procijenjene vrijednosti 490 hiljada eura

Oboren tender Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice

Tenderska dokumentacija za posao od pola miliona nije bila usklađena sa zakonom o javnim nabavkama

3183 pregleda 0 komentar(a)
Propusti sa tenderskom dokumentacijom: Podgorica, Foto: Savo Prelević
Propusti sa tenderskom dokumentacijom: Podgorica, Foto: Savo Prelević

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je tender Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, procijenjene vrijednosti 490 hiljada eura. Tender se odnosio na nabavku radova i opremanja lokacije u zahvatu DUP “Stambena zajednica VI - Stara varoš” u Ulici Buda Tomovića.

Bivša Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki od stupanja na snagu novog zakona o javnim nabavkama, 7. jula ove godine, preimenovana je u Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice je početkom juna izabrala za najpovoljnijeg ponuđača konzorcijuma “Grand Design”. Ponuda firme “Avio Petrol” koja se žalila na tender bila je drugorangirana, dok je ponuda konzorcijuma “AM Sistem”odbijena kao neispravna.

Ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda, Komisija je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice sa odredbama zakona o javnim nabavkama koje su mogle da dovedu do diskriminacije ponuđača i ograničavanja konkurencije na tom nadmetanju. Imajući u vidi da je u okviru radova bila predviđena zaštita i izmještanje 10 kv kablova, što predstavlja složeni inženjerski objekat, naručilac je propustio da tenderskom dokumentacijom predvidi “dostavljanje dokaza da osoba koja obavlja radove ispunjava uslove za složeni inženjerski objekat” zbog čega je dokumentacija mogla da dovede do diskriminacije ponuđača u ovom postupku. Novac uplaćen za naknadu za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 4.900 eura, Komisija će vratiti “Avio Petrolu”, 15 dana po pravosnažnosti njenog rješenja.

Preporučujemo za Vas