Istraživanje EKIP-a

Crnogorci su slabo upoznati sa važnim telefonskim brojevima


“Rezultati istraživanja pokazuju da 55,3 odsto ispitanika posjeduje fiksnu telefonsku liniju, 98 odsto koristi mobilne elektronske komunikacione usluge, 96,7 odsto prati televizijske programe, kao i da 85 odsto ispitanika koristi internet”, navodi se u saopštenju EKIP-a

3799 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shuterstock
Ilustracija, Foto: Shuterstock

Građani su zadovoljni elektronskim komunikacionim uslugama u Crnoj Gori, ali nijesu u dovoljnoj mjeri upoznati sa svim važnim telefonskim brojevima i pravima i procedurama za zaštitu svojih prava i interesa u oblasti elektronskih komunikacija.

To su rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga, koje je objavila Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

“Rezultati istraživanja pokazuju da 55,3 odsto ispitanika posjeduje fiksnu telefonsku liniju, 98 odsto koristi mobilne elektronske komunikacione usluge, 96,7 odsto prati televizijske programe, kao i da 85 odsto ispitanika koristi internet”, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Istraživanje je obuhvatalo i stepen korišćenja i upoznatosti građana sa pojedinim važnim telefonskim brojevima.

Taj segment je pokazao da broj građana koji je upoznat sa brojem 1180, kao uslugom univerzalne službe informacija o telefonskim brojevima fiksne i mobilne telefonije, iznosi 37 odsto.

Za jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve 112 zna 30,9 odsto populacije, dok je sa namjenom ovog broja upoznato samo 15,8 odsto ukupne populacije. Pozivni broj za policiju 122 prepoznaje 83,8 odsto građana Crne Gore, za hitnu medicinsku pomoć 124 njih 70,8 odsto, dok 65,9 odsto ispitanika prepoznaje broj službe zaštite i spasavanja, odnosno vatrogasaca, 123.

Broj 129 koji se odnosi za pomoć na moru prepoznaje svega 9,7 odsto građana.

Procenat građana Crne Gore koji je upoznat sa pravima korisnika elektronskih komunikacionih usluga iznosi 38,3 odsto, dok je procenat onih koji su upoznati sa procedurom zaštite svojih prava 41,1 odsto.

Rezultati istraživanja pokazuju da je kvalitetom usluga fiksne telefonije zadovoljno 79,7 odsto korisnika, mobilne 84,7 odsto, ulugama pristupa internetu takođe 84,7 odsto korisnika, dok je kvalitetom slike televizijskog programa zadovoljno 86,1 odsto korisnika usluge distribucije televizijskog programa.

Mobilne elektronske komunikacione usluge u Crnoj Gori koristi 98 odsto ispitanika.

Od ukupnog broja korisnika mobilnih usluga 94,3 odsto koristi uslugu telefonskih poziva, 66,6 odsto uslugu SMS poruka, a 68,6 odsto uslugu pristupa internetu.

Neku od internet aplikacija za komunikaciju - Viber, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, koristi 85 odsto korisnika mobilne telefonije. Broj građana Crne Gore koji prati televizijske programe preko nekog od sistema za distribuciju televizijskog signala iznosi 88,9 odsto, dok 7,8 odsto korisnika prati programe koji se emituju putem radiodifuznih sistema. Nivo zadovoljstva kvalitetom slike je 86,1 odsto, kvalitetom ponude programa zadovoljno je 73,3 odsto, a cijenama 68,1 odsto. Broj građana koji je u prethodnih godinu konstatovao smetnje ili prekide u prijemu signala iznosi 42,9 odsto, dok je brzinom otklanjanja tih smetnji zadovoljno 66,9 odsto ispitanika. Kvalitetom internet servisa u Crnoj Gori zadovoljno je 84,7 odsto, a cijenom 75,6 odsto ispitanika.

Istraživanje je sprovela agencija damar plus, a sprovedeno je krajem maja, na uzorku od 1.000 ispitanika, starosti 15 i više godina.

Preporučujemo za Vas