"donacija predstavlja kičmu budućeg finasijsko obavještajanog sistema"

SAD, EU i SE donirali Upravi policije opremu za sprečavanje pranja novca

Iz Uprave policije saopšteno je da je Ambasada SAD-a u Crnoj Gori obezbijedila hardversku opremu u vrijednosti od 240 hiljada eura, dok su EU i Savjet Evrope investirali 50 hiljada eura u razvoj računarskog programa za prikupljanje i analizu finansijskih obavještajnih podataka

4317 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Vlada CG
Sa sastanka, Foto: Vlada CG

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Evropska unija (EU) i Savjet Evrope donirali su Sektoru za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Uprave policije opremu vrijednu 290 hiljada eura.

Iz Uprave policije saopšteno je da je Ambasada SAD-a u Crnoj Gori obezbijedila hardversku opremu u vrijednosti od 240 hiljada eura, dok su EU i Savjet Evrope investirali 50 hiljada eura u razvoj računarskog programa za prikupljanje i analizu finansijskih obavještajnih podataka.

Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke kazala je da američka Vlada ponosno podržava Crnu Goru u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz jačanje kapaciteta Sektora za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Uprave policije.

„Protekle godine pomagali smo Sektoru da razvije mrežu za razmjenu zaštićenih podataka, što je posebno važno jer dio Sektora služi kao finansijsko-obavještajna jedinica, od koje se zahtijeva da ispuni međunarodne standarde za zaštitu osjetljivih bankovnih i finansijskih podataka kojima raspolaže“, navela je ona.

Iz policije su kazali da je sistematsko prikupljanje podataka ključni preduslov za bolje procesuiranje krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorizma.

„Novi računarski program za upravljanje slučajevima, koji su donirali EU i Savjet Evrope, će biti operativan u januaru sljedeće godine i omogućiće elektronsko prikupljanje, procesuiranje i razmjenu finansijskih obavještajnih podataka“, navodi se u saopštenju.

Šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa rekla je da je u godišnjem izvještaju Evropske komisije konstatovano da je Crna Gora napravila određeni napredak u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala.

Ona je kazala da je u izvještaju navedeno da su početni rezultati postignuti u slučajevima pranja novca, kao i da se kontunuirano jačaju kapaciteti nadležnih organa u toj oblasti.

„Međutim, sistemski nedostaci nastavljaju da koče cio lanac krivične pravde u slučajevima pranja novca. Računarski program za upravljanje slučajevima, koji doniramo kroz naš zajednički program sa Savjetom Evrope, će unaprijediti interne operacije i unaprijediti međuinstitucionalnu saradnju“, navela je Popa.

Kako je rekla, uparen sa donacijom njihovih američkih kolega, to je dobar korak ka uspostavljanju funkcionalnog institucionalnog okvira za sprečavanje i otkrivanje slučajeva pranja novca i finansiranja terorizma.

Popa je dodala da se unaprijed raduje saradnji sa crnogorskim institucijama na ubrzavanju reformi u oblasti pravde, slobode i sigurnosti, jer građani očekuju da vide konkretne rezultate i koristi od nove administracije.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Evgenia Giakoumopoulou, navela je da unaprijeđena hardverska oprema, koja će omogućiti da računarski program u januaru sljedeće postane operativan, doprinosi ispunjenju jednog od najvažnijih prioriteta prepoznatih od strane finansijsko-obavještajne jedinice.

kako je kazala, taj program doprinosi sprovođenju MONEYVAL-ove preporuke, koja zahtijeva uspostavljanje odgovarajućeg informacionog alata u cilju jačanja analitičkih proizvoda FOJ-a.

„Efektivnije i efikasnije upravljanje prikupljenim obavještajnim podacima će doprinijeti povećanju analitičkih izvještaja o sumnjivim transakcijama, time unaprjeđujući kvalitet istraga i krivičnih procesa vezanih za pranje novca i finansiranje terorizma“, rekla je Giakoumopoulou.

Iz policije su kazali da će bolja koordinacija i automatska razmjena podataka voditi većem broju krivičnih istraga i sudskih procesa za krivična djela pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori.

„Prijem, procesuiranje i prosljeđivanje informacija će biti sprovođeni u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i u skladu sa standardima o zaštiti ličnih podataka“, navodi se u saopštenju.

Pomoćnik direktora za Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Dejan Đurović, istakao je da donacija predstavlja kičmu budućeg finasijsko obavještajanog sistema Sektora za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

„I služiće kao osnov za efikasnu borbu protiv organizivanog kriminala i korupcije u ostvarenju zadaržtog cilja da niko ne može zadržati imovinsku korist stečenu kriminalnom djelatonošću”, kazao je Đurović.

Kako je saopšteno, ove godine, kroz Međunarodni kriminalističko-istražni program pomoći u obuci policije (ICITAP), Ambasada SAD-a je finansijsko-obavještajnoj jedinici donirala multifunkcionalni skener, licence za zaštićenu elektronsku poštu, program za zaštitu od virusa.

„I konačno hardversku opremu potrebnu da se uspostavi unutrašnji zatvoreni mrežni sistem unutar finansijsko-obavještajne jedinice“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će mreža biti korišćena za prijem osjetljivih bankovnih podataka, kao što su izvještaji o gotovinskim i sumnjivim transakcijama.

„Novi računarski program za upravljanje slučajevima se razvija u okviru zajedničkog programa EU i Savjeta Evrope “Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori koji finansiraju EU i Savjet Evrope“, zaključuje se u saopštenju.