SJEDIŠTE NAJVIŠIH SUDOVA SELE U DONJU GORICU?

Palata pravde na obali Morače?

Univerzitet CG u načelu saglasan da zemljište Biotehničkog fakulteta u Donjoj Gorici ustupi Vrhovnom sudu za potrebe izgradnje sjedišta najviših sudova u Podgorici

50983 pregleda 35 reakcija 10 komentar(a)
Crveno su parcele predložene za razmjenu, Foto: Geoportal.co.me
Crveno su parcele predložene za razmjenu, Foto: Geoportal.co.me

Donja Gorica mogla bi da bude sjedište najviših sudova za teritoriju Podgorice, nakon što je Univerzitet Crne Gore (UCG) prihvatio inicijativu Vesne Medenice da Vrhovnom sudu ustupe oko 43 hiljade kvadratnih metara zemljišta u tom naselju.

UCG dao je nedavno “načelnu saglasnost” na zahtjev Uprave za imovinu u vezi s inicijativom Vrhovnog suda za ustupanje zemljišta u naselju Donja Gorica “za potrebe izgradnje objekta u kojem bi bilo sjedište najviših sudova za teritoriju Glavnog grada Podgorica, orijentacione površine od 43.000 metara kvadratnih”.

Prema tekstu odluke koja je objavljena u biltenu UCG 25. jula, u pitanju je zemljište Biotehničkog fakulteta - djelovi parcela 3295/1, 3418 i 3435/1, koje se nalaze na obali rijeke Morače.

“Cijeneći sadržinu iz Izjašnjenja Biotehničkog fakulteta, s jedne strane, i javni interes za izgradnju planiranog objekta za potrebe sudstva, s druge strane, Upravni odbor UCG iskazuje načelnu saglasnost da se predmetno zemljište privede namjeni predstavljenoj u Inicijativi Vrhovnog suda, uz isticanje interesa UCG da Vlada Crne Gore, prilikom donošenja konačne odluke, razmotri mogućnosti za ustupanje Univerzitetu zemljišta na drugoj lokaciji, u funkciji naučno-nastavnog procesa na Biotehničkom fakultetu ili odobri određena davanja na račun ulaganja u unapređenje stanja drugog zemljišta kojim upravlja Biotehnički fakultet, pri čemu ne postavlja pitanje ekvivalentnosti vrijednosti davanja”, piše u odluci Upravnog odbora UCG, koju potpisuje predsjednik Duško Bjelica.

S Biotehničkog fakulteta “Vijestima” su kazali da nemaju potpune i konačne informacije i da odluku donosi Upravni odbor UCG, koji vodi pregovore.

“Postoji inicijativa UCG da se u kompenzaciju dobiju (ulože) sredstva za unapređenje zgrada, objekata i proizvodnje na drugim - aktivnim našim imanjima kao što je Ogledno imanje ‘Lješkopolje’ i druga, ali sve je još u fazi razmatranja i usaglašavanja”, kazala je Božidarka Marković, dekanica Biotehničkog fakulteta.

Konkretan odgovor nisu uputili ni iz Vrhovnog suda.

“Vrhovni sud, kao nosilac projekta, koji je usmjeren na poboljšanje infrastrukturnih i bezbjednosnih uslova za rad sudova, u saradnji s drugim državnim subjektima, još nema određenu lokaciju za izgradnju zgrade u kojoj će biti sjedišta više sudova na teritoriji Podgorice. U okviru postojećih prostornih mogućnosti na teritoriji Glavnog grada, razmatraju se sve opcije, koje mogu zadovoljiti potrebe sudova i građana, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena putem naše PR službe”, kazali su “Vijestima”.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica u aprilu prošle godine na panelu “Borba protiv organizovanog kriminaliteta u Crnoj Gori” kazala je da vode veliku borbu da obezbijede sredstva za Palatu pravde, da je država spremna, ali da je za to što Crna Gora nema Palatu pravde kriva Evropska komisija (EK).

“EK pravi opstrukcije, preko IPA sredstava želi našminkati crnogorske sudove, a ne dozvoliti da imamo nove moderne sudnice, ali ćemo se izboriti i s organizovanim kriminalom i s EK i njenim stavovima povodom stanja u crnogorskim sudovima”, rekla je tada Medenica.

Tadašnji šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav rekao je, međutim, da Crna Gora nije ni predlagala izgradnju Palate pravde, te da su iz EU “u proteklih pet godina, za reformu crnogorskog pravosuđa donirali 18 miliona eura”, da su u 2018. odvojili gotovo 10 miliona eura za izgradnju i obnovu zgrada crnogorskih sudova, uključujući Viši sud u Podgorici, Viši i Osnovni sud u Bijelom Polju, kao i osnovne sudove u Podgorici, Beranama, Nikšiću i Kotoru.

“EU je najveći donator Crnoj Gori. Crnoj Gori pomažemo sa 40 miliona eura godišnje, a pravosuđe je apsolutno jedna od prioritetnih oblasti”, rekao je Orav i dodao da stvari ne funkcionišu na način da vide da je negdje potreban put, a negdje zgrada i da EU daje novac.

“Inicijative dolaze od strane Vlade, moraju biti opravdane, relevantne, upućene na vrijeme i ozbiljne. Takođe, sve građevine moraju da imaju potrebna planska dokumenta i dozvole. Crna Gora nije predložila izgradnju Palate pravde tokom priprema za program pretpristupnih fondova za 2018”, rekao je Orav.