Država će pomoći osobama koje ne mogu platiti smještaj u domu "Podgorica"

Vlada je 24. septembra donijela odluku o osnivanju ustanove za smještaj odraslih osoba sa invaliditetom i starih lica u Glavnom gradu

1638 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Država će u potpunosti ili djelimično plaćati smještaj osobama u Javnoj ustanovi (JU) za smještaj odraslih sa invaliditetom i starih osoba „Podgorica“ koji za to nemaju mogućnosti, kazao je generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija.

Vlada je 24. septembra donijela odluku o osnivanju ustanove za smještaj odraslih osoba sa invaliditetom i starih lica u Glavnom gradu.

Kuševija, koji obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora te ustanove, rekao je da njena djelatnost, u skladu sa Odlukom o osnivanju, saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, obuhvata usluge smještaja odraslima sa invaliditetom i starim osobama.

„Pružanje usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, stručne podrške i sprovođenje odgovarajuće obuke pružaocima usluge porodičnog smještaja”, kazao je Kuševija agenciji MINA.

Djelatnost JU, kako je naveo, obuhvata i radno-okupaciono angažovanje, koje se odnosi na obezbjeđivanje radne i okupacione terapije i kulturno-zabavnih aktivnosti.

„Kao i zdravstvenu zaštitu, koja se obezbjeđuje u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju“, dodao je Kuševija.

On je kazao da će ustanova početi sa radom nakon donošenja statuta, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

“Kao i izbora članova Upravnog odbora, upisa u Centralni registar privrednih subjekata i sprovođenjem drugih radnji i donošenja odluka koje su neophodne za početak rada ustanove”, naveo je Kuševija.

On je rekao da će tačan broj zaposlenih biti utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

“Sredstva za zarade zaposlenih za 30 izvršilaca planirana su Budžetom Crne Gore za ovu godinu”, rekao je Kuševija.

On je naveo da je smještajni kapacitet ustanove za smještaj odraslih osoba sa invaliditetom i starih lica 270 mjesta, a da su kriterijumi za smještaj propisani Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja odraslih i starih osoba.

“U skladu sa ovim pravilnikom usluga smještaja pruža se korisnicima kojima je neophodna zaštita i podrška za život u bezbjednom okruženju, kao i podrška za održanje ili unaprjeđenje kvaliteta života”, kazao je Kuševija.

Kako je naveo, usluga smještaja obezbjeđuje se odrasloj i staroj osobi sa invaliditetom, koja je žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici ili kod koje postoji opasnost da će postati žrtva.

“Kao i osobi koja je beskućnik i kojoj je, usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika, potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite”, rekao je Kuševija.

On je kazao da će se za osobe koje nijesu u mogućnosti da učestvuju u troškovima usluge smještaja u ustanovi u potpunosti ili djelimično, sredstva obezbijediti u budžetu države.

“A u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti”, naveo je Kuševija.

Kako je rekao, kriterijume i mjerila za utvrđivanje cijene usluge socijalne i dječje zaštite koju obezbjeđuje država propisuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

“A ustanova će samostalno utvrditi kriterijume i formirati cijenu kada pruža uslugu neposrednim ugovaranjem, u skladu sa navedenim zakonom”, naveo je Kuševija.

On je kazao da se imenovanje članova upravnog odbora planira do kraja sedmice, a usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u narednom periodu.

“Nakon donošenja Pravilnika biće raspisan konkurs za izbor direktora”, rekao je Kuševija.

Bonus video: