VRIJEDNOST PONUDE JE 105 HILJADA EURA

„Fleka” će raditi novi sajt Vlade

Sadašnji portal izvršne vlasti razvijen prije 11 godina, stranice povremeno i nedostupne

8710 pregleda 22 reakcija 21 komentar(a)
Naslovna strana Vlade, Foto: Vlada/screenshot
Naslovna strana Vlade, Foto: Vlada/screenshot

Ministarstvo javne uprave (MJU) odlučilo je juče da će cetinjska “Fleka” za malo više od 105.000 eura uraditi prvu fazu portala Vlade Crne Gore.

Prema tenderskoj dokumentaciji, prva faza uključuje stranice predsjednika i tri potpredsjednika Vlade, ministarstava i generalnog sekretara.

Izrada nove internet prezentacije trebalo bi da obezbijedi nesmetano korišćenje stranica na gov.me domenu, s obzirom da su stranice Vlade i pripadajućih servisa povremeno nedostupne.

Iz resora Suzane Pribilović ranije su “Vijestima” objasnili da su svjesni problema i da razlog tome treba tražiti u činjenici da je sadašnji portal razvijen prije 11 godina.

Na tender se osim cetinjske “Fleke” javio i podgorički “Amplitudo”. Ponuda podgoričke firme je odbijena kao neispravna.

Ponuđač može uložiti žalbu protiv komisije MJU u roku od 10 dana, navodi se u odluci MJU.

U pojašnjenjima koji se odnose na tendersku dokumentaciju, iz MJU su poručili da veb portal Vlade predstavlja jedan od ključnih komunikacionih kanala državne uprave ka građanima i privrednim subjektima, te samim tim mora biti primjer kvaliteta, održivosti i pristupa razvoju softverskih rješenja u Crnoj Gori.

“Novi web-portal treba da predstavlja potpuno novo tehničko i dizajnersko rješenje, koje mora biti izrađeno u skladu s najnovijim trendovima i ispuniti, kako zahtjeve Vlade i organa državne uprave, tako i potrebe građana Crne Gore da se na jednostavan i brz način informišu o radu institucija i uslugama koje organi pružaju građanima i privredi”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Prva faza ne podrazumijeva izradu i implementaciju svih 70 podportala koji trenutno postoje na veb portalu Vlade, već je njihova izrada planirana kao druga faza projekta u narednom periodu.

Rok za izvršenje izrade i implementacije softverskog rješenja za portal Vlade je 60 dana od potpisivanja ugovora, a njegovu realizaciju predviđena je u četiri faze - početnu, funkcionalnu, fazu razvoja i fazu produkcije.

Kada je u pitanju obuka, potrebno je obučiti najmanje dvije osobe iz svakog organa čija će se internet stranica naći na novom veb portalu, u trajanju ne kraćem od 10 sati po osobi.