Sindikat tvrdi da je Peković zaposlio i snahu

Bura u budvanskom Parking servisu: pljušte optužbe sindikata protiv v.d. direktora, on uzvraća da su sindikalci pod lupom privrednog kriminala

41103 pregleda 5 komentar(a)
Jedan od punktova Parking servisa, Foto: Vuk Lajović
Jedan od punktova Parking servisa, Foto: Vuk Lajović

Bura u Opštinskom preduzeću Parking servis se ne stišava - nakon što je bivši predsjednik Odbora direktora Milivoje Radulović podnio prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije protiv aktuelnog vršioca dužnosti direktora Žarka Pekovića, optužujući ga da je zloupotrijebio službeni položaj i u vrijeme izborne kampanje raspisao oglase za zapošljavanje. To je sada isto učinila i sindikalna organizacija firme, tvrdeći da je zaposlio i snahu, a platu povećao prijateljici i postavio je na novo radno mjesto.

Peković je “Vijestima“ kazao da je sve to pokušaj diskreditacije, da je činio sve po zakonu i da trn u oku jer je počeo da iznosi prljav veš onih koji su upravljali preduzećem.

Nakon što je ustoličen za gradonačelnika, voljom većine u skupštinskim klupama, Nikola Divanović započeo je i smjene u svim opštinskim preduzećima, pa je tako i dotadašnji direktor Jovica Gregović, kadar DF-a, smijenjen, a na njegovo mjesto postavljen kadar DPS-a Žarko Peković. Nakon pobjede na izborima opozicije, koja u četvrtak i formalno treba da preuzeme rukovođenje Opštinom, sasvim je sigurno da će Peković biti smijenjen.

Do problema je došlo nakon što je Peković 26. i 28. avgusta raspisao oglas za radna mjesta za šefa garaža, šefa tehničke službe i službenika za propusnice. Sindikalna organizacija Parking servisa uputila je prije nekoliko dana pismo Agenciji za sprečavanje korupcije ukazujući da javni oglas i odluka o zapošljavanju nijesu objavljeni na internet stranici ASK u roku od sedam dana u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija.

“Nismo bili u mogućnosti da dobijemo dokumentaciju neophodnu za raspisivanje oglasa u vrijeme raspisanih parlamentarnih izbora, iako smo se obratili pravnoj službi, te nam je šefica pravne službe u odgovoru navela da imaju dopise ASK od 17. juna i pojašanjenje od 19. avgusta da mogu zapošljavati radnike na neodređeno vrijeme. Zato i pitamo zbog čega bi ASK odgovorao 17. juna, kada su tri dana kasnije raspisani parlamentarni izbori u Crnoj Gori“, navodi se u dopisu, koji potpisuje Milo Duletić.

Prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka, ASK ne kontroliše datum raspisivanja konkursa već datum potpisivanja Ugovora sa zaposlenim licem. Takođe, DOO društva, čiji je osnivač Opština, ne podliježu obavezi dostavljanja Ugovora ASK-u. Ja nemam rođenu snahu, a u pitanju je mlada ženska osoba, supruga mog rođaka“, naveo je Peković

Ističu da su se članovi sindikata koji su konkurisali na javne oglase - obratili sindikalnoj organizaciji.

“Dobili su odluku o odbijanju, odnosno izboru kandidata, gdje je kao pravna pouka navedeno da se žalba može izjaviti Osnovnom sudu u Kotoru, iako isti organ nije nadležan da odlučuje o žalbama. Smatramo da su ovim aktom kandidati dovedeni u pravnu zabludu, te im je onemogućeno pravo žalbe“. U sindikatu navode da su uvidom u odluku o izboru kandidata, došli do saznanja da je jedna od primljenih kandidatkinja Stana Peković, snaha v.d. direktora.

“Smatramo da je to čist nepotizam, te kršenje niza zakona koji se bave zapošljavanjem u vrijeme raspisanih izbora“, ističu u sindikalnoj organizaciji. Odbacujući tvrdnje sindikalne organizacije, Peković je “Vijestima“ dostavio Zapisnik izvršene kontrole inspekcije rada, gdje nije konstatovano kršenje zakona, kao i dopis ASK Parking servisu.

