Carević vratio fakturu

Ni cent za obuku komunalnih policajaca u Budvi

Carević odbio da plati 2.304 eura za deset komunalnih policajaca koje je uputio Nikola Divanović

18127 pregleda 2501 reakcija 26 komentar(a)
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević vratio je fakturu vladinoj Upravi za kadrove - sektoru za obuku kadrova, odbivši da plati 2.304 eura koliko je koštala obuka dest komunalnih policajaca koje je u Višu stručnu škola Policijska akademija u Danilovgradu uputio Nikola Divanović.

Prvi čovjek Budve odbio da se “novcem građana plate troškovi koje su napravili neogovorni pojedinci, koji su uzurpirali javne funkcije”.

Nakon što je došlo do nasilne smjene vlasti u Budvi i preuzimanja svih opštinskih službi, Divanovićeva administracija otpustila je iz Komunalne policije i inspekcije deset komunalnih policijaca koji su bili na ugovoru o djelu, bliski DF i Demokratama, te zaposlili nove službenike, bliske tadašnjoj političkoj koaliciji okupljenoj oko DPS-a.

Direktorica Uprave za kadorve Svetlana Vuković uputila je dopis Careviću zatraživši od njega da uplati traženi iznos koliko je koštala obuka, kako bi komunalni policajci mogli da polažu završni ispit.

“Šesnaesta grupa polaznika pohađala je obuku u periodu od 17. avgusta do 17. septembra. Da bi službenik mogao da polaže ispit za provjeru stručne sposobnosti komunalnih policajaca pred Ministarstvom javne uprave, neophodno je da priloži potvrdu o završenom programu obuke. Kako je Uprava za kadrove nadležna za izdavanje potvrda, molimo vas da izvođaču obuke JU VSŠ Policijska akademija izvršite uplatu na žiro-račun Prve banke, kako bi realizovali naše aktivnosti i omogućili nesmetano prijavljivanje za polaganje ispita“, navela je Vuković u dopisu u koji su “Vijesti“ imale uvid.

Carević je, nakon što ju je dobio, fakturu vratio Upravi za kadrove.

“Ovim putem vršimo povraćaj akta koji ste dostavili. Dostavili ste račun izdat od JU VSŠ Policijska akademija, gdje ste za vrstu usluge ‘Kurs za ospobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka’ fakturisali iznos od 2.304 eura, za deset polaznika u trajanju od 24 dana. Dostavili ste kopije prijava za pohađanje kursa za Borisa Ivanovića, Kristinu Živković, Vladimira Ćulafića, Željka Mrvaljevića, Zorana Jelušića, Dobrila Gojkovića, Aleksandru Moračanin, Gorana Dedejića, Ivana Grbu, Luku Rabrenovića, a sve od 11. avgusta sa potpisom neovlašćenog lica, odnosno rukovodioca“, naveo je Carević u dopisu.

Carević je napomenuo da ne postoji zakonski osnov za sprovođenje faktura koje je dostavila Uprava za kadrove.

“Opština Budva nije sprovela postupak u skladu sa zakonom iz razloga pravne ništavosti. Opština vrši povraćaj originala faktura zajedno sa priloženim kopijama koje ste dostavili. Imajući u vidu da Opština Budva, odnosno njeni legitimni i legalni funkcioneri nijesu naručioci usluga obuke koja je predmet fakture, zvanično vas obavještavam da Opština Budva odbija da novcem građana plati troškove koje su uzrokovali neodgovorni pojedinci koji su uzurpirali javne funkcije i koji su donosili nezakonite odluke“, napisao je Carević.

Rad Komunalne policije i inspekcije, tokom dvoipomjesečnog upravljanja Divanovićeve administracije koja je imenovala za koordinatora Željka Mrvaljevića, biće predmet kompletne istrage, od toga kako su pojedinci zaposleni, a potom i upućeni na obuku, pa do toga kako su pojedina rješenja, poput rušenje nelegalnih objekata, završila u fiokama po političkim direktivama. Još dok je Komunalnom policijom i inspekcijom upravljao kadar Demokrata Aleksandar Mijatović, Carević je započeo kontrolu rada, koja će posebno sada biti intenzivirana zbog sumnje da su izvršena krivina djela.