biće angaćovani na rekonstrukciji više lokalnih puteva

Vojsku obučavaju na pljevaljskim džadama

Opština će angažovati Pješadijski bataljon da radi, iako je osnivač preduzeća Lokalni putevi, čija je osnovna djelatnost održavanje lokalnih puteva

13246 pregleda 7 komentar(a)
Put ka Bobovu, Foto: Goran Malidžan
Put ka Bobovu, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja i Ministarstvo odbrane potpisaće ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koja podrazumijeva angažovanje inžinjerske čete Pješadijskog bataljona na rekonstrukciji više lokalnih puteva.

Predlogom ugovora na koji je saglasnost dala Vlada, Opština Pljevlja, kao investitor, obezbijediće potrebne količine goriva i maziva za angažovanu mehanizaciju i opremu, hranu za vojnike, a finansiraće i troškove za vrijeme rada na terenu za angažovane pripadnike Vojske.

S druge strane, inžinjerska četa Pješadijskog bataljona, kao izvođač radova, angažovanjem svojih kapaciteta “vršila bi praktičnu obuku svojih pripadnika i podizala nivo njihove sposobnosti za izvrašavanje namjenskih zadataka”. Opština će za ove poslove angažovati Vojsku, iako je osnivač preduzeća Lokalni putevi, čija je osnovna djelatnost održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine.

“Zajednički interes obje ugovorne strane pored razvoja saobraćajne infrastrukture i pomoći civilnom stanovništvu ogleda se u nizu finansijskih pogodnosti koje se sastoje u tome što investitor sredstva namijenjena budžetom troši u svrhu izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica, a izvođač radova angažuje svoju mehanizaciju i radnu snagu s ciljem obuke svojih pripadnika, pri čemu nastaju dobra od opšteg interesa”, navodi se u predlogu Ugovora.

Vojska se ugovorom obavezala da za potrebe Opštine, bez naknade, rekonstruiše, odnosno uradi zemljane radove, nasipanje i valjanje puta Kosanica - Glibaći - Bobovo, u dužini od oko 22 kilometra. Radovi na toj dionici puta su počeli, ali su ubrzo obustavljeni što u lokalnoj upravi pravdaju trenutnom epidemiološkom situacijom.

Predviđeno je da Vojska uradi nasipanje i valjanje puta Gornje Krupice - Reljin Kamen (granica sa opštinom Bijelo Polje), u dužini od 3 km, Prenćansko brdo - škola u Vaškovu, u dužini od oko 6 km, Prenćansko brdo - Dovolja, u dužini od oko 4 km, Prenćansko brdo - Zagrebac, u dužini od oko 1,5 km, škola u Prenćanima - Gruda, u dužini od oko 3 km, škola u Vaškovu - Vodenička Glava - Poljana (granica sa opštinom Mojkovac), u dužini od oko 4 km, Suvodanj - Čavanj, u dužini od oko 2,5 km, Pandurica - Bare, u dužini od oko 9 km, Babića polje - Kotlajići, u dužini od oko 2 km, Babića polje - Peruničići, 0,7 km, Rivine - Crni Vrh (Golubovići), u dužini od oko 1 km, Korita - Borisavljevića - Vaškovsko brdo - Luke, u dužini od oko 8 km, Gornje Krupice - Rzav - Borova, u dužini od oko 6,5 km, Gornje Krupice - Karaula - Tuležine, u dužini od oko 7 km, Tuležine - Gradina - Vodno, u dužini od oko 5 km, Perotin - Borova, u dužini od oko 4 km, i rekonstrukciju dijela trase puta Karaula - Barice, u dužini od oko 300 metara.

Nije navedeno u kom će periodu Vojska uraditi sve ove poslove. Opština je obavezna da do početka izvođenja radova riješi sve imovinsko-pravne odnose na dionicama puteva.

Opština se obavezala da licima koje Vojska bude angažovala na izvođenju radova obezbijedi besplatnu ishranu i smještaj i na njihov tekući račun uplati troškove za vrijeme rada na terenu, u skladu sa propisom kojim se utvrđuje naknada troškova lica u službi u Vojsci i plati eventualne usluge trećih lica.

Preporučujemo za Vas