PRILOŽILI I VIDEO SNIMKE

Dekar Energy: Radovi u Barama Kraljskim nijesu prouzrokovali zamućenje Tare

Oni su kazali da je ta firma u duhu razvijanja dobrih odnosa sa lokalnim stanovništvom, samoinicijativno prekinula radove na izgradnji mHE na vodotoku Crni potok do odgovora nadležnih organa na podnijete prijave građana i NVO aktivista

21246 pregleda 143 reakcija 26 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Printscreen
Ilustracija, Foto: Printscreen

Koncesiono preduzeće "Dekar Energy" reagovalo je jučerašnji tekst pod nazivom „Taru zamutili glina i beton: Sumnja se da je u ovakvom stanju zbog gradnje malih hidroelektrana“ u kome jedan od sagovornika iznosi sumnju da su Taru zamutili radovi na malim hidroelektranama u Barama Kraljskim.

"Radi istinitog izvještavanja javnosti o stanju rijeka koje su predmet koncesije za eksploataciju električne energije na vodotocima Crnja, Ljubaštica i Crni potok, dostavljamo video zapise koji govore da su date izjave bez osnova. Iz priloženog se može vidjeti da je bistrina sve tri rijeke besprekorna sve do formiranja Tare", kaže se u saopštenju ove firme

Oni su kazali da je ta firma u duhu razvijanja dobrih odnosa sa lokalnim stanovništvom, samoinicijativno prekinula radove na izgradnji mHE na vodotoku Crni potok do odgovora nadležnih organa na podnijete prijave građana i NVO aktivista.

"Na taj način je iskazala razumijevanje za nezadovoljstvo građana, prije svega zbog mnoštva dezinformacija koje su ovih dana unijele nemir u dugo građene dobre odnose sa lokalnim stanovništvom, na obostrano zadovoljstvo i korist", kaže se u reagovanju.

Kako objašnjavaju, nakon potpisivanja novog Ugovora o koncesiji za eksploataciju vodnog potencijala na ove tri rijeke, Koncesiono preduzeće „Dekar Energy“ je nastavilo započete radove i obnovila pregovore sa lokalnim stanovništvom garantujući da:

"Hidroelektrane neće raditi tokom ljetnjih mjeseci, te će rijeke u punom kapacitetu biti dostupne lokalnom stanovništvu na korištenje,

Tokom zimskih, jesenjih i proljećnih mjeseci, odnosno tokom mjeseci sa većom količinom padavina, koritom rijeke će proticati 20% prosječne godišnje količine vode,

Investitor će izgraditi vodovod za lokalno stanovništvo,

Investitor će unaprijediti lokalnu putnu infrastrukturu i učestvovati u njenom održavanju,

Investitor će za potrebe funkcionisanja i nadzora nad radom hidroelektrana zaposliti lokalno stanovništvo,

Investitor je, u razgovoru sa predsjednikom Opštine Kolašin, prepoznao spremnost opštine da se veći dio sredstava koji će biti uplaćivan kao koncesiona nadoknada, usmjeri ka Mjesnoj zajednici Kraljske Bare", kaže se u saopštenju.

Pregovori su, kako pojašnjavaju, između ostalog, vođeni i sa predsjednikom Mjesne zajednice, Milovanom Labovićem kome je predočena spremnost Koncesionog preduzeća „ Dekar Energy“ da se organizuje sastanak sa mještanima gdje će investitor imati prilike da stanovništvu koje gravitira ovim vodotocima predoči planove za način eksploatacije rijeke i unaprijeđenje lokalne zajednice.

"Kako do sastanka nije došlo, a predsjednik Mjesne zajednice se odlučio za drugu vrstu komunikacije putem medija, NVO, i slično, iskazujemo i ovom prilikom spremnost da saslušamo argumente i ponudimo svoje, što je jedini razuman način za prevazilaženje nastale situacije. Za investitora je burna reakcija dijela lokalnog stanovništva iznenađujujuća nakon niza godina izvanredne saradnje u kojoj su stanovnici bili direktno uključeni u sve aktivnosti koje je investitor sprovodio, što nas ohrabruje da ostanemo posvećeni daljem unaprijeđenju odnosa sa lokalnim stanovništvom", zaključeno je u reagovanju kompanije Dekar Energy.

Preporučujemo za Vas