Zakon kaže - može da se “skine” najviše trećina iznosa

Banka me je ostavila bez kore hljeba

Saša Boljević je prije pet mjeseci otišao u prijevremenu invalidsku penziju, ali je do sada dobio samo jedno mjesečno primanje jer banka uzme sve na ime neplaćenog kredita, podignutog u vrijeme kada je zarađivao duplo više od današnjeg minimalca od 145 eura

44993 pregleda 38 reakcija 20 komentar(a)
Uzalud sam tražio da smanje ratu: Saša Boljević, Foto: Privatna arhiva
Uzalud sam tražio da smanje ratu: Saša Boljević, Foto: Privatna arhiva

Bivši službenik Privrednog suda Saša Boljević prije pet mjeseci je otišao u privremenu invalidsku penziju nakon teške bolesti, ali je do danas dobio samo jedno mjesečno primanje, a preostala četiri ostale su na računu Crnogorske komercijalne banke (CKB) zbog nevraćenog kredita.

Boljević za “Vijesti” priča da je jedinu penziju dobio tokom moratorijuma na vraćanje kreditnih obaveza, omogućenog zbog virusa korona u Crnoj Gori. Iz kabineta direktora Fonda PIO Dušana Perovića potvrdili su “Vijestima” u petak da Boljević svoje mjesečno primanje može dobijati i na kućnu adresu, čime bi izbjegao da mu banka blokira cjelokupan iznos.

Boljević kaže da se zadužio ranije, u vrijeme bolesti i liječenja člana porodice, kada je imao dvostruko veće mjesečno primanje u sudu, u odnosu na današnju minimalnu penziju od 145 eura.

“Bankarku sam svoju upoznao odmah čim sam dobio rješenje o penzionisanju. Pokušao sam da objasnim banci da ranije ni sanjao nisam da ću od polovine marta ove godine zbog svoje bolesti morati da se prijevremeno penzionišem“, priča za “Vijesti” Boljević.

Uzalud se do sada, kako tvrdi, obraćao banci da mu smanje iznos mjesečne rate za kredit u iznosu od 185 eura, ali i pojedinim službenicima Fonda PIO kojima je prigovarao što mu makar polovinu mjesečnog primanja do sada nijesu izuzimali od prinudne naplate banke.

“Evo, pet je mjeseci od kad sam stekao invalidsku penziju koja je iznosila 128 eura, odnosno 145 eura od prošle sedmice. Samo sam uspio da iskoristim jedan mjesec od tromjesečnog moratorijuma na vraćanje kreditnih obaveza (zbog virusa korona). Imam kredit u CKB-u i mjesečnu ratu od 185 eura. Ne primam penziju, a banka me ostavlja bez kore hljeba - sve mi uzmu. Obraćao sam im se i dobio odgovor da mi ne mogu pomoći da mi smanje ratu za kredit, nego mi je rečeno da neću primate ništa do daljeg”, kazao je Boljević i dodao da mu je aktivirana mjenica.

Iz CKB su rekli Vijestima” da su u kontinuiranoj komunikaciji sa klijentom, ali da ne mogu otkrivati detalje.

“Postupajući u skladu sa Zakonom o bankama i članom 84 vezano za povjerljivost podataka naših klijenata, nijesmo u mogućnosti da vam damo pojedinosti u vezi zaduženja klijenta. Koristimo priliku da Vas obavijestimo da smo u kontinuiranoj komunikaciji sa klijentom i da nastojimo da iznađemo rješenje za njegovu novonastalu situaciju, jer je predmetni kredit dobio kao zaposleni, a ne kao penzioner sa trenutnim mjesečnim primanjima”, naveli su iz CKB-a.

“Vijesti” su pitale Perovića da li je prema važećim propisima zaista moguće da se cjelokupno primanje penzionera, odnosno invalida, prenosi u korist bilo koje poslovne banke shodno njenim potraživanjima?

Iz Perovićevog kabineta je odgovoreno da su uvidom u isplatnu bazu podataka nesporno utvrdili da je Boljević ostvario pravo na invalidsku penziju od 17. marta 2020. i da je korisnik najniže penzije, ali da im se, kako tvrde, nije do sada pismeno obraćao u vezi sa tim problemom.

“Fond PIO je redovno vršio isplatu penzije svakog 20. u mjesecu za prethodni mjesec na njegov račun kod CKB, koji je on dostavio. U julu mjesecu 2020. penzioneru Saši Boljeviću izvršeno je usklađivanje penzije od 13,16 odsto, a istovremeno mu je izvršen obračun razlike penzije od datuma sticanja prava, dakle od 17. 03. 2020. godine zaključno sa julom 2020. godine, shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PIO. Isto tako, shodno Zaključku Vlade CG od 19. marta 2020. godine, kao korisniku najniže penzije, izvršen je obračun jednokratne novčane pomoći u iznosu od 50 eura”, naveli su iz Fonda. Cjelokupna obračunata sredstva su 20. avgusta ove godine, kako dalje napominju iz Perovićevog kabineta, uplaćena na njegov račun otvoren kod CKB, jer korisnik nema aktivnih kreditnih zaduženja evidentiranih kod Fonda PIO.

“Napominjemo da svaki penzioner ima mogućnost da po sopstvenom izboru, odnosno na osnovu slobodno iskazane volje, penziju prima na kućnu adresu preko Pošte Crne Gore, ili na račun kod neke od poslovnih banaka. Fond PIO Crne Gore nema nadležnost za rješavanje pitanja dužničko povjerilačkih odnosa penzionera Saše Boljevića i CKB, niti raspolaže sa podacima o istom”, saopštili su iz Fonda.

Zakon kaže - može da se “skine” najviše trećina iznosa

Prinudna naplata u Crnoj Gori regulisana je posebno Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju. Članom 103 Zakona predviđena su ograničenja u postupku izvršenja.

“Izvršenje na zaradi i penziji, kao i naknadi umjesto zarade, može se odrediti i sprovesti do iznosa od jedne polovine tih primanja. Na minimalnoj zaradi koju izvršni dužnik prima u skladu sa zakonom izvršenje se može sprovesti do iznosa od jedne trećine te zarade”, navodi se u ovom članu Zakona.

Izuzimanje od izvršenja regulisano je i članom 102 istog Zakona. Njim se navodi da se “izvršenja na novčanom potraživanju izvršnog dužnika izuzimaju: primanja po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete nastale usljed oštećenja zdravlja ili umanjenja, odnosno, gubitka, radne sposobnosti i zbog izgubljenog izdržavanja usljed smrti davaoca izdržavanja”.

Preporučujemo za Vas