum dva puta kršio odredbe ugovora o zakupu koji je imao sa Opštinom, dajući djelove državne imovine u podzakup trećem licu i na taj način neosnovano stičući imovinsku korist.

ASK utvrdio da je Opština nezakonito ustupila prostor

Agencije za sprečavanje korupcije je u oktobru 2018. zvanično konstatovala da Opština Tivat nije mogla samo na osnovu odluke lokalnog parlamenta da Dux Croatorumu ustupi na besplatno korišćenje opštinsku (državnu imovinu) Dom kulture, a da prethodno ne sprovede javni poziv za ustupanje te nekretnine u zakup nevladinim i nepofitnim organizacijama, da je mimo ugovorene te isključive obaveze Dux Croatoruma i Opština ulagala budžetska sredstva u sanaciju tog objekta, te da lokalna uprava nije kontrolisala što sa povjerenom joj opštinskom imovinom radi ta NVO koja je skoro sve te godine dio ove nekretnine davala u podzakup trećem licu.

“Na nedvosmislen način se utvrđuje da je zakupac (Dux Croatorum) prekršio ugovorenu obavezu i postupao suprotno zakonu, što se utrdilo i uvodom u izvode sa bankovnih računa“, piše u mišljenju ASK koja precizira da je Dux Croatorum mimo propisa, izdavao kompaniji Luštica Development zid Doma kulture dimenzija 800 x 370 cm na kome je ta firma postavila svoju reklamu i NVO na čijem je čelu tada bio poslanik Vuksanović, za to plaćala 300 eura mjesečno.

ASK je konstatovala da je Dux Croatorum na taj način u periodu od 1. juna 2013. do 15. juna 2016. stekao protivpravnu imovinsku korist od 14.400 eura, a ovo nezakonito rentiranje je nastavjeno i do kraja 2017. Zbog ovih nezakonitosti i sticanja protivpravne imovinske koristi na javnoj imovini svih građana Tivta, niko ni iz Opštine, ni iz HGI, do sada nije snosio odgovornost.

Naprotiv, Opština Tivat sada opet, mimo odedbi kontroverznog ugovora koji je problematizovalaa i ASK, pokuđava da sa 20.000 eura, bukvalno časti Dux Croatorum, odnosno HGI.  

Preporučujemo za Vas