ODLUČILI DA URADE INTERNU REORGANIZACIJU

ŽICG nudi po 5.000 eura otpremnine

Kalač je istakao da će se tako stvoriti uslovi da se u radni odnos prime mladi ljudi - inžinjeri građevinske, elektro i mašinske struke

7278 pregleda 270 reakcija 44 komentar(a)
Kalač, Foto: Boris Pejović
Kalač, Foto: Boris Pejović

Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) odlučio je da se uradi interna reorganizacija u tom preduzeću, da se, između ostalog, radnicima koji zbog starosti nisu u mogućnosti da efikasno rade, omogući da se prijave za sporazumni raskid odnosa uz isplatu otpremnina.

Kako je pojasnio predsjednik Odbora direktora Safet Kalač u dogovoru sa predstavnicima oba reprezentativna sindikata, radnicima je omogućeno da se jave na juče raspisani poziv za sporazumni raskid uz isplatu otpremnine od 5.000 eura.

“U tu svrhu je obezbijeđeno 200.000 eura, što će omogućiti da 30 radnika ostvari svoje pravo”, kazao je Kalač.

U ranijem periodu, kazao je on, sporazumni raskid odnosa uz isplatu otpremnina zaključen je sa 30 zaposlenih, a isplaćeno im je 230.000 eura.

Kalač je istakao da će se tako stvoriti uslovi da se u radni odnos prime mladi ljudi - inžinjeri građevinske, elektro i mašinske struke, poručujući da su oni neophodni da bi se poboljšala starosna struktura.

Pojasnio je da je namjera da se u narednih deset dana raspiše oglas za prijem deset inžinjera.

“Ponudili smo zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom mogućnost korišćenja prava na odsustvovanje sa rada od 60 dana na isplatu pripadajuće naknade zarade od 70 odsto osnova za naknadu, koji čini njegovu prosječnu zaradu ostvarenu u prethodnom polugodištu i ne može biti manja od minimalne zarade u Crnoj Gori”, kazao je Kalač.

On je naglasio da se to odnosi na radnike, čije odsustvo sa rada neće bitno uticati na proces rada ni narušiti bezbjednost željezničkog saobraćaja.

“Za ovaj predlog smo se odlučili zbog obustavljanja međunarodnog prevoza putnika, smanjenja obima planom predviđenog teretnog saobraćaja, kao i smanjenja korišćenja kapaciteta od strane operatera, a što se indirektno odražava na rad društva”, kazao je Kalač.

Istakao je da su se na taj potez odlučili u cilju organizacije procesa rada i smanjenja troškova u poslovanju u vrijeme trajanja epidemije koronavirusom, a u ŽICG su, dodao je, preduzeli sve neophodne mjere i radnje u cilju zaštite zaposlenih, imovine i bezbjednog odvijanja željezničkog saobraćaja.

“Odbor direktora svoje obaveze obavlja u punom kapacitetu i stoji na raspolaganju svim zaposlenim, stara se o njihovoj bezbjednosti i zaštiti u novonastaloj situaciji”, kazao je Kalač.