Ombudsman: Pravo na penziju i za vanbračne drugove

"Zaštitnik je u Mišljenju ukazao da više zakona u Crnoj Gori izjednačavaju bračnu i vanbračnu zajednicu u pogledu ostvarivanja određenih prava i da postojanje normi koje na različit način regulišu isto pravno pitanje, a pri tom se nalaze u aktima jednake pravne snage u pravnom sistemu Crne Gore, predstavlja veliku opasnost po pravnu sigurnost građana koji u ovakvim slučajevima ne mogu sa sigurnošću znati kako će se prema njima postupati u određenim situacijama", kazali su iz kancelarije Zaštitnika

7106 pregleda 3 komentar(a)
Ombudsman Bjeković, Foto: Savo Prelević
Ombudsman Bjeković, Foto: Savo Prelević

Bračne i vanbračne zajednice izjednačene su u pogledu ostvarivanja prava na porodičnu penziju, izmjenama i dopunama člana 43 Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, čime je ispunjena preporuka Ombudsman upućena Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Fondu PIO, saopšteno je iz kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniše Bjekovića.

Kako navode u saopštenju, Zaštiniku se obratila gospođa koja nije mogla da ostvari pravo na penziju nakon smrti partnera sa kojim je 34 godine bila u vanbračnoj zajednici i sa kojim ima sina. Podnositeljka pritužbe već duži niz godina nije zaposlena i nije korisnica penzije, niti materijalnog obezbjeđenja, te je plata vanbračnog druga bila jedini izvor prihoda porodice. Fond PIO obavijestio je da pravo na porodičnu penziju umrlog osiguranika može ostvariti samo bračni ali ne i vanbračni drug.

"Zaštitnik je u Mišljenju ukazao da više zakona u Crnoj Gori izjednačavaju bračnu i vanbračnu zajednicu u pogledu ostvarivanja određenih prava i da postojanje normi koje na različit način regulišu isto pravno pitanje, a pri tom se nalaze u aktima jednake pravne snage u pravnom sistemu Crne Gore, predstavlja veliku opasnost po pravnu sigurnost građana koji u ovakvim slučajevima ne mogu sa sigurnošću znati kako će se prema njima postupati u određenim situacijama", kazali su iz kancelarije Zaštitnika.

Preporukom je, kažu, tražena dopuna član 43 i to na način što će eksplicitno predvidjeti da se članom porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava iz člana 42 tog zakona, smatra i vanbračni drug u cilju otklanjanja nedoumica koje su se do sada pojavljivale prilikom tumačenja tog člana.

"Zaštitnik sada izražava zadovoljstvo zbog poštovanja svoje preporuke i ističe da je ovom i ovakvom odredbom Zakona bila neopravdano napravljena razlika između vanbračnih partnera/ki u odnosu na bračne i da su istom u praksi kod uvrženih rodnih uloga bile najčešće nesrazmjerno pogođene žene u odnosu na muškarce. Ovakvim rješenjem je diskriminatorski postupano prema vanbračnim partnerima/kama u odnosu na bračne partnere/ke na osnovu bračnog statusa. Zaštitnik je diskriminaciju vidio kako u postupanju i isključivo jezičkom tumačenju norme od strane Fonda za PIO Crne Gore, tako i u resornom ministarstvu u čijoj je nadležnosti bilo donošenje izmjena i dopuna i kreatoru javnih politika", navodi se u saopštenju.

Objašnjavaju da se ne može se očekivati da u 21. vijeku vanbračni/e partneri/ke snose prekomjeran teret i trpe posljedice neregulisanja postupka dokazivanja zajednice, već je na državi bilo da takav postupak uredi.

"Sa novim rješenjem instituta porodične penzije, Crna Gora je ovaj institut uskladila sa evropskim standardima i usaglasila sa društvenom realnošću u državi."

Zaštitnik je u preporuci istakao i da u Crnoj Gori, niti u jednoj zemlji u okruženju ne postoji evidencija vanbračnih zajednica.

„Postojanje evidencije vanbračnih zajednica uslovilo bi da institut vanbračne zajednice ne postoji kao takav, već bi u tom slučaju to bila bračna zajednica odn.to bi bila evidencija bračnih zajednica. U skladu sa važećim Porodičnim zakonom vanbračna zajednica proizvodi dejstvo ako ispunjava uslov u pogledu trajanja zajednice i ako u vrijeme njenog zasnivanja nijesu postojale smetnje za sklapanje punovažnog braka - što će reći da je jedina razlika između bračne i vanbračne zajednice evidencija zajednica i dužina trajanja same zajednice“, pojasnio je Ombudsman.

Bonus video: