rješenje višedecenijskih problema

Odobreno 15 miliona eura za regulaciju Lima i Grnčara

Projekat regulacije Lima i Grnčara dio je Programa Svjetske banke Sava-Drina Koridor koji predstavlja jednu od najvećih regionalnih inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama, ističu iz Ministarstva

7100 pregleda 11 komentar(a)
Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Odbor direktora Svjetske banke na sjednici održanoj krajem prošle sedmice odobrio je 15 miliona eura kreditnih sredstava za skori početak kapitalnih infrastrukturnih radova na regulaciji Lima i Grnčara, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Realizacijom ovog projekta, dodaju, Vlada Crne Gore će u Bijelom Polju, Beranama, Gusinju i Plavu riješiti višedecenijske probleme uzrokovane poplavama, zaštititi životnu sredinu i imovinu građana, a posebno poljoprivredno zemljište od trajnog gubitka.

foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

"Izgradnjom višenamjenskih obaloutvrda i uređenjem korita rijeka na području četiri opštine, značajno će se unaprijediti kvalitet života lokalnog stanovništva i otvoriti nova perspektiva razvoja ovih opština, zasnovana na poljoprivrednim i turističkim potencijalima. Do kraja avgusta očekuje se raspisivanje međunarodnog tendera za izvođenje radova na izgradnji obaloutvrda na Grnčaru i Limu, u skladu sa procedurama SB", navodi se u saopštenju Ministarstva.

U dijelu infrastrukturnih radova, projektom je predviđeno:

Bijelo Polje - uređenje lijeve obale rijeke Lim, na potezu od vatrogasnog doma do ulice Limske, ukupne dužine 607,8 m i procijenjene vrijednosti investicije 1,6 miliona eura;

Berane - regulacija rijeke Lim na lokaciji Berane - Urbana zona, ukupne dužine 1,6 km, procijenjene vrijednosti 2,5 miliona eura;

Plav – regulacija rijeke Lim, ukupne dužine 1,4 km, nizvodno od Plavskog mosta, procijenjene vrijednosti investicije od 1,2 miliona eura;

Gusinje - regulacija rijeke Grnčar, od Ade do granice sa Republikom Albanijom, ukupne dužine 5,5 km, procijenjene vrijednosti 6,7 miliona eura.

"Izgrađene obaloutvrde na Limu i Grnčaru biće multifunkcionalne. Osim što će štititi od poplava koje izazivaju ove bujične rijeke, biće i moderno uređene šetališne zone koje će građanima i turistima omogućiti prijatan boravak i rekreaciju uz rijeke", dodaju iz Ministarstva.

U Bijelom Polju, kao dodatni efekat projekta, stvoriće se uslovi za izgradnju gradskog kolektora.

"U Gusinju će se zaštiti od devastacije plodno zemljište i omogućiti njegovo korišćenje u funkciji razvoja ovog kraja i proširenja poljoprivrednih domaćinstava, bez brige o mogućoj devastaciji od poplava. U Plavu će se zaštiti dalja degradacija riječnog korita, zaštiti domaćinstva, zemljište i Brezojevičko groblje, a takođe urediti i plaže. U Beranama će zaštiti domaćinstva od poplava, mostovi od dalje degradacije i omogućiti efikasnije korišćenje prostora, sa napomenom da se projekti uklapaju takođe sa izgradnjom nove saobraćajnice u ovom gradu."

Projekat regulacije Lima i Grnčara dio je Programa Svjetske banke Sava-Drina Koridor koji predstavlja jednu od najvećih regionalnih inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama, ističu iz Ministarstva.

"Osim regulacije Lima i Grnčara u četiri opštine, projektom su predviđeni i infrastrukturni radovi za razvoj ruralne vodovodne infrastrukture u Andrijevici, u koje će biti uloženo 150 hiljada eura. Takođe, 100 hiljada eura biće uloženo na područje Nikšića, za unaprijeđenje sistema vodosnabdijevanja Grahova i zaštitu od požara kroz višenamjensko korišećenje voda. Kroz ovaj projekat biće pripremljena dokumentacija i za regulaciju vodotoka Lima i Tare, na prioritetnim dionicama na područjima opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Kolašin, u dužini od 12 kilometara", zaključuje se u saopštenju.  

Preporučujemo za Vas