Uprkos zakonskoj obavezi

Ministarstva sakrila uplate pojedincima

Ministarstvo kulture 10. avgusta isplatilo oko 15 hiljada eura na žiro račune fizičkih lica

30579 pregleda 85 reakcija 16 komentar(a)
Ministar sporta i mladih Nikola Janović, Foto: Boris Pejović
Ministar sporta i mladih Nikola Janović, Foto: Boris Pejović

Uprkos zakonskoj obavezi da svoju potrošnju u predizbornom periodu učini javnom, Ministarstvo sporta i mladih je, samo u toku juna i jula, prikrilo 136 transakcija vrijednih blizu 100 hiljadu eura.

Podaci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da su sličnu praksu imali i Ministarstvo ekonomije, te Ministarstvo kulture.

Zakon o finansiranju političkih partija obavezuje sve budžetske korisnike da tokom predizborne kampanje učine javnom potrošnju, odnosno da na svojim internet stranicama objave analitičke kartice kako bi se izbjegle sumnje da se državna sredstva zloupotrebljavaju u političke svrhe.

Kada je u pitanju Ministarstvo sporta i mladih kojim rukovodi Nikola Janović, analiza MANS-a je pokazala, kako navode, da je ova institucija na svojim analitičkim karticama izostavila više isplata, vrijednosti oko 100.000 eura.

To potvrđuju zvanični podaci Ministarstva finansija (MF) do kojih je došao MANS-a iz kojih se vidi da je Ministarstvo sporta od početka predizborne kampanje imalo 136 pojedinačnih transakcija koje nije prikazalo u analitičkim karticama. Sve ove isplate izvršene su u tri dana i to 30. juna, 1. jula i 30. jula s budžetske linije „ostali transferi pojedincima“.

Iz podataka MF ne može se utvrditi kojim fizičkim licima su uplaćene naknade. MANS je sličnu praksu zabilježio i kod Ministarstva kulture, na čijem čelu je ministar Aleksandar Bogdanović, koje je takođe prikrivalo pojedinačne isplate fizičkim licima. Analiza finansija MK pokazala je da je u analitičkim karticama prikrilo isplate s budžetske linije „ostale naknade“, u iznosu od oko 15 hiljada eura. Radi se o oko 20 transakcija koje su uplaćene na žiro račune fizičkih lica. Sve su realizovane 10. avgusta. Istog dana Ministarstvo je s budžetske linije „izrada projekata“ isplatilo još 20 hiljada eura kroz nekoliko transakcija, ali ni to nije registrovano u analitičkim karticama.

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović
Ministar kulture Aleksandar Bogdanovićfoto: Savo Prelević

Podaci MANS-a pokazuju da je i Ministarstvo ekonomije tokom jula na svojim analitičkim karticama prikazivalo netačne podatke. Tako je 27. jula izvršeno oko 40 transakcija koje se ne nalaze u zvaničnim podacima, a odnose se na takozvane ostale naknade, s porezima i doprinosima.

Prikrivanjem podataka o stvarnoj potrošnji, ove institucije su prekršile Zakon o finansiranju političkih partija, te stvorile dodatan prostor za sumnju da se u ovim slučajevima radi o zloupotrebi državnih fondova u izborne svrhe, smatra MANS.

Po zakonu, državne institucije obavezne su da ih dostave i Agenciji za sprečavanje korupcije. Prema zvaničnim podacima ASK od raspisivanja izbora, ova institucija nije vršila kontrolu u ovim ministarstvima.

Pred izbore kriju i isplate ugovora o djelu

Agencija za zaštitu životne sredine i Uprava za inspekcijske poslove su takođe prikazivali netačne podatke o potrošnji. U obje institucije, poredeći njihove podatke sa zvaničnim podacima MF, MANS navodi da su zabilježenje transakcije po osnovu isplata ugovora o djelu. Uprava za inspekcijski nadzor sakrila je oko 20 transakcija koje potvrđuju da je imala 15 isplata po osnovu ugovora o djelu.