SUDSKI POSTUPAK NIJE ZAVRŠEN

Ni Opština Rožaje ne zna kako je naslijedila dvorište

Iz Opštine su “Vijestima” potvrdili da su upisani kao vlasnici i kazali da “najvjerovatnije u Upravi za nekretnine CG - PJ Rožaje nije izvršena promjena u skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima”

13381 pregleda 25 reakcija 1 komentar(a)
Zemljište upisano na Opštinu, Foto: Aida Skorupan
Zemljište upisano na Opštinu, Foto: Aida Skorupan

Iako sudski postupak za podjelu imovine pokojnog Ćerima Murića u centru Rožaja, u Ulici 30. septembar broj 73, traje od 2000. godine i još nije završen, Opština Rožaje upisana je kao vlasnik zemljišta ispred kuće od 318 kvadrata.

Iz Opštine su “Vijestima” potvrdili da su upisani kao vlasnici i kazali da “najvjerovatnije u Upravi za nekretnine CG - PJ Rožaje nije izvršena promjena u skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima”.

Nisu, međutim, objasnili kako je zemljište i na osnovu koje odluke prepisano i ko je dao saglasnost da se to uradi.

“U vezi s katastarskom parcelom broj 1101 upisane u Listu nepokretnosti br. 1749 KO Rožaje obavještavamo vas o sljedećem:

Provjerom naznačenog Lista nepokretnosti utvrđuje se da se predmetno zemljište nalazi u Ulici 30. septembar u Rožajama i da je dana 02.12.2011. godine upisano kao sukorišćenje na 1/4, i to na lica: Murić Alen, Murić Ismet, Muminović Dina i Kastrat Jasmina. Zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 318 m2 je upisano na Opštinu Rožaje. Po našem mišljenju najvjerovatnije u Upravi za nekretnine CG - PJ Rožaje nije izvršena promjena u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima (“Sl. list CG”, br.19/09)”, naveli su iz službe predsjednika Opštine Rožaje Rahmana Husovića.

Međutim, Ismet Murić kazao je “Vijestima” da nije mogao da dobije podatak od kada i na čiji zahtjev, po kojem osnovu i kojim sudskim rješenjem je zemljište prevedeno na Opštinu.

U katastarskim podacima, kako su se uvjerile “Vijesti”, piše da je Opština vlasnik zemljišta, a da je osnov sticanja naslijeđe.

“Kako Opština može da naslijedi nešto. Ja nisam odobrio da se ta imovina otuđi, a postupak je još u toku. Tražio sam u katastru u Rožajama da mi daju uvid u dokumentaciju, kao i u Upravi za nekretnine u Podgorici, ali to mi nije dozvoljeno”, naveo je Murić.

Iz Opštine Rožaje navode da je Zakonom o svojinsko pravnim odnosima pravo upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja na zemljištu u društvenoj, sada državnoj svojini postaje stupanjem na snagu Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, pravo svojine dotadašnjeg imaoca prava upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja ako posebnim zakonom nije drukčije određeno ili zainteresovano lice dokaže da je prije stupanja na snagu zakona stekao pravo svojine na zemljištu.

“Članom 420 pomenutog zakona je propisano da organ uprave nadležan za vođenje katastra nepokretnosti će na zahtjev lica čija su prava upisana u katastar nepokretnosti, dozvoliti brisanje društvene sada državne svojine i pravo upravljanja, korišćenja, odnosno trajnog korišćenja i raspolaganja zemljišta i upisati pravo svojine u korist imaoca tih prava. Dakle, predlažemo da se radi dobijanja tačnih informacija obratite Upravi za nekretnine - PJ Rožaje”, kazali su iz Opštine.

Iz Uprave za nekretnine redakciju su uputili na područnu jedinicu u Rožajama, ali “Vijesti” nisu dobile odgovor.

Ismet Murić sa sestrama Dinom Muminović i Jasminom Kastrati, kao i sa sinom pokojnog brata Alenom Murićem, od 2020. godine se spori oko imovine u Ulici 30. septembra.

“Vijesti” nijesu uspjele da stupe u kontakt sa drugim učesnicima u sporu, a svi, uključujući i Ismeta Murića, žive u inostranstvu.

Murić, koji tvrdi da od ukupne površine kuće od 543 metra kvadratna ima 7/16 svojine i nasljeđa, zbog postupka, koji traje dvadeset godina, podnosio je i disciplinsku pritužbu na rad Osnovnog suda u Rožajama, odnosno predsjednika Zahita Camića i sudije Slavice Bulatović.

Presudom Višeg suda u Bijelom Polju od decembra 2009. godine, kako je rekao, preinačena je presuda Osnovnog suda u Rožajama, odnosno kako piše u dokumentu, “usvojen je tužbeni zahtjev Ismeta Murića i utvrđeno je da je vlasnik jedne četvrtine sprata i isto toliko dubokog potkrovlja porodične stambene zgrade u Ulici 30. septembra”.

Kako je obrazloženo tom presudom, Ismet Murić je tu imovinu stekao radom i ulaganjem u porodičnoj zajednici.

U toku postupka, kako potvrđuje dokumentacija, prije presude iz 2009, Viši sud u Bijelom Polju je nekoliko puta poništavao presudu Osnovnog suda u Rožajama i vraćao na ponovno suđenje. Zbog, kako tvrdi, brojnih propusta, Murić se preko bivšeg direktora Uprave za anikorupcijsku inicijativu Vesne Ratković obratio predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici i predsjedniku Sudskog savjeta i poslao im dopis sa prilozima o sumnji u koruptivne radnje Camića i Bulatović.

Međutim, kako navodi, Medenica je poništila izvršnu odluku Višeg suda u Bijelom Polju 1545/09.

Kuća “čudom” umanjena sa 543 na 209 kvadrata

Murić je nedavno pisao i predsjedniku Vlade Dušku Markoviću i ministru pravde Zoranu Pažinu, ali kako kaže nije dobio odgovor.

Tvrdi da je tokom postupka, “na čudan način”, kuća umanjena sa 543 na 209 kvadrata, pa je angažovao geodetsku firmu da izmjeri tačnu kvadraturu kuće i na osnovu odluke 1545/09 vratio u prvobitno stanje.

Navodi i da su nedavno na kući promijenjene brave, a da je bila i zakovana i da je iz kuće ukraden pištolj TT njegovog pokojnog oca, zbog čega je takođe podnosio prijave.

“Podnio sam prijavu Veselinu Veljoviću 2008. zbog zakivanja kuće i krađe pištolja. U dopisu od Veljovića saopšteno mi je da je sa tim upoznat istražni sudija Osnovnog suda Rožaje Zahit Camić i ODT Milenko Magdelinić. Međutim, Camić je u dopisu naveo da nema pištolja, iako je sudija Bulatović vodila parnicu godinu dana, a gdje je djelimično usvojen moj tužbeni zahtjev i u kojem se navodi da je pištolj zaostavština”.

Murić je Specijalnom državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu u julu prošle godine protiv Camića i Bulatovića zbog zloupotrebe službenog položaja, ali je prijava odbijena, uz obrazloženje - “da ukoliko neka stranka smatra da joj je povrijeđeno neko pravo u postupku, stoje joj na raspolaganju redovni pravni ljekovi radi provjere zakonitosti donijetih odluka”.

“Iz spisa predmeta upravo proizlazi da je podnosilac prijave, preko punomoćnika, koristio redovne pravne ljekove protiv donijetih odluka prijavljene sudije”.

U predmetnom sporu, u toku je vanparnični postupak.

Preporučujemo za Vas