ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Pritvorenici Istražnog zatvora u Spužu se žale da ne mogu do psihijatra

Kancelarija zaštitnika utvrdila da uslovi u kojima se nalazi dio pritvorenika “zbirno rezultiraju ponižavajućim postupanjem”

11254 pregleda 3 komentar(a)
Jedna od zgrada iz kompleksa UIKS-a, Foto: Boris Pejović
Jedna od zgrada iz kompleksa UIKS-a, Foto: Boris Pejović

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Zdenka Perović ocijenila je da uslovi u kojima se nalazi dio pritvorenika Istražnog zatvora u Spužu “zbirno rezultiraju ponižavajućim postupanjem”.

Ona se tom prilikom pozvala na dvije odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

"Sa tim u vezi, ESLJP je u predmetu Bigović protiv Crne Gore utvrdio povredu člana 3 Konvencije u odnosu na podnosioca predstavke, između ostaloga, zbog prenatrpanosti zatvorskih ćelija. I u predmetu Bulatović je takođe utvrđena povreda člana 3 jer je podnosilac predstavke, između ostaloga, boravio u pritvoru u sobi koja je bila prenatrpana,” navodi se u mišljenju.

Podnosilac pritužbe se žalio na uslove u Istražnom zatvoru, navodeći da su uslovi u njemu nehumani.

Dio njih se žali da im je kupanje omogućeno samo jednom nedjeljno, da pojedini spavaju na podu samo na dušeku, da nemaju posteljine...

Lica se generalno žale da dugo čekaju na pregled psihijatra, dok pojedini navode i da čekaju na preglede kod hirurga, ORL i dermatologa.

“Zaštitnik ukazuje da država ima obavezu da obezbijedi medicinsku njegu za one koji su u pritvoru, najmanje jednaku onoj koja je dostupna široj populaciji, i ne smiju uskratiti pritvorenicima, jednak pristup preventivi, lijčenju ili palijativnoj zdravstvenoj zaštiti. Ovdje se konkretno misli na nedovoljno prisustvo psihijatra”, navodi se u dokumentu.

Lica se generalno žale da u šetnji na svježem vazduhu provode svega jedan čas dnevno.

Zaštitnik primjećuje i da su kapaciteti Istražnog zatvora preopterećeni, kao i da UIKS ulaže velike napore u cilju održavanja bezbjednosti svih pritvorenih lica.

“Posebno imajući na umu članove međusobno suprotstavljenih kriminalnih organizacija tzv. klanova. U vezi sa navedenim, Zaštitnik primjećuje i da u postojećim kapacitetima u kojima svako od pritvorenih lica treba da iskorisiti svoje pravo da boravi na svježem vazduhu i pri činjenici da postoji svega šest krugova za šetnju, izazovno obezbijediti da pritvorena lica borave na svježem vazduhu najmanje dva časa dnevno,” navodi se u mišljenju.

Međutim, kako je već navedeno, ESLJP je već utvrdio da zatvori moraju da budu organizovani na takav način da se obezbijedi „poštovanje dostojanstva pritvorenika, bez obzira na finansijske ili logističke teškoće“.

Perović je dala veliki broj preporuka upravi u Spužu, među kojima su i da u sobama upodobi broj kreveta prema kvadraturi i međunarodnim minimalnim standardima, obezbijedi potrebne količine posteljine, uslove za redovno pranje i sušenje veša, za sve pritvorenike obezbijediti propisano trajanje šetnje na otvorenom od najmanje dva časa dnevno, razmotriti potrebu angažovanja dodatnog psihijatra...