"problemi u visokom obrazovanju posljedica pasivnog odnosa Ministarstva prosvjete"

Studentski parlament: Predlog za odobravanje uslovnog upisa specijalističkih studija za sada bez podrške

Kako tvrde, umjesto konstuktivne saradnje i istinske volje da se Ministarstvo prosvete uhvati u koštac sa brojnim problemima koje su oni, kako kažu, notirali i prezentovali, "svjedočili smo da su najodgovorniji u ministarstvu „trošili“ mandat za ostvarivanje političkih poena i prikupljanje glasova"

4714 pregleda 5 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore želi da upozna studente najveće ustanove visokog obrazovanja o trenutnoj situaciji u pogledu odobravanja predloga za uslovni upis specijalističkih studija koji je iniciran nakon velikog broja upita onih čije interese zastupaju, saopštili su oni.

Oni su kazali da navedeni predlog, a u kojem su, kako kažu, uz brojne argumente za njegovo usvajanje naveli i praksu nekih ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori koje dozvoljavaju uslovni upis specijalističkih studija, za sada, nije naišao na odobravanje nadležnih organa, odnosno Univerziteta Crne Gore.

UCG je u odnosu na ovo saopštio: "Zakonom o visokom obrazovanju propisano je da se upis na specijalističke akademske i primijenjene studije vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim akademskim ili primjenjenim studijama, obima najmanje 180 ECTS, u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove. S prednjim u vezi, informišem Vas da ne postoji zakonska mogućnost za uslovni upis specijalisitčkih studija, niti će Univerzitet Crne Gore kršiti zakon i omogućavati upis studenata na specijalističke studije, bez diplome ili uvjerenja o završenim osnovnim studijama, obima, najmanje 180 kredita“.

U nastavku odgovora, koji je Studentskom parlamentu UCG dostavljen od strane rektora Danila Nikolića, navodi se i da se „Univerzitet Crne Gore povodom predmetnog zahtjeva Studentskog parlamenta obratio Ministarstvu prosvjete sa molbom da se Zakon dosljedno primjenjuje kako studenti Univerziteta Crne Gore ne bi bili dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na studente drugih univerziteta u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Oni tvrde da je pasivnost u rješavanju ovog ali i drugih studentskih problema posljedica neažurnog odnosa Ministarstva prosvjete.

"Uvažavajući zakonske norme i ograničenja koja postoje da bi naš predlog bio usvojen, u obavezi smo da studente, ali i javnost upoznamo sa stavom da je trenutna nemogućnost rješavanja, ne samo ovog, već i brojnih drugih problema u visokom obrazovanju, posljedica pasivnog odnosa Ministarstva prosvjete. Naime, od januara prošle godine i dopisa u kojem smo resorno ministarstvo upoznali sa brojnim problemima i dali brojne sugestije kako bi se unaprijedilo stanje, od onih koji su odgovorni za oblast visokog obrazovanja, čuli smo gotovo ništa, a na djelu vidjeli još manje. Nijesmo ni čuli ništa ni u posljednja tri mjeseca, tokom kojih smo uputili četiri dopisa i dvije urgencije", kaže se u saopštenju Studentskog parlamenta UCG.

Kako tvrde, umjesto konstuktivne saradnje i istinske volje da se Ministarstvo prosvete uhvati u koštac sa brojnim problemima koje su oni, kako kažu, notirali i prezentovali, "svjedočili smo da su najodgovorniji u ministarstvu „trošili“ mandat za ostvarivanje političkih poena i prikupljanje glasova"

"Tako smo samo nekoliko dana prije početka nove studijske godine došli u situaciju da nije rješeno još jedno važno pitanje, a tiče se prava na smještaj u domovima za više od 1.000 studenata koji upisuju master studije. Na dopis u kojem zahtjevamo da se riješi ovo važno pitanje, odgovor nijesmo dobili više od tri mjeseca", navodi se u saopštenju.

Oni podsjećaju da to nijesu jedina dva problema na koja ukazuju već duže vrijeme.

"Izostanak rangiranja univerziteta, suočavanja sa problemom hiperprodukcije diploma koje dolaze sa sumnjivih ustanova visokog obrazovanja iz regiona, neprimjetan rad Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanju na planu kontrole kvaliteta nastave, odlaganje prijeko potrebne reforme Programa stručnog obrazovanja od kojeg očekujemo značajno bolje rezultate, samo su neki od problema na koje smo ukazali, sa ciljem da se stanje u oblasti visokog obrazovanja napokon, unaprijedi, a naši studenti dobiju bolje uslove studiranja", navode u saopštenju.

Oni su poručili da je krajnje vrijeme da se resorno ministarstvo, iako u tehničkom mandatu, pozabavi ovim pitanjima i započne njihovo rješavanje, jer rokovi za upis na specijalističke studije i predaju dokumenata na konkursu za mjesta u studentskim domovima traju još samo nekoliko dana.

"Studenti s pravom očekuju odgovore, a mi kao organizacija zadužena za zastupanje njihovih interesa istrajaćemo da se stanje pomjeri sa mrtve tačke. Poštovanje zakonskih propisa mora da bude prioritet, što očigledno nije slučaj, jer resorno ministarstvo ostaje nijemo kada se uslovni upis specijalističkih studija dozvoljava na drugim ustanovama visokog obrazovanja. Da li je potrebno pominjati to da navedeni univerziteti od studenata koji uslovno upisuju drugi nivo studija, ubiraju značajne prihode? Istovremeno, studenti kojih je najviše, a studiraju na UCG-u dovedeni su u neravnopravan položaj, suočeni sa produžetkom studija za čitavu akademsku godinu, što je neizdrživ finansijski teret za njih i njihove porodice u vremenu u kojem živimo", poručili su oni.

Oni su poručili da zbog svega navedenog, zahtjevaju hitnu reakciju nadležnih, prije svih resornog ministarstva, uz najavu da će početkom naredne sedmice na konferenciji za novinare obavijestiti javnost o daljim koracima koje planiramo da preduzmemo u zaštiti interesa studenata Univerziteta Crne Gore.

Preporučujemo za Vas