NVO Juventas: Mladi da učestvuju u kreiranju svijeta po njihovoj mjeri

Iz Juventasa su kazali da je izuzetno važno omogućiti mladima da aktivno učestvuju u društvenom životu, u školama i mjesnim zajednicama, kao i na opštinskom i nacionalnom nivou

2976 pregleda 2 komentar(a)
58 odsto ispitanih kaže da država ne pomaže mladima da se zaposle, Foto: NVO Juventas
58 odsto ispitanih kaže da država ne pomaže mladima da se zaposle, Foto: NVO Juventas

Nevladina organizacija (NVO) Juventas pozvala je mlade da aktivno učestvuju u procesu unapređenja sopstvenog položaja.

Iz te NVO svim mladima u Crnoj Gori čestitali su 12. avgust - Međunarodni dan mladih.

Srednjoškolke Ružica Laković i Nikolina Milić, koje su članice Omladinske radne grupe Juventasa, navele su da mladi imaju pravo da učestvuju u kreiranju svijeta po njihovoj mjeri, a obaveza onih koji donose odluke je da ih čuju.

Iz Juventasa su rekli da je njihovo istraživanje iz februara ove godine o položaju i potrebama mladih, pokazalo da 31 odsto ispitanih smatra da ta populacija nije dovoljno uključena u proces donošenja odluka, a 51 odsto da je nedovoljno uključena.

„Gotovo tri četvrtine ispitanika kaže da mladi nemaju dovoljno uticaja na političke procese i odluke. Osnovni principi omladinske politike i rada, koji su prepoznati i Zakonom o mladima, ističu da se aktivnosti iz te oblasti realizuju za mlade i u saradnji sa mladima“, navodi se u saopštenju.

Iz Juventasa su kazali da je izuzetno važno omogućiti mladima da aktivno učestvuju u društvenom životu, u školama i mjesnim zajednicama, kao i na opštinskom i nacionalnom nivou.

Prema njihovim riječima, participacija mladih ne smije se sprovoditi na način da su oni uključeni samo kao „ukras“ u tom procesu, već tako što će im biti omogućeno da predlažu, iniciraju i sprovode odluke i aktivnosti.

„Osim toga, podjednako je važno u kontinuitetu, kroz formalno i neformalno obrazovanje, te aktivnosti različitih aktera u društvu, uključujući i medije, razvijati participativnu kulturu mladih i promovisati prednosti i značaj aktivizma“, dodaje se u saopštenju.

Istraživanje je, kako se navodi, pokazalo da su mladima potrebni omladinski prostori, kulturni, umjetnički i sportski sadržaji, odnosno bioskopi, sportski centri, koncertne hale, omladinski klubovi i pozorišta.

Iz Juventasa su rekli da je, iako su primjetni određeni pomaci u toj oblasti, i dalje veliki broj mladih uskraćen za te prostore i sadržaje, naročito na sjeveru Crne Gore.

Dodaje se da čak i neke opštine na jugu Crne Gore nemaju dovoljno sadržaja za mlade.

Iz Juventasa su naveli da čak 69 odsto ispitanika smatra da u Crnoj Gori nema dovoljno kulturno-umjetničkih sadržaja koji su prilagođeni mladima, što ukazuje na potrebu da se tom pitanju ubuduće posveti mnogo više pažnje.

„Mišljenje anketiranih srednjoškolaca o formalnom obrazovanju je podijeljeno, imajući u vidu da 46 odsto njih navodi da i jesu i nijesu zadovoljni kvalitetom obrazovnog sistema“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, kada je u pitanju neformalno obrazovanje, većina srednjoškolaca smatra da u njihovom gradu ne postoji dovoljno dostupnih obuka iz te oblasti – sekcije, treninzi, seminari, radionice.

Iz Juventasa su rekli da je obrazovanje najvažnija tema za mlade, jer direktno utiče na sve aspekte njihovog života.

Iz te NVO su poručili da je potrebno konstantno unaprijeđivati kvalitet nastave, ali i obuhvat aktivnosti neformalnog obrazovanja, uz osluškivanje potreba mladih i izazova koje pred njih stavlja današnjica.

„U tom smislu, neophodno je mladima omogućiti da steknu odgovarajuće vještine i znanja koja se odnose na kritičko razmišljanje, medijsku pismenost i zdrave stilove života“, rekli su iz Juventasa.

Kako su kazali, čak 58 odsto ispitanih navodi da država ne pomaže mladima da se zaposle.

„Većina srednjoškolaca planira da nakon školovanja započne sopstveni biznis, ali smatraju da i u toj oblasti nedostaje podrška države“, navodi se u saopštenju.

Članovi Omladinske radne grupe smatraju da je nezaposlenost jedan od najvećih problema današnjice i da direktno pogađa mlade.

Bonus video: