Opština Kotor kupila od Dragomanovića (DPS) plac, pa mu oprostili dug za komunalije

Srđan Dragomanović (DPS) bio dužan novac za nadogradnju u Dobroti. Aprcović sa njegovim ocem ugovorio prodaju dijela parcele

31784 pregleda 92 reakcija 21 komentar(a)
Očevim placem prebio dug: Dragomanović, Foto: TO Kotor
Očevim placem prebio dug: Dragomanović, Foto: TO Kotor

Opština Kotor početkom godine kupila je dio parcele od Nikole Dragomanovića, oca istaknutog člana tamošnje Demokratske partije socijalista (DPS) Srđana, a umjesto da mu isplate novac dogovoreno je da prebiju dug koji mlađi Dragomanović ima za građevinske aktivnosti u Dobroti.

Nikola Dragomanović bio je dugo godina direktor “Jugopetrola” u Kotoru, u vrijeme kada je ta kompanija bila u državnom vasništvu. Ujedno, istaknuti je član kotorskog DPS-a. Njegov sin direktor je Doma starih u Risnu.

Prema kupoprodajnom ugovoru u koji su “Vijesti” imale uvid, predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović (DPS) u ime Opštine je 17. januara od starijeg člana porodice kupio trećinu udjela u katastratskoj parceli 2176/2 KO Dobrora, koja je DUP-om predviđena da postane saobraćajnica.

Stariji Dragomanović prihvatio je procjenu vrijednosti koju je načinila komisija Uprave za nepokretnosti, a prema kojoj kvadratni metar na toj lokaciji vrijedi 151,63 eura. Za svoju trećinu parcele, koja nije fizički podijeljena od djelova dva suvlasnika Grgura i Josipa Gržetića, on je od Opštine dobio 14.113,68 eura. Međutim, u ugovoru stoji da mu taj novac neće biti isplaćen, već da će biti kompenzovan i prebijen dugom koji njegov sin Srđan ima prema Direkciji za uređene i izgradnju Kotora. Taj dug nastao je po osnovu ugovora o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, iz marta 2017.

Prema tom ugovoru, Srđan Dragomanović je kao investitor nadgradnje i dogradnje stambenog objekta na UP 1590 u Dobroti, za nadograđenih neto skoro 245 kvadrata novog stambenog prostora, bio dužan da u kasu Opštine uplati ukupno 19.869,66 eura na ime komunalija. Dragomanović je bio u obavezi da 3.973,93 eura uplati odmah prilikom zaključenja tog pravnog posla, a ostatak obaveza prema Opštini, u ukupnom iznosu od 15.895,73 eura, trebalo je da plati u četiri godišnje rate koje su dospijevale na naplatu 10. marta 2018, odnosno istoga datuma 2019, 2020. i 2021. godine.

U vrijeme kada je sklopljen taj ugovor sa mlađim Dragomanovićem, na vlasti u Kotoru bila je koalicija opozicionih partija predvođena Demokratama. Tadašnji direktor Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Rato Brajković (Nova) u član 6 Ugovora unio je i zapis da je Dragomanović kao investitor podnio i zahtjev za ekspropijaciju “zemljišta potrebnog za izgradnju prilaznog puta urbanističkoj parceli na kojoj gradi, a čiji je vlasnik u obimu 1/3”, ali i da su se ugovorne strane saglasile da se ta eksproprijacija može izvršiti na teret naknade za komunalije koje je Dragomanović bio dužan Opštini “a kada se za to steknu uslovi (uradi elaborat eksproprijacije i procjena zemljišta, te donese odluka od trane SO Kotor)”.

“Ukoliko se ne steknu uslovi za otkup zemljišta, te SO Kotor ne donese odluku iz stava 1 ovog člana, investitor je dužan da naknadu plaća shodno obračunu rata i kamata koji sastavni dio ovog ugovora”, piše u članu 6.

Prema tome, funkcioner DPS-a bio je dužan da Opštini prvu četvrtinu preostalog duga plati 10. marta 2018, a drugu istog datuma 2019. godine. Međutim, sredinom prošle godine zbog prelaska na njihovu stranu odbornice Socijaldemokratske partije Brune Lončarević, vlast u gradu preuzela je koalicija oko DPS-a.

Nova većina u Skupštini opštine zatim 18. novembra donosi “Odluku o kupovini dijela katastratske parcele 2176/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota”. U odluci piše da se kupuje udio od 93 kvadrata u vlasništvu Nikole Dragomanovića po cijeni od 14.113,68 eura, te da će se taj iznos kompenzovati na teret naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju je njegov sin trebalo da plati Opštini.

Opštine od privatnog vlasnika ne kupuju često idealni udio u parceli, koji prema DUP-u svakako moraju eksproprisati od svih njenih suvlasnika. Gržetići, koji su vlasnici 2/3 sporne parcele, još 2018. odbili su prvobitne procjene vrijednosti tog zemljišta koje im je lokalna uprava nudila kao nadoknadu, smatrajući ih suviše niskim. Budući da je postupak eksproprijacije cijele parcele 22176/2 KO Dobrota I započet po starom Zakonu o eksproprijaciji, on nije mogao biti završen sve dok se ne postigne dogovor ili sudsko razrješenje spora Opštine kao korisnika ekspropijacije sa dijelom suvlasnika nezadovoljnih ponuđenom cijenom. Time se nije mogla realizovati ni kompanzacija sa Dragomanovićem, koja je kao mogućnost predviđena u članu 6 ugovora.

Funkcioner kotorskog DPS-a u međuvremenu je morao da uplati najmanje pola duga od skoro 15.000 eura u kasu kotorske Opštine. Takvu njegovu obavezu okončala je sredinom novembra odluka njegovih partijskih kolega u vrhu Opštine, da se sa njegovim ocem sklopi nedsvakidašnji ugovor o kupovini njegove trećine udjela u spornoj parceli i na taj način prebiju preostale obaveze Dragomanovića mlađeg.

Poseban upravni postupak za ostatak parcele

Predsjednik Opštine je pred notarom naveo i da će se “postupak izuzimanja suvlasničkog dijela od ostalih suvlasnika sprovesti u posebnom upravnom postupku, a isplata nadoknade za eksproprisano zemljište u vanparničnom postupku”, ne precizirajući kada će se to dogoditi.

Međutim, s obzirom da je ovaj postupak započeo po starom Zakonu o eksproprijaciji, Opština ne može ući u posjed sporne parcele dok god se sa Gržetićima ne nagodi ili na sudu utvrdi cijenu za njihove dvije trećine.

To znači da se do tada ni ne može “privesti namjeni saobraćajnica predviđena DUP-om Dobrota”.

Bonus video: