Crkve već mogu da se registruju: Osporavani Zakon o slobodi vjeroispovijesti počeo da se primjenjuje

Zbog djelova propisa koji se uglavnom tiče imovine MCP, mjesecima su trajali protesti koji su prekidani pokušajima razgovora predstavnika MCP i Vlade kao predlagača zakona

30191 pregleda 626 reakcija 72 komentar(a)
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, Foto: Savo Prelević
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, Foto: Savo Prelević

Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je u Crnoj Gori izazvao oštre reakcije Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) i proteste hiljade građana, počeo je da se primjenjuje time što je stupio na snagu Pravilnik o registrovanju vjerskih zajednica.

U “Službenom listu” objavljen je “Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra i evidencije vjerskih zajednica”, odnosno podzakonski akt koji je donijelo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Taj Vladin resor usvojio je Pravilnik pozivajući se na članove18 i 24 tog Zakona.

Njima se propisuje da vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar.

Registracija vjerske zajednice ili dijela vjerske zajednice čiji je vjerski centar u inostranstvu, piše u tom članu zakona, nije obavezna.

 Ministri za ljudska prava Muhamed Zenka i pravde Zoran Pažin tokom parlamentarne rasprave o zakonu
Ministri za ljudska prava Muhamed Zenka i pravde Zoran Pažin tokom parlamentarne rasprave o zakonufoto: Savo Prelević

U zakonu piše i da se podzakonski propisi za sprovođenje zakona donose u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa.

Zbog djelova propisa koji se uglavnom tiče imovine MCP, mjesecima su trajali protesti koji su prekidani pokušajima razgovora predstavnika MCP i Vlade kao predlagača zakona.

To je prekinuto nakon izbijanja epidemije, kada je vlast počela da hapsi sveštenike i ignoriše poziv za nastavak dijaloga.

Premijer Duško Marković predlagao je i moratorijum na sprovođenje propisa do odluke Ustavnog suda, ali su iz MCP to odbili ne vjerujući u dobre namjere vlasti.

Pravilnikom je propisan sadržaj i način vođenja registra vjerskih zajednica, kao i sadržaj evidencije vjerskih zajednica.

Predviđeno je da se vodi u pisanom i elektronskom obliku, a treba da sadrži podatke poput naziva vjerske zajednice, ili organizacionog dijela vjerske zajednice koji djeluje u Crnoj Gori, a čiji je centar u inostranstvu, naziv zajednice vjerskih zajednica...

Prema tom dokumentu u registar će se morati unositi i podaci o sjedištu i adresi, odluci o osnivanju, ako se radi o novoosnovanoj vjerskoj zajednici (broj odluke i datum donošenja odluke) i podaci o licima iz člana 20 Zakona - ime, državljanstvo, prebivalište i odobren stalni boravak u Crnoj Gori, podaci o licu ovlašćenom za zastupanje vjerske zajednice...

Predviđeno je da se unose i podaci o odluci nadležnog organa vjerske zajednice za upis u registar - naziv nadležne vjerske zajednice, broj i datum odluke, kao i promjene upisanih podataka - sjedište i adresa, podaci o licu ovlašćenom za zastupanje vjerske zajednice, datum i broj rješenja o brisanju s podacima o broju i datumu odluke vjerske zajednice o prestanku djelovanja, odnosno podacima o broju i datumu pravosnažne sudske odluke o zabrani djelovanja vjerske zajednice.

“Zbirka dokumenata, kao sastavni dio registra vjerskih zajednica, odnosno evidencije vjerskih zajednica, vodi se za svaku vjersku zajednicu, organizacioni dio vjerske zajednice, organizacioni dio vjerske zajednice koji djeluje u Crnoj Gori, a čiji je centar u inostranstvu, odnosno zajednicu vjerskih zajednica.... U zbirku dokumenata odlažu se prijava za upis u registar vjerskih zajednica, odnosno evidenciju vjerskih zajednica, rješenje o upisu u registar ili evidenciju, prijava za upis promjena u registru i evidenciji, kao i druga dokumentacija koja je priložena uz prijavu, na osnovu koje je izvršen upis i promjena upisa”, predviđeno je Članom 8. Pravilnika.

Predviđena je i obaveza organizacionog dijela vjerske zajednice koji djeluje u Crnoj Gori, čiji je vjerski centar u inostranstvu, a koji do sada nije bio prijavljen kod nadležnog organa uprave u Crnoj Gori, uz prijavu, prilaže i odluku nadležnog organa te vjerske zajednice za upis u Registar.

Prema tom dokumentu vjerske zajednice koje su prijavljene i evidentirane kod nadležnog organa uprave u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine i djeluju u Crnoj Gori na dan stupanja na snagu novog zakona upisuju se u evidenciju postojećih vjerskih zajednica

Bonus video: