Rudnik uglja Pljevlja raspisao tender: Ćehotinu vraćaju u ranije korito

Za potrebe izmještanja Ćehotine, Rudnik je morao da napravi branu u Durutovićima, kako bi skrenuo rijeku sa svog ranijeg toka, izgradi dva tunela kao i dva betonska kanala kojim trenutno teče Ćehotina

4741 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Rudnik uglja
Foto: Rudnik uglja

Rudnik uglja u Pljevljima raspisao je tender za izradu Glavnog projekta izmještanja rijeke Ćehotine približnim pravcem njenog ranijeg toka kroz površinski kop Potrlica.

Nakon vraćanja Ćehotine trasom svog ranijeg toka brana u Durutovićima će biti dio buduće male hidrocentrale.

Za potrebe izmještanja Ćehotine Rudnik je morao da napravi branu u Durutovićima, kako bi skrenuo rijeku sa svog ranijeg toka, izgradi dva tunela kao i dva betonska kanala kojim trenutno teče Ćehotina. Nakon vraćanja Ćehotine trasom svog ranijeg toka brana u Durutovićima će biti dio buduće male hidrocentrale.

Rudnik je prije desetak godina izmjestio Ćehotinu obodom površinskog kopa zbog napredovanja rudarskih radova, a kompletna investicija koštala je više miliona eura.

U tenderskoj dokumentaciji nije navedeno koliko će kompaniju koštati ponovno vraćanje rijeke u svoje korito.

Za potrebe izmještanja Ćehotine, Rudnik je morao da napravi branu u Durutovićima, kako bi skrenuo rijeku sa svog ranijeg toka, izgradi dva tunela kao i dva betonska kanala kojim trenutno teče Ćehotina.

Rudnik uglja će, prema sadašnjoj dinamici izvođenja radova, u drugoj polovini 2024. godine rijeku Ćehotinu vratiti u svoje staro korito, na dijelu koji prolazi kroz kop Potrlica.

Strategijom daljeg razvoja eksploatacije uglja u Pljevaljskom basenu sa površinskog kopa Potrlica - Kalušići predviđa se izmještanje korita rijeke Ćehotine preko etaža unutrašnjeg odlagališta.

“Nakon formiranja unutrašnjeg odlagališta na površinskom kopu Potrlica na koti 760 metara nadmorske visine predviđeno je vraćanje rijeke Ćehotine kroz eksploataciono polje Rudnika. Vodonepropusni kanal kojim bi se usmjerila rijeka Ćehotina je planiran za izvođenje kroz odlagališni prostor u ukupnoj dužini od približno 2,9 kilometara, od pozicije brane Durutovići do mosta kod slapišta izlaznog portala tunela Velika Pliješ u blizini taložnika, na izlasku iz eksploatacionog polja Rudnika“, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Prvi dio trase trajnog korita od brane Durutovići biće projektovan i izveden u samoniklom krečnjaku.

“Radi obezbjeđenja povoljnih uslova za kontrolu i održavanje izmještenog rječnog korita potrebno je predvidjeti servisne saobraćajnice duž rječnih obala i rampe za spuštanje i rad mehanizacije u rječnom koritu. Takođe, shodno potrebi održavanja objekata izmještenog vodotoka i aktivnostima na priobalnim prostorima duž rječnih obala, predvidjeti mostovske prelaze preko izmještenog korita“, navodi se u tenderskoj dokumentaciji. Vraćanjem rijeke Ćehotine trasom svog približno prirodnog toka prestaje sadašnja uloga brane Durutovići i stvaraju se uslovi da se ubuduće koristi u proizvodnju električne energije. „Jedan od osnovnih zahtjeva za definisanje idejnog rješenja je i zahtjev za buduću izgradnju i funkcionisanje predviđene mini hidroelektrane (MHE). Iz ovih razloga, novo korito rijeke Ćehotine potrebno je projektovati i dimenzionisati tako da obezbjeđuje smještaj objekata MHE“, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.