“Po Zakonu o finansiranju političkih stranaka, ASK ne kontroliše datum raspisivanja konkursa već datum potpisivanja Ugovora sa zaposlenim licem. Takođe, DOO društva, čiji je osnivač Opština, ne podliježu obavezi dostavljanja Ugovora ASK-u. Ja nemam rođenu snahu, a u pitanju je mlada ženska osoba, supruga mog rođaka“, naveo je Peković.

On je naglasio da je predsjednik sindikalne organizacije nezakonito na toj poziciji, suprotno Zakonu o sindikalnim organizacijama.

Isti se, objašnjava, nalazi na odborničkoj listi i u prošlom sazivu je bio odbornik, odnosno politička ličnost.

“I istog smo prijavili Ministarstvu rada. Ta organizacija nema izvršni ni nadzorni odbor, niti je ispoštovala zakonsku proceduru da minimum jednom godišnje izvještava zaposlene o radu preduzeća. Takođe, sindikalna organizacija je predmet kontrole privrednog kriminala i taj izviđaj je u toku. Tačno je da su pojedini zaposleni dobili povećane koeficijente, a u pitanju su šefovi službi, jer rje u skladu s Kolektivnim ugovorom preduzeća i već postoji sudska presuda jednog šefa službe koja je okončana u korist zaposlenog. Inače je i u prethodnom periodu bila slična praksa. Na taj način sam smatrao da ne treba preduzeće dovoditi u nove sudske sporove kojih ima u velikoj mjeri i to u visini od 500.000 eura, takođe u korist zaposlenih“, naglasio je Peković.

Upitao je otkud odjednom tolika zabrinutost sindikalne organizacije za sistematizovana radna mjesta, a nijesu se bunili kada su se u julu mjesecu poslije raspisivanja izbora, dala dva rješenja na neodređeno zaposlenima.

“Ili, zbog čega se sindikalna organizacija nije zauzela za decenijski status zaposlene Vjere Mirović, koju je preduzeće zbog nacionalnih osnova držalo sve vrijeme na određeno radno vrijeme, da bih tokom mog mandata istu poslao u inspekciju rada koja je naložila da pomenutu gospođu moramo po sili Zakona primiti na neodređeno, što smo i uradili. Moram napomenuti, da u preduzeću radi više međusobnih srodnika. Tako, na primjer, predsjednik sindikata ima rođenog zeta, koji je trebalo da bude otpušten zbog grubog kršenja radnih obaveza i isti je zadržan na insistiranje predsjednika sindikata i na kraju kažnjen odbitkom od plate. I za to posjedujem dokumentaciju. Većinu zaposlenih poznajem iz svakodnevnog života ali to nije uticalo na moj trenutni angažman u Parking servisu“, kazao je Peković.

Partnerka direktora nezakonito dobila rješenje?

Iz sindikata su, u dopisu ASK, naveli da su u saznanju da je u avgustu za šest radnika data stimulacija na zarade, izvršena dopuna i izmjena sistematizacije i otvoreno novo radno mjesto – šef službe propusnica, na koje je raspoređena osoba koja je dugi niz godina u emotivnoj vezi s v.d. direktorom.

Peković odbacuje navode tvrdeći da nije otvarao nijedno novo radno mjesto, a da je prema pomenutoj službenici ranije vršen mobing.

“Ja nisam otvarao nikakva radna mjesta jer nemam na to pravo, već je OD na sjednici upravnog odbora formirao šefa službe kartica, koje je prethodno rukovodstvo svakako bilo planiralo novom sistematizacijom. Na čelo te službe je postavljen decenijski radnik iz iste službe sa VII stepenom obrazovanja i bez ijedne mrlje u svom radnom dosijeu. Njeno sistematizovano radno mjesto je potpisao i odobrio predstavnik sindikalne organizacije, pa sada čudi njegova reakcija. Inače nad istom radnicom je vršen mobing jer je postavljana privremeno na radne pozicije, a suprotno sistematizaciji radnih mjesta i ona je unazad dvije godine tražila, u skladu sa Zakonom o radu, unapređenje sa svojim obrazovanjem koje nije dobila. Za nju se sindikalna organizacija, kao i za mnoge zaposlene, nije brinula niti o njihovim uslovima rada“, naveo je Peković.

Bonus video: