Đukanovićeve ruševine i zvanično postale kuće

Predsjednik u zakonskom roku od 30 dana prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije da je postao vlasnik više stambenih i nestambenih prostora u Kočanima

50701 pregleda 366 reakcija 121 komentar(a)
Đukanović, Foto: Savo Prelević
Đukanović, Foto: Savo Prelević

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prijavio je Agenciji za sprečavanje korupcije u zakonskom roku da je od nedavno vlasnik više od 100.000 metara kvadratnih zemljišta i nekretnina, i to nakon okončanja ostavinskog postupka, stoji u vanrednom imovinskom izvještaju o imovini i prihodima.

Prema podacima sa sajta Uprave za nekretnine, Đukanović je sada i formalno vlasnik objekata za koje je u ranijim izveštajima navodio da su ruševine, o čemu su “Vijesti” pisale u martu prošle godine, a o čemu se i tadašnji direktor ASK Sreten Radonjić izjasnio da ne postoje.

Na parceli uz magistralu, koju je sada predsjednik Crne Gore naslijedio od oca, na snimcima koje su “Vijesti” lani objavile, u toku su bili građevinski radovi, a izvori redakcije ukazivali su da se tamo gradi vila.

U vanrednom imovinskom kartonu, Đukanović sada navodi da je na toj parceli pomoćni objekat od 270 kvadrata.

Prema podacima iz katastra, na toj parceli je jednospratna zgrada ukupne površine 270 kvadrata.

Od toga, u prizemlju su dva “nestambena prostora” od 168 i 70 kvadrata, sa sedam, odnosno četiri sobe.

Na spratu je, kao dio objekta, garaža i jedna soba, sve to u 81 kvadrat.

Na parceli koja je i ranije bila upisana na njegovo ime, Đukanović sada umjesto ruševina od 30 i 40 kvadrata, kako se navodi na sajtu Uprave za nekretnine, ima jedan objekat - porodičnu stambenu zgradu od 63 kvadrata, koju je, kako piše u listu nepokretnosti - kupio. Stambeni prostor te površine, međutim, ne navodi se i u vanrednom imovinskom kartonu.

Karton Đukanovića postavljen je na sajt Agencije dan nakon što su “Vijesti” pitale da li je predsjednik ispunio zakonsku obavezu.

Iz Agencije su juče kazali da je on dostavio vanredni imovinski karton 23. juna u elektronskoj, a dan kasnije u pisanoj formi.

“Imajući u vidu da se izvještaji javnih funkcionera dostavljaju u elektronskoj i u pisanoj formi, Agencija je, kao što inače postupa sa svim novopristiglim izvještajima, izvršila administrativnu i tehničku kontrolu predmetnog izvještaja g. Đukanovića, nakon čega je isti objavljen na internet stranici Agencije,” navodi se u odgovoru institucije kojom rukovodi v.d. direktor Savo Milašinović.

“Vijesti” su početkom prošlog mjeseca objavile da je on upisan kao vlasnik kuća i zemljišta u Kočanima, u blizini Nikšića.

Imanje Đukanovića u Kočanima
Imanje Đukanovića u Kočanima foto: Vijesti

Osim redovnog godišnjeg imovinskog kartona koji je dostavio u martu, Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da je javni funkcioner dužan u roku d 30 dana od dana uvećanja imovine vrijednosti više od 5.000 eura dostavi i vanredni karton.

U novom, vanrednom kartonu je prijavio je da je u Kočanima postao vlasnik dva stambena prostora od 47 i 170 metara kvadratnih, tri nestambena od 42, 70 i 168 metara kvadratnih i garaže od 81 metra kvadratnog.

Većinu novoupisane imovine čine šume, pa je predsjednik svih građana postao vlasnik gotovo 26.800 metara kvadratnih šuma pete ali i malo više od 64.000 metara kvadratnih šuma šeste klase.

Osim toga, od nedavno je vlasnik malo više od 1.750 metara kvadratnih pašnjaka četvrte, oko 1.250 pete i nepune 3.000 metara kvadratnih pašnjaka šeste klase.

Sada ima livada pete klase površine gotovo 2.700 metara kvadratnih, kao i 840 metara kvadratnih voćnjaka treće klase.

Takođe je prijavio da je postao vlasnik dvije parcele od 270 i 290 metara kvadratnih ispod porodičnih stambenih zgrada, kao i 5.845 metara kvadratnih neplodnog zemljišta.

Gotovo svu novu imovinu stekao je nasljedstvom ili razmjenom poslije sprovedenog ostavinskog postupka. Samo mali dio stekao je kupovinom u cilju kompletiranja parcele, vidi se u dijelu kartona koji se odnosi na osnov sticanja. To je dio neplodnog zemljišta od 264 i 618 metara kvadratnih pašnjaka pete klase.

Ni u ovom kartonu, Đukanović nije dao Agenciji saglasnost za uvid u bankarske račune.

Bratu otišle “ruševine”

Lider Demokratske partije socijalista prijavio je u redovnom godišnjem imovinskom kartonu u martu da je on prošle godine bio samo vlasnik stana od 187 metara kvadratnih koji je stekao otkupom u Podgorici, kao i 500 metara kvadratnih dvorišta, 440 pašnjaka pete, a 227 šeste klase, kao i 243 metra kvadratnih livada pete klase.

Nakon što su prošle godine “Vijesti“ objavile da dvije od tri kuće na porodičnom imanju Đukanovića nisu ruševine, kako ih je on prijavio u ranijem imovinskom kartonu, te da ih nema ni u katastarskoj evidenciji Uprave za nekretnine, ni u njegovom posljednjem redovnom imovinskom kartonu, u julu 2019. na njih se uknjižio Aco Đukanović.

Godinu kasnije, kuće su ipak pripale predsjdniku Crne Gore.

Njegova supruga Lidija Đukanović vlasnica je porodične zgrade od 121 i pomoćne zgrade od 12 metara kvadratnih, 500 kvadrata dvorišta, 157 metara kvadratnih livada druge i 2.411 metara kvadratnih šuma četvrte klase.

Bonus video: