SAVJET ZA LJUDSKA PRAVA UN O STANJU U CRNOJ GORI

Da je veća pomoć porodicama u ekstremnom siromaštvu

Najviše preporuka iz dječje zaštite i sprečavanja nasilja u porodici, navodi se da dio zvaničnika robuje tradicionalnim normama
81 pregleda 1 komentar(a)
Dejca
Dejca
Ažurirano: 18.01.2018. 15:07h

Crna Gora mora nastaviti da razvija socijalne servise, posebno za samohrane majke i porodice koje žive u ekstremnom siromaštvu.

To se navodi u izvještaju Ujedinjenih nacija (UN), koji će u 22. januara razmatrati Radna grupa Univerzalnog periodičnog izvještaja (Universal Periodic Review - UPR) Savjeta za ljudska prava.

Crna Gora je jedna od 14 članica, čije će stanje Radna grupa UPR razmatrati tokom predstojećeg zasjedanja, koje se održava od 15. do 26. januara.

U izvještaju se navodi da crnogorskim institucionalnim kapacitetima i mehanizmima nedostaje ili je slaba primjena mnogih zakona i politika.

“Povrh svega progres usporavaju tradicionalne socijalne norme i vrijednosti, koje dijele mnogi nosioci dužnosti, zbog čega ne mogu potpuno primijeniti ideje nediskriminacije i, sa druge strane, sprečavaju nosioce prava, u ovom slučaju osobe sa invaliditetima, da budu svjesne svojih prava”, piše u izvještaju UN-a.

UN je u izvještaju najviše preporuka dao u oblastima dječje zaštite i sprečavanja nasilja u porodici.

Kada je riječ o dječjoj zaštiti UN naglasak stavlja na servise podrške i Centre za socijalni rad, dok dalji napori treba da budu uloženi kako se djeca ne bi odvajala od porodica.

“Treba podržati porodice sa rizikom oduzimanja ili napuštanja djeteta kroz integrisane sisteme zdravstvenog osiguranja, edukacije, dječje zaštite i sisteme socijalne zaštite”, piše u dokumentu UN.

U izvještaju se navodi da Crna Gora treba poboljšati prikupljanje podataka o djeci sa invaliditetom i njihovim porodicama, kako bi adekvatne servise mogli razviti u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija.

Takođe, UN preporučuje Crnoj Gori da unaprijedi multi-sektorski pristup na poboljšanju podrške servisima za prevenciju i zaštitu od nasilja, dovođenja u nepovoljan položaj i eksploataciju.

“Treba ojačati mjere neposredne zaštite žrtve nakon prijavljivanja nasilja i tokom sudskog postupka”, piše u zvještaju.

UN se u izvještaju bavi i pravosuđem, dovodeći u pitanje efikasnost disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca.

“U 2015. godini, pokrenuti su disciplinski postupci protiv trojice sudija, rezultujući manjim sankcijama, dok je odbijeno pokretanje četiri disciplinska postupka protiv tužioca. Ovo dovodi u pitanje efektivnost mehanizma za identifikaciju uslova za pokretanje disciplinskih aktivnosti i utvrđivanje odgovarajućih nastavka u takvim slučajevima. Svijest građana da koriste postojeće mehanizme žalbi mora biti povećana”, piše u izvještaju.

Radna grupa će pored izvještaja, razmatrati i nacionalni izvještaj Crne Gore, informacije koje se nalaze u izvještajima nezavisnih eksperata i grupa za ljudska prava i drugih tijela Ujedinjenih nacija.

Uzeće u obzir i informacije koje pružaju ostali relevantni subjekti, regionalne organizacije i grupe civilnog društva.

Portali i elektronski mediji da poštuju privatnost djece

Agencija za elektronske medije (AEM) apelovala je na elektronske medije i portale da poštuju pravo na privatnost porodice koja je preživjela porodičnu tragediju gubitka člana, i poručila da će sanikcionisati sve koji prekrše standarde.

Kako je saopšteno iz Savjeta AEM-a, elektronski mediji i portali prilikom izvještavanja o nesrećama ili porodičnim tragedijama, moraju poštovati pravo na privatnost porodice žrtava i drugih osoba koje su pogođene tim događajima.

Oni su podsjetili da je zabranjeno objavljivanje informacije kojom se otkriva identitet maloljetnika i iznošenje pojedinosti iz života djeteta. Oni su reagovali nakon medijskih izvještaja o smrti dvogodišnje djevojčice.