"samo kohezijom stvara se otpornost na destruktivne i opasne pojave"

Pejanović: Uspostavljen kvalitetan institucionalni okvir za suzbijanje nasilnog ekstremizma

On je učestvovao u predstavljanju vodiča za praktičare i kreatore politika u Jugoistočnoj Evropi, koji je posvećen rehabilitaciji i reintegraciji osoba povezanih sa nasilnim ekstremizmom, van zatvora

4660 pregleda 2 komentar(a)
Pejanović prisustvovao onlajn seminaru, Foto: MUP Crne Gore
Pejanović prisustvovao onlajn seminaru, Foto: MUP Crne Gore

U Crnoj Gori uspostavljen je kvalitetan strateški, zakonodavni i institucionalni okvir za prevenciju, prepoznavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije, kazao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Dragan Pejanović.

On je učestvovao u predstavljanju vodiča za praktičare i kreatore politika u Jugoistočnoj Evropi, koji je posvećen rehabilitaciji i reintegraciji osoba povezanih sa nasilnim ekstremizmom, van zatvora.

Iz MUP-a je saopšteno da su na onlajn seminaru, koji je okupio predstavnike iz regiona, prezentovane dobre prakse i razmijenjena mišljenja o učešću zajednica u tim procesima.

“Bilo je riječi i o trenutnim izazovima i potrebom za jačanjem kapaciteta u oblasti deradikalizacije, rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije lica povezanih sa nasilnim ekstremizmom i terorizmom, povratnika i osuđenih terorističkih boraca”, naveli su iz MUP-a.

Pejanović je rekao da Crna Gora ima sistemski pristup problemu radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

„U prilog tome govori činjenica da je u Crnoj Gori uspostavljen kvalitetan strateški, zakonodavni i institucionalni okvir za prevenciju, prepoznavanje i suzbijanje tih fenomena“, kazao je Pejanović.

Prema njegovim riječima, samo kohezijom i uključivanjem svih faktora društva stvara se otpornost na te destruktivne i opasne pojave.

Pejanović je zahvalio OEBS-u na organizaciji seminara, kao i na cjelokupnom angažmanu u toj oblasti, koji je veoma značajan za Crnu Goru i druge zemlje Zapadnog Balkana.

„Deradikalizacija, rehabilitacija, reintegracija i resocijalizacija je ozbiljan i kompleksan posao, koji se sprovodi tokom izdržavanja zatvorske kazne, ali i nakon toga, u procesu povratka lica u porodicu i zajednicu“, naveo je Pejanović.

On je dodao da uprkos sličnostima koje zemlje u regionu imaju suočavajući se sa tim izazovom, postoje i značajne specifičnosti područja, uslovljene istorijskim, kulturnim, socio-ekonomskim, političkim i društvenim faktorima.

Učesnici seminara saglasili su se da u oblasti deradikalizacije, rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije treba jačati postojeće kapacitete, sa fokusom na ublažavanje stigme, jačanje rodno senzitivnog principa, a vodeći računa o zaštiti privatnosti i striktnom poštovanju ljudskih prava.