KCCG izabrao ponudu skuplju skoro milion eura

Iz KCCG, tvrde da je ponuda “Farmegre” bila neispravna, kao i da su nadležnima podnijeli neblagovremenu žalbu

52673 pregleda 503 reakcija 25 komentar(a)
KCCG: Ne postoji zakonska mogućnost za ponavljanje postupk, Foto: Savo Prelević
KCCG: Ne postoji zakonska mogućnost za ponavljanje postupk, Foto: Savo Prelević

Kompanija “Farmegra” tvrdi da je Klinički centar Crne Gore (KCCG) prilikom nabavke medicinskog potrošnog materijala povrijedio zakon i sklopio posao sa drugom kompanijom čija je ponuda za oko milion eura skuplja u odnosu na njihovu.

Iz KCCG, međutim, odbacuju ove navode i tvrde da je ponuda “Farmegre” bila neispravna, kao i da su nadležnima podnijeli neblagovremenu žalbu.

Tender za nabavku reagenasa i opreme za laboratorijsku dijagnostiku raspisan je u maju ove godine, a početkom avgusta utvrđeno je da je ponuda kompanije “Osmi red-D” ispravna i najpovoljnija, dok je ponuda “Farmegre” odbijena kao neispravna. Riječ je o partiji 1, čija je procijenjena vrijednost bila 1.320.000 eura.

“Farmegra” se na tu odluku žalila, uz tvrdnje da je ponuda “Osmog reda-D” neispravna, jer nisu unijeli cijene za pojedine stavke, ali i znatno finansijski nepovoljnija.

Ipak, žalba “Farmegre” je odbijena, jer je nisu dostavili KCCG u roku od 10 dana, već su to učinili sa jednim danom zakašnjenja.

U ugovoru o javnoj nabavci i okvirnom sporazumu sa kompanijom "Osmi red-D", objavljenim na portalu Uprave za javne nabavke, piše da je godišnja vrijednost nabavke 1.084.548,90 sa uračunatim PDV-om, a za četvrogodišnji period 4.338.195,60 eura

U dopisu "Farmegre" KCCG, a u koji su "Vijesti" imale uvid, piše da njihova ponuda, iako odbijena, zapravo nema nedostatke.

Istakli su da je njihova ponuda bila 850.147,81 eura za jednu godinu.

Kako se sa naručiocem potpisuje okvirni sporazum u trajanju od četiri godine, ukupna vrijednost njihove ponude bila je 3.400.591,24 eura za taj period.

Iz “Farmegre” tvrde da je njihova ponuda povoljnija za čak milion eura u odnosu na ponudu “Osmog reda-D”, koja je u prvoj polovini septembra potpisala ugovor i okvirni sporazum sa KCCG.

“Odabirom neispravne i nepovoljnije ponude ‘Osmog reda’, KCCG je načinio bitne povrede Zakona o javnim nabavkama, kao i materijalnog prava”, tvrde u kompaniji.

U ugovoru o javnoj nabavci i okvirnom sporazumu sa kompanijom “Osmi red-D”, objavljenim na portalu Uprave za javne nabavke, piše da je godišnja vrijednost nabavke 1.084.548,90 sa uračunatim PDV-om, a za četvrogodišnji period 4.338.195,60 eura.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki odbila je žalbu “Farmegre” početkom septembra, utvrdivši da je njihova žalba izjavljena nakon isteka roka predviđenog Zakonom o javnim nabavkama, kao i roka iz uputstva o pravnom sredstvu, odnosno neblagovremena.

Odgovarajuća na pitanja o ovom slučaju, iz KCCG su kazali da je u odgovarajućem postupku javne nabavke utvrđeno da je ponuda “Osmog reda-D” ispravna i da su nedostaci ponude detaljno obrazloženi.

„Ponuda ponuđača ‘Farmegra’ iz Podgorice je bila jeftinija 234.402,90 eura. S obzirom na to da je žalba ‘Farmegre’ na odluku Kliničkog centra izjavljena neblagovremeno, o istoj nije mogao odlučivati naručilac već samo Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja je predmetnu žalbu odbacila kao neblagovremenu“, piše u odgovoru.

Iz KCCG su istakli da je “Farmegra” imala zakonsku mogućnost da ospori njihovu odluku:

„.. Koju bi, uvjereni smo, iskoristila da je smatrala da ima osnova, ali se prema tome ponijela nemarno i podnijela neblagovremenu žalbu“.

U KCCG tvrde i da iz ovog razloga nije ni postojala zakonska mogućnost za ponavljanje postupka.

Bonus video: