nisu zadovoljni uslovima u kojima borave

Maloljetnici neće sa ozbiljnim kriminalcima

Zamjenica zaštitnika preporučila da se osposobi smještaj za zatvorenike mlađe od 18 godina

5530 pregleda 1 komentar(a)
Maloljetnici odvojeni od starijih zatvorenika: UIKS, Foto: Filip Roganovic
Maloljetnici odvojeni od starijih zatvorenika: UIKS, Foto: Filip Roganovic

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Zdenka Perović preporučila je Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) da bez odlaganja stavi u funkciju prostor za osuđena lica koja izdržvaju kaznu maloljetničkog zatvora.

“Da se za svakog maloljetnika pripremi individualni plan i program tretmana... da sa maloljetnicima rade samo službenici koji su posebno osposobljeni za rad sa ovom kategorijom lica lišenih,” stoji u njenim preporukama, poručujući da sadašnje postupanje UIKS-a nije u njihovom najboljem interesu i u skladu sa međunarodnim standardima.

Više maloljetnih lica su u pritužbi kancelariji zaštitnika kazali da nisu zadovoljni uslovima u kojima borave. Da se nalaze u paviljonu „F“ zatvoreni po 20 časova, da mogu postati samo veći kriminalci boravkom u zatvoru, odnosno u okruženju u kojem se trenutno nalaze, da je na njihovom spratu 10 zatvorenika ukupno ima 100 godina robije...

Oni su se samo žalili na uslove, ističući da nemaju problem sa policajcima ni sa zatvorenicima.

Iz Uprave na čijem je čelu Milan Tomić su pojasnili da su maloljetnici trenutno smješeni u paviljnu “F”, ali odvojeno od starijih zatvorenika, nemaju mogućnost kontakta sa njima da se sve aktivnosti odvijaju zasebno od njih...

Istakli su i da je poseban prostor površine 170 metara kvadratnih opremljen za maloljetnike, da ga, između ostalog, čine tri sobe, soba za lica sa invaliditetom, dnevni boravak i učionica ali da odjeljenje nije otvoreno “zbog nedostatka službenika obezbjeđenja za rad sa maloljetnicima i posebnog programa obuka službenika za postupanje prema maloljetnicima”.

Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, za njih su predviđene određene aktivnosti, koje između ostalog podrazumijevaju školovanje, radnu i profesionalnu terapiju, kontrolu agresije, individualnu i grupnu terapiju, fizičko obrazovanje i sport, kreativno organizovanje slobodnog vremena i hobije...

Jedan od njih je završio dva razreda srednje škole iz UIKS-a, dok drugi nisu pokazali interesovanje za školovanje.

Domaće zakonodavstvo propisuje da se maloljetnik smješta u prostorije odvojene od prostorija u kojima izdržavaju kaznu ostali zatvorenici. Trenutni uslovi u UIKS-u ne zadovoljavaju te kriterijume, a opravdanje da se već adaptirani objekat za smještaj maloljetnika ne može staviti u funkciju, zbog nedostatka obučenih službenika za rad sa maloljetnicima, za kancelariju zaštitnika nije prihvatljivo. “Posebno, imajući u vidu da je objekat završen u trećem kvartalu 2018 godine, što znači prije gotovo dvije godine, za koje vrijeme se objektivno moglo obezbijediti obučeno osoblje. Za obučenim osobljem bilo je potrebe i ranije, nevezano od adaptacije posebnog objekat, jer je maloljetnika u zatvoru i potrebe za njihovim posebnim tretmanom bilo i ranje,” ističe Perović.

Iz navedenog proizlazi da ni službenici koji sada postupaju sa maloljetnicima nisu obučeni za rad sa istima, što znači da su prava ovih lica na odgovarajući tretman “izvjesno povrijeđena”.

Maloljetnici treba po pravilu da budu smješteni u pojedinačne spavaće sobe i treba navesti razloge zašto je u najboljem interesu maloljetnika da dijeli prostor za spavanje sa još jednim zatvorenikom. Sa maloljetnicima se treba konsultovati prije nego što se od njih zatraži da dijele prostor za spavanje sa nekim drugim i treba im omogućiti da kažu sa kim bi željeli da budu smješteni.

Naime, podnosioci pritužbe u UIKS-u su smješteni u jednoj četvorokrevetnoj sobi, što je u suprotnosti sa navedenim preporukama.

U odnosu na šetnje i psiho-socijalnu podršku, zamjenica zaštitnika ukazuje da je nedostatak aktivnosti štetan za svakog zatvorenika i posebno poguban za maloljetnike koji imaju posebnu potrebu za fizičkom aktivnošću i intelektualnom stimulacijom. Maloljetnim licima tokom cijelog dana treba, poručuje ona, obezbijediti pun program obrazovanja, sporta, stručne obuke, rekreaciju i druge svrsishodne aktivnosti izvan ćelije.

Povezani članci

08. Septembar 2020.

Omogućiti kontakt djece sa roditeljima u UIKS-u

Preporučujemo za Vas