PREDVIĐENI BROJNI PROJEKTI

Kolašin: Poljoprivreda i šumarstvo za razvoj

U Kolašinu razmatraju zabranu turističkih aktivnosti koje bi negativno uticale na životnu sredinu

1791 pregleda 4 komentar(a)
Predviđeni brojni projekti: Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Predviđeni brojni projekti: Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović

Planski razvoj opštine Kolašin u narednom periodu trebalo bi da se usmjeri na razvoj poljoprivrede i šumarstva, koji bi imali izraženu proizvodnu funkciju, kao i na eko formi turizma kao i energetike zasnovane na eksploataciji održivih izvora.

To je precizirano Nacrtom izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana (PUP) te opštine, koji je na javnoj raspravi do 23. oktobra.

“Primarni cilj je zaštita poljoprivrednog zemljišta. Voditi računa da se sve poljoprivredne aktivnosti sprovode tako da ne ugrožavaju elemente životne sredine, da se vodi briga o očuvanju i racionalnom korišćenju postojećih genetskih resursa“, neki su od ciljeva razvoja u oblasti poljoprivrede.

Uz organizovan uzgoj i izgradnju šumskih puteva, potrebno je, definisano je Nacrtom, obezbjeđivanje organizovane i održive eksploatacije šumskih resursa. Neophodno je povećati ukupnu godišnju sječu drveta koja bi bila odlična sirovinska baza za dodatni razvoj drvne industrije. Predviđeno je i da se bogatstvo šumskih kompleksa “iskoristi kroz aktiviranje lovnih aktivnosti u postojećim lovištima“.

“Osnovni cilj je stvaranje održive turističke ponude koja će biti u skladu sa kapacitetima nosivosti područja. Svaki aspekt turizma mora težiti očuvanju prirodnog okruženja i prirodnih vrijednosti na kojima se temelji turistički potencijal Opštine. Zabrana turističkih aktivnosti koje bi negativno uticale na životnu sredinu“, definisano je novim PUP-om.

Jedan od u oblasti turizma je produženje sezone, povećanje dužine boravka posjetilaca i promovisanje novih doživljaja. Turistička ponuda Kolašina, planirano je, baziraće se na raznovrsnoj ponudi u domenu eko formi turizma, kao što su sportski turizam, ‘’active&extreme’’, skijanje, pješačenje, planinarenje, biciklizam, lov, vjerski i kulturni, zdravstveni, wellnes’...

“Glavni cilj industrijskog razvoja je reaktivacija postojećih kapaciteta i na taj način obezbjeđivanje uslova zapošljavanja lokalnog stanovništva. Industrijska proizvodnja biće bazirana na drvnoj i prehrambenoj industriji kroz primarnu i finalnu preradu raspoložive drvne mase i preradu poljoprivrednih proizvoda“, planirano je PUP-om.

Kada je riječ o energetici, kao cilj je postavljeno “aktiviranje obnovljivih energetskih potencijala i stvaranje električne energije prvenstveno iz hidro potencijala, sunčevog zračenja, biomase...” Ukoliko se detaljnim istraživanjima dokaže da su karakteristike vjetra optimalne i područje podobno, predviđena je i mogućnost korišćenje i snage vjetra.

PUP-om se predviđa izrada šesnaest detaljnih urbanističkih planova (DUP). Većina ih je u okviru generalne razrade centra grada ali pojedinačni DUP biće izrađeni i za Mateševo, Manastir Morača i Dragovića Polje. Takođe, sugerisano je da ti dokumenti budu usvojeni i za atraktivne turističke lokacije Jezerine 1450 i Jezerine 1600.

Preporučujemo za Vas