NAJBOLJA POLUGODIŠNJA REALIZACIJA BUDŽETA

Budžet Opštine Pljevlja se puni uprkos koroni

Opština Pljevlja je za šest mjeseci prihodovala oko 5,8 miliona, što je 29 odsto od planiranog godišnjeg budžeta, i do sada najbolji polugodišnji rezultat

4014 pregleda 1 komentar(a)
Dug smanjen za 900.000 eura u odnosu na kraj 2019.: Zgrada opštine, Foto: Goran Malidžan
Dug smanjen za 900.000 eura u odnosu na kraj 2019.: Zgrada opštine, Foto: Goran Malidžan

Uprkos ekonomskoj krizi koju je izazvala epidemija virusa Kovid-19, Opština Pljevlja ove godine ostvarila je najbolju polugodišnju realizaciju budžeta.

Za prvih šese mjeseci prihodovala je 5.839.927 eura, što je 29 odsto od godišnjeg budžeta planiranog u iznosu od oko 20 miliona eura, objavljeno je na sajtu Opštine.

Najviše novca Opština je naplatila od poreza, skoro 2,4 miliona eura, od čega više od 1,6 miliona poreza na dohodak fizičkih lica.

Oko 1,5 miliona eura Opština je prihodovala iz Egalizacionog fonda, a od naknade za korišćenje prirodnih dobara više od 908 hiljada eura.

U isto vrijeme u 2019. godini realizacija budžeta iznosila je oko 4,9 miliona eura, a do uvećanje rasta došlo je usljed povećanja procenta izdvajanja poreza za opštine na sjeveru Crne Gore kroz izmjene Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Za prvih šest mjeseci ove godine rashodi Opštine iznosili su 4.761.654 eura.

Najviše novca - više od po 2,2 miliona eura, potrošeno je za otplatu dugova i za tekuće rashode.

Na zarade zaposlenih potrošeno je 1,5 miliona eura.

Od planiranih više od 7,7 miliona eura za kapitalne izdatke realizovano je nešto preko dva odsto, ili nešto više od 84 hiljade eura.

Za transfere institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru utrošeno je više od 755 hiljada eura.

Ukupna dugovanja Opštine Pljevlja i javnih preduzeća iznose 25.752.309 eura, od čega se na Opštinu odnosi 15,6 miliona. Dospjele obeveze su 4,8 miliona eura.

Po osnovu kreditnih obaveza Opština je dužna 2.586.669 eura, od čega je više od 2,4 miliona eura ino-dug i odnosi se na kredit uzet od Evropske investicione banke za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Dug Opštine se u odnosu na kraj prethodne godine smanjio za oko 900.000 eura, ali je porastao dug javnih preduzeća za blizu 300.000 eura, koji se najvećim djelom odnose na zarade i poreske obaveze za bruto-plate.

Na reprogramirana dugovanja, koja se u opštinskom trezoru evidentiraju kao ugovorene obaveze, odnosi se 12.669.047 eura, od čega reprogramirane na 20 godina nedospjele poreske obaveze Opštine, javnih preduzeća i ustanova iznose 5.216.123 eura, reprogramirane poreske obaveze javnih preduzeća iz 2014. godine u iznosu od 3.961.759 eura, a iz 2017. godine 446.758 eura.

Više od tri miliona eura su nedospjele obaveze prema EPCG, po osnovu sudske presude zbog nezakonito naplaćenih eko-naknada, u koje je uračunata i kamata, a koje Opština otplaćuje u 10 jednakih godišnjih rata.

Neizmirene dospjele obaveze Opštine i opštinskih preduzeća iznose 10.496.593 eura, od čega Opština duguje 4.814.273.

Najviše, 3.504.952 eura, Opština duguje po osnovu otplate dugova, a za tekuće rashode u koja spadaju lična primanja i neisplaćene obaveze za bruto-zarade 1.184.116 eura.

Za tekuće rashode opštinska preduzeća duguju 5.353.762 eura, od čega se više od 4,3 miliona eura odnosi na dugove za bruto- zarade.

Preporučujemo za Vas