SUDSKI SAVJET PREMJEŠTA KOLEGE BEZ JAVNOG OGLASA

Sudije se jagme za Upravni sud

Izbor sudija Osnovnog suda u Upravni sud nije napredovanje, jer su to sudovi istog stepena, smatra Normativna komisija SS
414 pregleda 0 komentar(a)
suđenje, sud, Foto: Boris Pejović
suđenje, sud, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Za tri mjesta u Upravnom sudu, gdje su sudijske plate oko 2.000 eura, na konkurs Sudskog savjeta javilo se 16 kandidata, dok je za mjesto u Privrednom sudu zainteresovan jedan sudija. Tamo su plate niže oko 500 eura.

Iako je Zakonom o sudovima i Sudskom savjetu propisano da se sudije Upravnog i Privrednog suda biraju na javnom oglasu, Sudski savjet je 29. decembra prošle godine raspisao interni oglas, koji isključuje sve zainteresovane izuzev sudija.

Jer, na javni konkurs bi mogli da se prijave i notari, advokati i drugi pravnici koji ispunjavaju uslove za sudije ta dva specijalizovana suda. Međutim, na internom konkursu se samo premještaju zainteresovane sudije iz jednog suda u drugi.

U Sudskom savjetu tvrde da za njihovu odluku postoji zakonsko uporište, jer sudije mogu da napreduju u viši sud, odnosno državni tužilac može biti izabran u sud.

U odgovoru Normativne komisije Savjeta navodi se da sudovi mogu biti prvostepeni, drugostepeni i sud trećeg stepena.”Prvostepeni su Osnovni sud, Privredni i Upravni sud,” tvrdi komisija SS, u kojoj su sudije Vrhovnog suda Stanka Vučinić, Radule Kojović i Branimir Femić.

“Kada se dovedu u vezu odredbe Zakona o sudovima i odredba člana 72 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, konkurisanje, odnosno izbor sudije osnovnog suda u Upravni sud nije napredovanje, jer su to sudovi istog stepena”, tumači komisija.

Oni navode da je u ovom slučaju interni oglas opravdan jer se radi o “prelasku iz jednog u drugi sud istog stepena”.

Prema drugim tumačenjima, koja su ranije rađena za potrebe izmjena zakona o sudovima, Upravni i Privredni sud su specijalizovani sudovi i nikako nijesu istog ranga kao osnovni.

Sudski savjet je ranije raspisivao javni oglas za sudije ova dva suda, ali je on poništen. Na javnom konkursu, sudije treba da napišu i presudu. Za neke zainteresovane kandidate, koji su tada htjeli u Upravni sud, to je međutim bilo ponižavajuće.

Kandidati za sudiju Upravnog suda, odnosno Privrednog suda obavezni su, kako propisuje zakon, i da završe inicijalnu obuku koja se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela i traje najmanje tri mjeseca za Upravni sud, odnosno šest za Privredni sud.

Plate u osnovnim sudovima su od 1000 do 1.500 eura, a predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ranije je tražila da se povećaju zarade za sudije prvostepene instance.

Konkurs za Privredni i Upravni završen je u petak, a Sudski savjet će tek odlučiti o prijavama kandidata.

I ekspert Luka Perili tvrdi da sudijama ne treba obuka

“Savjet je pored stava Normativne komisije uzeo u obzir i ocjenu eksperta Luke Perilija na predložene izmjene Zakona o sudskom savjetu i sudijama, u kom je ekspert pozdravio predložene izmjene, koje podrazumijevaju da kandidati za sudije u ovim sudovima ne moraju da prolaze inicijalnu obuku, jer smatra da imaju dovoljno sudijskog iskustva.

Takođe, Savjet je cijenio i činjenicu povećanog broja predmeta u ovim sudovima, posebno u Upravnom sudu. Veliki priliv predmeta u ovom sudu protekle godine, samo zbog tužbi korisnica naknada po osnovu rođenja troje i više djece, očigledno se odrazio na funkcionisanje Upravnog suda, pa je zbog povećanja stepena efikasnosti, a u cilju blagovremenog postupanja po predmetima i smanjenja broja zaostalih predmeta u 2017. uveden  i prekovremeni rad sudija i savjetnika.

Takođe, od Sudskog savjeta je u više navrata traženo povećanje broja sudija u Upravnom sudu, u cilju stvaranja uslova u kojima se predmeti rješavaju u razumnom roku i želji da se zaostali predmeti svedu na minimum,” objašnjava Sudski savjet svoje tumačenje zakona.