Tivat: Zgrade niču gdje im mjesto nije

Bivši glavni državni arhitekta dao saglasnost za dva objekta, protivno urbanističko-tehničkim uslovima nadležnog organa Opštine Tivat

15329 pregleda 7 komentar(a)
Kuća koju investitor namjerava da sruši, Foto: Siniša Luković
Kuća koju investitor namjerava da sruši, Foto: Siniša Luković

Mještani VII kvarta u naselju Donja Lastva u Tivtu odlučni su u namjeri da spriječe izgradnju dva velika stambena objekta na čije je idejno rješenje investitor dobio saglasnost glavnog državnog arhitekte, iako je ono urađeno protivno urbanističko-tehničkim uslovima (UTU) koje je izdao nadležni organ Opštine.

Nove dvije velike stambene zgrade problematičnog oblika i dizajna apsolutno neprimjerenog ambijentu ovog naselja treba da niknu na dvije katastarske parcele ukupne površine od oko 1.420 kvadrata. Na njima je arhitektonski studio AIM iz Podgorice projektovao dvije četvorospratne stambene zgrade sa zajedničkom garažom u suterenu, i otvorenim bazenom.

Projekat nazvan “Gemini“ predviđa gradnju dva objekta, prvog spratnosti Su+P-2+Pk ukupne bruto površine 489 kvadrata te visine 14 metara, i drugog iste spratnosti, bruto površine 498 kvadrata i visine od 13,2 metara. Ukupna bruto površina zajedničke suterenske etaže ova dva objekta je dodatnih 878 kvadrata.

Svuda oko te lokacije nalaze se male porodične kuće sa maksimalno dva sprata. Iako je namjena te dvije urbanističke parcele “stanovanje male gustine - jednoporodično stanovanje“, arhitekte iz Podgorice su nacrtali dvije velike zgrade sa ukupno osam stanova, dok u podzemnoj garaži ima mjesta za čak 20 automobila.

Planirani izgled
Planirani izgled

“Tako nešto teško da se može podvesti pod ‘jedoporodično stanovanje’ kakva je po važećem DUP-u zvanična namjena lokacije, a još manje ovakav projekat ima veze sa izdatim UTU koje je 2017. izdala Opština. Prosto je neshvatljivo da je ovakvo idejno rješenje i projekat mogao dobiti saglasnost glavnog državnog arhitekte jer on niti odgovara izdatim UTU, niti namjeni parcele, niti je uražen u skadu sa elementarnim pravilima arhitektonske struke, koja bi u prvom planu morala imati na umu dobrobit kako ljudi koji će živjeti u takvom objektu, tako i oni koji treba da žive pored njega i kojima će ovakve dvije velike zgrade potpuno zakloniti sunce i narušiti uslove života“, kazala je „Vijestima“ arhitekta Marija Nikolić koja živi u komšiluku sprnog placa.

Nikolić je penzionisana dugogodišnja službenica Sekretarijata za urbanizam i veoma je dobro upućena u problematiku prostornog planiranja i izdavanja odobrenja za gradnju objekata kako po starom Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je tu nadležnost za ovakve objekte davao opštinama, odnosno po novom koji je ukinuo klasične građevinske dozvole i potpuno centralizovao upravljanje i planiranje prostorom svih crnogorskih opština u Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno Direktorat glavnog državnog arhitekte.

Nikolić posebno naglašava da po važećoj planskoj dokumentaciji i UTU, investitor ne može srušiti staru prizemnu kuću površine 84 kvadrata koja postoji na jednoj od ove dvije urbanističke parcele jer DUP predviđa “zadržavanje, dogradnju i nadgradnju“ tog objekta do novih maskimalno predviđenih gabarita za tu parcelu.

UTU predviđa i obavezu da “arhitektonski volumeni novih objekata moraju biti pažljivo projektovani sa ciljem dobijanja homogene slike naselja“, kao i da pošto se oni implementiraju u djelimično već izgrađeni prostor, “novi objekti oblikovno i materijalizacijom treba da podrže ambijent prije svega u naslijeđenom tradicionalnom maniru“.

Rješenje koje su isprojektovale arhitekte Ivan Milošević i Andrej Mitrović, a na njega saglasnost 23. januara prošle godine dao sada već bivši glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović, teško da se može podvesti pod takav opis, što pokazuje i animacija novog objekta koji bukvalno štrči u okruženju malih porodičnih kuća u VII kvartu.

“Na osnovu uvida u predmetnu tekstualnu i grafičku dokumetaciju, glavni državni arhitekta konstatuje da su arhitektonske karakteristike predloženog idejnog rješenja u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekata u okviru DUP-a Donja Lastva“, piše u rješenju Vuksanovića.

Aktuelni generalni direktor Direktorata glavnog državnog arhitekte Dragan Vuković, ali ni rukovodstvo Ministarstva nisu odgovorili na pitanja „Vijesti“ kako je moguće da je glavni državni arhitekta u ovom slučaju dao saglasnost na idejno rješenje objekata koje nije urađeno u skadu sa validnim UTU i namjenom prostora koji predviđa važeći DUP.

Iz tog resora nisu odgovorili ni na pitanja što će aktuelni glavni državni arhitekta preduzeti povodom toga, te da li će saglasnost na idejno rješenje stambenih objekata “Gemini” biti povučena, odnosno investitoru onemogućeno da krene u gradnju objekata koji ne odgovaraju važećem prostorno-planskom rješenju.

Ni iz MORT-ovog Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje nisu odgovorili na pitanja što će građevinsko-urbanistička inspekcija preduzeti podvodom tog slučaja, te da li će taj organ po službenoj liniji, zbog nesavjesnog obavljanja službene dužnosti i nepoštovanja pravila struke, pokrenuti postupak odzimanja stručne licence bivšem glavnom državnom arhitekti Vuksanoviću, odnosno arhitekatima Miloševiću i Mitroviću.

Da se čitav ovaj slučaj neće baš tako lako riješti pokazuje i odlučnost žitelja VII kvarta da investitoru novih objekata, firmi “IP invest” d.o.o. iz Tivta, ne dopuste da počne rušenje stare kuće na jednoj od dvije urbanističke parcele.

Mještani su protekla dva dana svojim automobilima blokirali jedini prilazni put nesuđenom gradilištu i time spriječili dopremanje bagera koji je trebalo da sruši kuću.

U međuvremenu su pozvali i sve nadležne inspekcijske organe da provjere dosadašnje postupanje MORT-a i službenika Direktorata glavnog državnog arhitekte, te su podnijeli tužbu Upravnom sudu za obaranje donijete saglasnosti na idejno rješenje. Arhitekte Zoran i Marija Nikolić i mještani Donje Lastve podnijeli su Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje MORT-a i zvaničan zahtjev za ukidanje licenci za rad Miloševiću i Mitroviću i njihovom AIM Studiju jer su, kako navode, izradili idejno rješenje “suprotno UTU, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima”.

U tom zahtjevu ukazuju i na činjenicu da je Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata u nekoliko navrata u prethodnom periodu slao MORT-u odnosno Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje, prijave slične ovoj.

Bonus video: