MUP dao otkaz službenici zbog trudnoće

Kancelarija ombudsmana dala preporuku da se podnositeljki pritužbe omogući ostvarivanje prava na korišćenje porodiljskog i roditeljskog odsustva

28719 pregleda 303 reakcija 7 komentar(a)
Porodila se u vrijeme trajanja ugovora, Foto: Shutterstock
Porodila se u vrijeme trajanja ugovora, Foto: Shutterstock

Ministarstvo unutrašnjih poslova diskriminisalo je svoju službenicu po osnovu pola, odnosno trudnoće, zaključila je zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Nerma Dobardžić.

Zamjenica zaštitnika je dala preporuku MUP-u da se podnositeljki pritužbe omogući ostvarivanje prava na korišćenje porodiljskog i roditeljskog odsustva, sve dok dijete ne navrši godinu dana života.

Druga preporuka je da MUP ubuduće, u ovakvim i sličnim situacijama, ne zaključuje ugovore o privremenim i povremenim poslovima za poslove iz redovne nadležnosti koji su sistematizovani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Podnositeljka pritužbe obratila se kancelariji ombudsmana sa pritužbom da je bila zaposlena na određeno vrijeme u barskoj jedinici MUP-a i da je posljednji ugovor o radu zaključila do 1. aprila, da je započela sa korišćenjem porodiljskog odsustva 3. januara i uredno svakomjesečno dostavljala doznake.

Ona je kazala da je u martu pozvala šefica i ukazala da nema pravo na porodiljsko odsustvo i da više nije službenica MUP-a, i pored zakonske odredbe da se zaposlenom kome ugovor o radu na određeno vrijeme ističe u toku trudnoće produžava se do isteka korišćenja prava na to odsustvo.

Iz MUP-a su kazali da ona nije bila angažovana na određeno vrijeme, kako je to navedeno u pritužbi, već po posebnom ugovoru o radu - privremeni i povremeni poslovi.

Zamjenica zaštitnika ukazuje i na stav Ministarstva rada i socijalnog staranja da se ugovor o privremenim i povremenim poslovima, u smislu Zakona o radu koji je važio u trenutku zaključenja ugovora smatrao posebnom vrstom ugovora o radu na određeno vrijeme shodno kojem zaposleni ima sva prava iz rada i po osnovu rada

Upravna inspektorka konstatovala je da je sa podnositeljkom pritužbe zaključen ugovor za vršenje poslova iz redovne nadležnosti MUP-a.

Zaštitnik ukazuje na činjenicu da su žene ranjiva kategorija, a tim prije tokom trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada, radi njege djeteta i veoma često su izložene različitim oblicima diskriminacije, koja se ogleda u nemogućnosti da napreduju u karijeri, premještanju na niža radna mjesta nakon povratka sa odsustva, pa sve do jednostranog prekida radnog odnosa uslovljenog ličnim svojstvima zaposlene - pol i porodični status, pa shodno pobrojanim činjenicama, ovim predmetima poklanja posebnu pažnju.

Dodaje i da su u brojnim međunarodnim dokumentima i nacionalnom zakonodavstvu ugrađena pravila prema kojima stavljanje žena u nepovoljniji položaj zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, dojenja i slično, predstavlja diskriminaciju zasnovanu na polu.

Takođe, zamjenica zaštitnika ukazuje i na stav Ministarstva rada i socijalnog staranja da se ugovor o privremenim i povremenim poslovima, u smislu Zakona o radu koji je važio u trenutku zaključenja ugovora smatrao posebnom vrstom ugovora o radu na određeno vrijeme shodno kojem zaposleni ima sva prava iz rada i po osnovu rada.

Saglasno ovom stavu Ministarstva proizlazi da je podnositeljka pritužbe imala pravo na korišćenje porodiljskog i roditeljskog odsustva sve dok dijete ne navrši godinu dana života.

“Polazeći od navedenog, Zaštitnik je mišljenja da je podnositeljki pritužbe postupanjem MUP-a povrijeđeno pravo iz rada i po osnovu rada, u vezi sa diskriminacijom po osnovu pola, odnosno porodičnog statusa (trudnoće),” navodi se u zaključku Dobardžić.

Bonus video: