Perović nova dekanka Arhitektonskog fakulteta

“Perović će stupiti na dužnost 6. decembra, po isteku tekućeg mandata aktuelnog dekana Svetislava Popovića”, navodi se u saopštenju

4219 pregleda 6 komentar(a)
Sjednica Upravnog odbora UCG, Foto: UCG
Sjednica Upravnog odbora UCG, Foto: UCG

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) izabrao je na današnjoj sjednici Svetlanu Perović za dekanku Arhitektonskog fakulteta, za mandatni period od ove do 2023. godine.

Kako je saopšteno iz UCG, odluka o izboru donijeta je na predlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta i uz mišljenje rektora Univerziteta Danila Nikolića.

“Perović će stupiti na dužnost 6. decembra, po isteku tekućeg mandata aktuelnog dekana Svetislava Popovića”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je konstatovan prestanak mandata na funkciji dekana Filozofskog fakulteta Gorana Barovića, 21. avgusta, čime počinje i mandat Tatjane Novović, na funkciji dekana, za period od ove do 2023. godine.

Predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica saopštio je da je, pored kadrovskih pitanja, tema bio i budžet UCG za narednu godinu.

„Utvrđen je zahtjev za budžetskim sredstvima UCG u ukupnom iznosu od 24,8 hiljada EUR. Zahtjev se dostavlja ministarstvima prosvjete i finansija, u propisanoj formi“, kazao je Bjelica.

On je dodao da sastavni dio te odluke čini predlog Rektora od 20. jula, sa stručnim obrazloženjem Sektora za finansije - Službe za planiranje i izvještavanje.

Na sjednici je donijeta i Odluka da će studentima magistarskih studija UCG, upisanim prije studijske 2019/20. godine, koji su u periodu od 26. juna do 26. decembra prošle godine ponovo uplatili prijavu ECTS kredita koje sadrži magistarski rad, biti vraćena uplaćena sredstva.

Odluka sadrži i konstataciju da su Zaključcima Vlade odobrena sredstva UCG.

Bjelica je kazao da su pojedinačno prikazani iznosi u Izvještaju Sektora za finansije UCG sastavni dio te Odluke.

“Upravni odbor UCG je zadužio Nikolića za povraćaj sredstava studentima magistarskih studija, u iznosima koji su precizirani zahtjevima organizacionih jedinica sadržanim u Izvještaju Sektora za finansije UCG, najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja ove odluke”, rekao je Bjelica.

Data je i saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana UCG za ovu godinu, za organizacione jedinice: Elektrotehnički fakultet, Istorijski institut, Mašinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet i Rektorat UCG, prema predlogu Rektora i uz mišljenje Sektora za finansije UCG.

Kako se navodi, data je i saglasnost na Izmjene i dopune Plana javnih nabavki UCG za ovu godinu, za sve organizacione jedinice UCG, Studentski parlament, međunarodne i naučno-istraživačke projekte.

Dekan Mašinskog fakulteta UCG Igor Vušanović, ovlašćen je za preduzimanje pravnih radnji za produženje važenja činidbene garancije.

Data je i saglasnost Medicinskom fakultetu za privremeno ustupanje laboratorijskog prostora Medicinskog fakulteta Kliničkom centru Crne Gore.

Na sjednici je razmatran i konačni izvještaj Službe za unutrašnju reviziju UCG, a usvojen je i Predlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rektoratu UCG.

Bonus video: