Znatni troškovi za ugovor o djelu

U Opštini Kolašin uštedjeli na službenim putovanjima

U Kolašinskoj opštini prošle godine za zarade 860.000 eura, za kapitalne izdatke tri puta manje

3301 pregleda 3 komentar(a)
Znatni troškovi za ugovor o djelu, Foto: Dragana Šćepanović
Znatni troškovi za ugovor o djelu, Foto: Dragana Šćepanović

Opština Kolašin lani je, prema podacima iz Završnog računa budžeta za 2019. godinu, prihodovala nešto više od 3,7 miliona eura.

Najviše novca bilo je od poreza i iz Egalizacionog fonda, oko 1,5 milona eura. Umjesto planiranih 550.000, od poreza na dohodak fizičkih lica prihod je 901.000 eura. Porezi na nepokretnosti ostvareni su u iznosu od 388.000 eura, što je skoro 95 odsto planiranog.

Ostvareni porez na promet nepokretnosti tri puta je veći od planiranog i iznosi 143.000 eura.

Prihod od naknada bio je 422.000 eura. U opštinsku kasu najviše novca, kada je riječ o naknadama, slilo se od naknada za korišćenje šuma i prirodnih dobara. Opština prošle godine nije koristila pozajmice i kredite.

Na bruto zarade zaposlenih u opštinskoj adminstraciji prošle godine potrošeno je blizu 860.000, a na kapitalne izdatke svega 274.000 eura, što je manje od polovine iznosa planiranog za tu namjenu.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznosili su preko 320.000 eura, a najviše novca pripalo je institucijama kulture i sporta. Na jednokratne socijalne pomoći potrošeno je više od 14.000 eura. Za opremu za lokalni radio, koji još nije počeo da radi, kako piše u Završnom računu, potrošeno je preko 12.000 eura.

Po osnovu ugovora o djelu, umjesto planom budžeta određenih 21.000, potrošeno je 72.000 eura. Naknade za zarade bivšim funkcionerima građane Kolašina prošle godine koštale su skoro 70.000 eura.

Značajan dio opštinskih funkcionera bio je štedljiv kada je riječ o trošenju za službena putovanja i reprezentacije, pa je za tu namjenu potrošeno ukupno 15.000 eura, što je oko 71 odsto od planiranog.

U službi Skupštine opštine na službena putovanja potrošeno je oko 470, za reprezentaciju 859, dok su rashodi za gorivo 1.400 eura. Približno isti iznosi za službena putovanja su i u sekretarijatima za planiranje prostora, društvene djelatnosti, zaštitu životne sredine... U službi predsjednika Opštine na te tri stavke potrošeno je nešto više od 13.000 eura. U sekretarijatu za finansije na službena putovanja, gorivo i reprezentaciju rashodi su oko 4.500 eura.

S druge strane, u službi glavnog administratora i Komunalnoj policiji za službena putovanja i reprezenataciju nijesu potrošili ni euro. U službi menadžera i Službi zaštite nije bilo troškova za reprezentaciju, ali je na službena putovanja potrošeno skoro 2.000, odnosno 200 eura.

Od nakade za korišćenje šuma samo 12.000 eura

U periodu od januara do juna relizovano je 58,1 odsto planiranih godišnjih prihoda Opštine Kolašin, koji su projektovani na skoro 4,6 miliona eura.

Prema izvještaju o polugodišnjoj relizaciji budžeta, od planiranih 1,5 miliona eura od poreza na dohodak fizičkih lica u opštinsku kasu do sada se slilo nešto više od 553.000 ili 36,9 odsto. Skoro 13 odsto ili 52.000 eura naplaćeno je od ukupno planiranog godišnjeg iznosa poreza na nepokretnosti. Opština je od taksi prihodovala za šest mjeseci 55.000 eura, što je oko 19 odsto planiranog godišnjeg prihoda.

Od planiranih 200.000 eura od nakanada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta naplaćeno je skoro 63 odsto. Od nakanada za korišćenje šuma, u kolašinsku opštinsku kasu slilo se tek 12.000 eura, što je oko 5,3 odsto od, na nivou godine, planiranih 230.000.

U prvih pola godine Opština nije prihodovala ništa od korišćenja mineralnih sirovina. Realizovano je više od polovine od planiranih 330.000 kapitalnih donacija. Transferi iz Egalizacionog fonda u prvih pola godine iznose skoro 788.000, što je 52 odsto planiranog godišnjeg prihoda po tom osnovu.

Kada je riječ o izdacima, najviše, oko 70 odsto ili 992.000 eura, potrošeno je na tekuće rashode. Na otplatu duga odnosi se 21 odsto izdataka. U ukupnim polugodišnjim izdacima, na kapitalne izdatke se odnosi svega sedam odsto.

Preporučujemo za Vas