NACIONALNI KOORDINATOR DRAGAN PEJANOVIĆ PORUČIO:

"Govor mržnje i etno-nacionalistička radikalizacija pokazju da je potreban sistemski pristup negativnim fenomenima"

Pejanović je rekao da nasilni ekstremizam i terorizam u svim svojim oblicima ne smiju i ne mogu biti asocijacija za bilo koju religiju, naciju, civilizaciju ili etničku grupu

2133 pregleda 1 komentar(a)
Pejanović, Foto: Savo Prelević
Pejanović, Foto: Savo Prelević

Različiti oblici govora mržnje na internetu i van njega koji se mogu registrovati u Crnoj Gori i konkretni izrazi etno-nacionalističke radikalizacije, pokazuju da je potreban sveobuhvatan i sistemski pristup ovim negativnim fenomenima, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović, povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve nasilja zasnovanog na vjeroispovjesti i uvjerenju, kazao je da je zloupotreba religije jedan od glavnih pokretača nasilnog ekstremizma i terorizma.

On je rekao da nasilni ekstremizam i terorizam u svim svojim oblicima ne smiju i ne mogu biti asocijacija za bilo koju religiju, naciju, civilizaciju ili etničku grupu.

Pejanović je naveo da su sloboda misli, savjesti, vjeroispovijesti i uvjerenja osnovna prava čovjeka zagarantovana Ustavom Crne Gore i najznačajnijim evropskim i međunarodnim dokumentima.

Prema njegovim riječima, svaki pojedinac i svaka grupa imaju pravo da na siguran i slobodan način ispoljavaju svoju vjeru i uvjerenja, i da niko smije da trpi nasilje na osnovu toga.

"Nažalost, različiti oblici govora mržnje na internetu i van njega koji se mogu registrovati u Crnoj Gori, kao i konkretni izrazi etno-nacionalističke radikalizacije, razlog su za potrebu za sveobuhvatnim i sistemskim pristupom u bavljenju ovim negativnim fenomenima", ocijenio je Pejanović.

On je podsjetio da je početkom godine Vlada donijela Strategiju prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine.

"S Akcionim planom za 2020. godinu, koja kao glavni strateški cilj postavlja povećanu otpornost društva, bolji odgovor institucija i snažniju međunarodnu poziciju Crne Gore u borbi protiv radikalizma i nasilnog ekstremizma", podsjetio je Pejanović.

On je objasnio da je Nacionalni operativni tim za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma, koji uključuje predstavnike resornih organa inevladinog sektora, nadležan je za sprovođenje Strategije i Akcionog plana.

"Čije mjere su usmjerene na prevenciju kroz promociju dijaloga, jačanje lokalnih zajednica, primjenu strateških komunikacija, rad sa mladima, jačanje medijske i digitalne pismenosti", objasnio je Pejanović.

Prema njegovim riječima, u okviru Nacionalnog operativnog tima formiran je i Tim za pomoć i zaštitu.

Pejanović je rekao da je polazeći od kompleksnosti pojava, Nacionalni operativni tim u saradnji sa civilnim društvom i uz podršku Misije OEBS-a 2018. godine pokrenuo Nacionalnu platformu za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu.

On je kazao da za platforma okuplja predstavnike državnih institucija, lokalnih samouprava, medija, političkih partija, NVO, vjerskih zajednica, akademske zajednice i pojedince sa ciljem da u dijalogu različitih segmenata društva doprinese sveobuhvatnom odgovoru na ove fenomene.

"Nacionalni operativni tim ostaje posvećen da kroz proaktivno i preventivno djelovanje doprinese suzbijanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma i poštovanju prava pojedinca da slobodno i bezbjedno iskazuje i praktikuje svoju vjeru i uvjerenja", poručio je Pejanović.

Na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN iz maja 2019. godine, 22. avgust je ustanovljen kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja zasnovanog na vjeroispovjesti i uvjerenju.

Međunarodnim danom podsjećamo se i odaje poštovanje brojnim tragičnim žrtvama mržnje i nasilja širom svijeta čiji je povod bila drugačija religija ili uvjerenje

Preporučujemo za Vas