reagovanje

Agencija: Pokušava se nanijeti šteta gradonačelniku i saradnicima

Uprava Glavnog grada će, kako ističu, nastaviti da radi u najboljem interesu njegovih stanovnika

12792 pregleda 15 komentar(a)
Foto: TV Vijesti
Foto: TV Vijesti

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice reagovala je na prilog emitovan na TV Vijesti 26. septembra, a koji se odnosi na rekonstrukciju ulica 18. jula, Veliše Mugoše i Vuka Karadžića, kazavši da je apsolutna neistina, "tendenciozno i krajnje zlonamjerno saopštena u pomenutom prilogu, da je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice na javnom pozivu izabrala izvođača radova (kompaniju Tošković doo) mimo zakonskih pravila i procedura".

"U sklopu predaje ponuda za realizaciju navedenih projekata, ova kompanija je dostavila svu neophodnu dokumentaciju, uključujući i uvjerenje, ovjereno u Ministarstvu pravde Crne Gore, da se njen zvanični predstavnik Ivica Tošković ne nalazi u kaznenoj evidenciji osuđivanih lica. Štaviše, i pored toga što je više kompanija predalo ponude na sva tri tendera, nije bilo žalbi na odluke Agencije. Pa ipak, kako bi se stvorio utisak o navodnoj nezakonitosti u postupanju organa Glavnog grada, NVO MANS a potom i autorka priloga (koja, iako je na to obavezuju profesionalni standardi, nije prethodno tražila izjašnjenje Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice) svjesni da je tenderska procedura sprovedena u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, potenciraju trenutak potpisivanja ugovora o realizaciji ovih poslova, što je, u pomenutom kontekstu, potpuno irelevantno. S istom namjerom, izostavljajući važne činjenice koje su NVO MANS bile dostupne, budući da ju je o navedenom Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice prethodno detaljno informisala, autorka priloga bavi se razlozima probijanja ugovorenih rokova za realizaciju navedenih projekata. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata prepoznaje pojam nepredviđenih radova koji značajno mogu uticati na dužinu realizacije ugovorenog posla. S druge strane, Zakon o javnim nabavkama probijanje ugovorenih rokova iz ranije zaključenih ugovora ne prepoznaje kao eliminacioni faktor prilikom angažovanja potencijalnih ponuđača iz postupka javnih nabavki. S tim u vezi, svakome ko, za razliku od NVO MANS i TV Vijesti, nema lošu namjeru prema Glavnom gradu, potpuno je jasno da su, u navjećoj mjeri, na sporiju realizaciju ova tri projekta uticale okolnosti koje nijesu bile poznate u trenutku određivanja rokova", stoji u reagovanju Agencije.

Poznato je, kako su dodali, da su radovi na rekonstrukciji Ulice 18. jula na samom početku kasnili zbog epidemiloške situacije u Crnoj Gori. "Po otpočinjanju radova, kako to često biva sa sličnim projektima na teritoriji Glavnog grada, pronađene su podzemne instalacije koje nijesu bile evidentirane u katastrima nadležnih preduzeća, što je za posljedicu imalo ručni iskop i otkrivanje instalacija, a samim tim i izmjenu tehničkih rješenja. Dodatno kašnjenje prouzrokovano je zahtjevima jednog broja stanara Ulice 18. jula da se priključe na novoizgrađenu kanalizaciju, čemu je udovoljeno kako ulica ne bi naknadno bila prekopavana."

Kada su u pitanju radovi na rekonstrukciji ulice Veliše Mugoše, koji se izvode u podnožju brda Gorica, iz Agencije navode da je radove usporavalo to što su se iskopi vršili u stijenskoj masi, prisustvo velikog broja stambenih objekata, zatim bašte i ograde koje je prema važećem DUP-u bilo neophodno ukloniti radi izgradnje vodovoda i trotoara, "što je naišlo na otpor jednog broja stanara, a što je u krajnjem rezultiralo izmjenom projekta". "Kasnije je projekat još jednom izmijenjen zbog nemogućnosti sprovođenja postupka eksproprijacije u dijelu trase đe se nalaze Ambasada i Konzulat Ruske Federacije", dodaje se u reagovanju.

U vezi sa rekonstrukcijom ulice Vuka Karadžića, osim navedenih razloga, navode iz Agencije, na sporiju realizaciju projekta uticalo je i privremeno zatvaranje kamenoloma u Italiji iz kog je, projektom, predviđena nabavka dekorativnog kamena za popločanje trotoarskih površina.

"Iz navedenog jasno proizilazi da NVO MANS i medijski koncern Vijesti nastavljaju s pokušajima dezinformisanja javnosti kako bi nanijeli štetu gradonačelniku Glavnog grada i njegovim najbližim saradnicima. U bespoštednoj jurnjavi za senzacionalističkim naslovom koji bi trebalo da diskredituje gradsku upravu, ove dvije organizacije u kontinuitetu brutalno gaze etičke i profesionalne principe na kojima počiva djelovanje nevladinog sektora i nezavisnih medija. Cilj je apsolutno jasan – stvoriti utisak u javnosti da čelni ljudi Glavnog grada rade suprotno zakonu i opštem interesu i, na taj način, uticati na promjenu, za NVO MANS i Vijesti veoma neprijatne političke situacije u Podgorici", ocijenili su u Agenciji.

Uprava Glavnog grada će, kako ističu, nastaviti da radi u najboljem interesu njegovih stanovnika. "Za razliku od pojedinih aktera na društveno-političkoj sceni Crne Gore, koji svojim izjavama prethodnih dana potvrđuju ono što čitava država već godinama zna, medijskom koncernu Vijesti kao ni do sada nećemo plaćati reket. Tokom narednih dana, detaljno ćemo informisati predstavnike međunarodne zajednice u Crnoj Gori o djelovanju NVO MANS koje je u potpunoj suprotnosti s ulogom nevladinog sektora u svim demokratskim društvima ovog svijeta", zaključuje se u reagovanju.